Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


Ucraina - good bye UE!
Ileana Racheru - - - -
2013-11-26
International
2

Decizia Ucrainei de a suspenda negocierile pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE nu pare să aibă nicio logică sau sugerează negocieri obscure, în urma cărora au cedat presiunilor rusești.

La 21 noiembrie, guvernul de la Kiev a anun­țat că suspendă negocierile pentru semnarea Acordului de Asociere (AA) cu Uniunea Eu­ro­peană, cu doar o săptămână înainte de sum­mit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Comunicatul gu­vernului ucrainean a men­ți­o­nat că decizia este mo­ti­vată de „interesele naționale de securitate“, care impun „sta­bilirea unui dialog activ cu Federația Rusă și celalte sta­te membre ale Uniunii Va­male și CSI pentru revi­ta­li­zarea legăturilor comerciale și economice“. Documentul a menționat și propunerea de a crea o Co­mi­sie tripartită UE-Ucraina-Federația Rusă care să lucreze asupra chestiunilor economice și co­merciale. Decizia Ucrainei i-a luat prin sur­prindere pe oficialii europeni, care au anulat în ultimul moment vizite la Kiev, destinate atingerii unui compromis pentru eliberarea Iu­liei Timoșenko, ultima cerință a UE, pentru c­a­re insista Germania, pe care autoritățile ucra­i­nene nu o îndepliniseră pentru a semna AA. Oficialii europenii și-au exprimat dezamăgirea și au respins propunerea Ucrainei de a ne­gocia AA cu Kievul cu participarea Federației Ruse. Străzile principalelor orașe ucrainene s-au umplut de protestatarii nemulțumiți de de­ci­zia surprinzătoare a guvernului.

Decizia Ucrainei l-a luat prin surprindere și pe Vladimir Putin, care a reiterat că „UE face presiuni asupra Ucrainei“, a acceptat pro­pu­nerea Kievului de a coopera în Comisia tripartită, dar nu a confirmat vreo intenție a ucrai­nenilor de a adera la Uni­unea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, așa cum s-a în­tâmplat în cazul Armeniei.

Semnarea AA era un de­zi­de­rat al întregii clase politice de la Kiev (cu excepția Partidului Comuniștilor), care, pentru prima dată după 1991, a avut o viziune unitară asupra politicii externe. Viktor Ianukovici și Partidul Regiunilor, instalați la pu­tere cu platforme electorale prorusești, fu­seseră transformați, în ultimele luni, de presa pro-putere în campioni ai integrării europene a Ucrainei. Sondajele arătau că până și ce­tă­țenii ucraineni rusofoni erau 40% favorabili semnării acordurilor cu UE. Ucraina rezistase în ultimele luni presiunilor Rusiei, care și-a în­chis piața pentru produsele acesteia și a for­mulat deja clasica amenințare cu sistarea li­vră­rilor de gaz și reușise să realizeze cu Slo­vacia și Ungaria un mecanism de apro­vi­zio­na­re cu gaz rusesc în sistem invers, pentru a evi­ta tarifele rusești. Parlamentul de la Kiev adoptase întregul pachet legislativ solicitat de UE pentru reformarea justiției și a sistemului electoral. În acest context, decizia liderilor ucraineni nu pare să aibă nicio logică sau su­gerează negocieri obscure, în urma cărora au cedat presiunilor rusești.

Un comunicat publicat de Ministerul de Ex­terne de la Varșovia, după anunțul Kievului, men­ționează că „decizia finală cu privire la semnarea AA cu UE va fi luată de Consiliul de Securitate și de președintele Ucrainei“. Docu­mentul polonez direcționează analiza către președintele Viktor Ianukovici, deși acesta nu a avut apariții publice după ce guvernul a anunțat suspendarea negocierilor cu UE. Decizia lui Ianukovici se explică prin modul în care acesta a ajuns și s-a menținut la putere în Ucraina postsovietică. Propulsat în politică de clanuri din estul Ucrainei cu afaceri obs­cure, Ianukovici are doar experiența unor cam­panii electorale create și fraudate cu ajutorul tehnologilor politici afiliați Kremlinului și a unor mandate de premier și președinte în regimuri autoritare, susținute de corupția ge­neralizată. De fapt, Ianukovici este aproape lipsit de experiența politică a socializării cu UE, situație care l-a determinat să aleagă, în contextul alegerilor prezidențiale din 2015 și a unor sondaje în care nu apare ca favorit, spri­ji­nul Rusiei, care nu impune normele unui scru­tin corect, solicitate de UE. În plus, Rusia nu a făcut presiuni pentru eliberarea Iuliei Ti­moșenko, care a pierdut la limită ultimele ale­geri prezidențiale și care, cu sprijinul Occi­den­tului, a organizat protestele revoluției por­to­calii, în urma cărora Ianukovici a fost depo­sedat, în 2004, de un mandat prezidențial ob­ținut prin fraudă.

Un diplomat UE menționa, în urma unor run­de de negocieri cu oficialii ucraineni, că Bru­xellesul nu pune bani pe masa Kievului, lă­sând să se înțeleagă că europenizarea Ucrai­nei va fi un proces îndelungat, în care îm­pru­muturile acordate de organismele occidentale vor fi condiționate de transformarea nor­ma­ti­vă și reforme. Or, Ianukovici pare liderul obiș­nuit cu câștiguri imediate. Toate acestea într-o perioadă în care Ucraina are mari probleme economice. Pe fond, parteneriatul cu UE pu­nea condiții dure în perioada imediată, care se va suprapune campaniei electorale pentru ale­ge­rile prezidențiale din 2015: eliminarea sub­si­dii­lor la gaz pentru populație și co­lec­ta­rea efi­ci­entă a taxelor. Potrivit unor surse din Partidul Regiunilor, oficialii ucraineni sperau că UE va interveni pentru a salva Ucraina du­pă un sce­nariu asemănător Greciei. Spre deo­se­bire de UE, Rusia este dispusă să pună banii pe masa Kievului și să renunțe, cel puțin pe ter­men scurt, la politicile comerciale agresive.

 

* Ileana Racheru este cercetător la Institutul Diplomatic Român.

TAGS :
Comentarii
Andronache sorin 2013-11-27
Sunteti asa de sigura ca ucraina nu va fi in uniunea europeana in viitor?
ileana racheru 2013-11-27
Avand in vedere determinarea elitelor politice ucrainene de a mentine coruptia si de a se inconjura de noi oligarhi, faptul ca alegerile din 2012 au fost reluate partial din motive de frauda si indisponibilitatea Germaniei de a accepta noi aderari(Germ. a cerut expres ca P. Estic sa fie dedicat statelor fara perspective de integrare intr-un viitor previzibil) cred ca mai devreme de 15(cu indulgenta)-20(previzibil), Ucraina nu fi membru al UE. In plus trebuie luata in consideratie si pozitia Rusiei care se opune.
Total 2 comments.
Mai multe din International
847
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22