Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFO discuție uitată - noua legislație a achizițiilor publice
2015-08-18
6

Domeniul achizițiilor publice este strict reglementat pe plan european și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene au relevanță practică în fiecare stat membru. Din păcate, cunoașterea jurisprudenței europene la nivelul autorităților contractante este modestă.

 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat la sfâr­șitul lui iulie spre consultare noile pro­iecte de lege privind achizițiile publice. Ini­țial, termenul pentru formularea observațiilor era de zece zile, dar reacția societății civile – Expert Forum, Freedom House și CRPE –, precum și cea a mediului de afaceri – AmCham – a convins guvernul că este ne­re­zonabil ca o reglementare atât de importantă să fie discutată pe fugă în toiul verii. Ter­me­nul pentru primirea comentariilor a fost pre­lungit până la data de 31 august, iar Expert Forum și Freedom House organizează o dez­ba­tere publică pe această temă în perioada 24-25 august la București. Comentariile co­lectate în cadrul acestei dezbateri vor fi trans­mise inițiatorilor. În toamnă, proiectele de le­ge vor ajunge în parlament, urmând să intre în vigoare în 2016. Complexitatea schim­bă­ri­lor va genera în mod inerent dificultăți de adap­tare atât în sectorul public, cât și în cel privat. Este esențial ca, imediat după intrarea în vigoare a noilor texte, să apară ghiduri și metodologii care să ușureze procesul de adap­tare.

 

Noul cadru normativ transpune directivele eu­ropene privind achizițiile publice care ur­măresc, în principiu, să asigure eficiența uti­lizării banilor publici și, în același timp, să permită autorităților contractante să adap­te­ze procedurile de achiziții propriilor nevoi. Ca­drul legal anterior a fost adesea criticat pen­tru rigiditate și pentru că el constrângea ex­cesiv relațiile economice între mediul pri­vat și stat. Adesea, achiziționarea de bunuri și servicii de proastă calitate a fost pusă pe seama așa-zisei obligații de a utiliza drept cri­teriu de selecție a ofertei câștigătoare prețul cel mai mic. Noile directive mută accentul în selecție de la prețul cel mai mic la oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. De fapt, posibilitatea autorităților contractante de a opta pentru acest criteriu exista și în contextul legislație actuale, însă, în practică, cel mai mic preț era criteriul preferat, pentru că oferea o mai mare obi­ec­tivitate în evaluarea ofertelor. Autoritățile contractante au ezitat mereu în a defini cri­te­riile de calitate și de eficiență economică din teama ca aceste opţiuni de oportunitate administrativă să atragă o eventuală răspundere contravențională sau pe­nală pentru șefii respectivelor instituții. După intrarea în vigoare a noului cadru normativ, va fi esențial ca autoritățile contractante să poată beneficia de asis­tență în definirea criteriilor de selecție, mai ales în condițiile în care, pentru anu­mite tipuri de contracte, prețul cel mai mic este exclus ca principiu de se­lecție. Acestea sunt contractele care pri­vesc serviciile intelectuale sau cele în cadrul cărora aspectede de inovare sau de mediu sunt importante. Este vorba, așadar, despre domenii în care folosirea banilor publici a generat semne de în­trebare importante, iar uneori chiar do­sare penale, astfel încât este ușor de an­ti­cipat cât de dificilă va fi în practică adap­tarea la noua regulă.

 

Noutăți apar și în privința sub­con­trac­tanților – aceștia vor trebui incluși în documentația depusă pentru a se putea ve­rifica eventualele conflicte de in­te­rese. ANI dezvoltă un sistem de iden­ti­ficare a posibilelor conflicte de interese în timp real în procedurile de achiziții și va transmite avertismente de in­te­gri­tate către autoritatea contractantă, atunci când identifică probleme. Au­to­ritatea contractantă trebuie să ia mă­suri de înlăturare a conflictului de in­te­rese și să le comunice atât către ANI, cât și către ANAP (Agenția Națională pen­tru Achiziții Publice). Doar în ul­timă instanță procedura de achiziție pu­blică va fi blocată din cauza conflictelor de interese, accentul fiind pus pe încercarea de a le preveni.

 

De asemenea, pentru că în practică au existat situații în care subcontractanții nu au fost plătiți la timp de către con­tractantul principal, noile legi introduc posibilitatea plăților directe făcute de autoritatea contractantă către sub­con­tractanți. Firește, acest mecanism de plată este disponibil doar pentru sub­con­tractanții care solicită acest lucru în mod expres. Se evită astfel dificul­tățile apărute în practică în anumite sectoare economice în care companii importante au probleme penale sau fis­cale care duc la blocarea fondurilor și la neplata datoriilor către furnizori, de­și aceștia și-au îndeplinit obligațiile con­tractuale.

 

O altă idee nouă luată în calcul de Ro­mânia este utilizarea unor liste de ope­ra­tori economici certificați pentru anu­mite sectoare de activitate. Se pare că primul sector pilot va fi cel de lucrări de infrastructură. Este esențial ca pro­ce­sul de certificare să nu echivaleze, de fapt, cu o restrângere nepermisă a pie­ței operatorilor economici care au ac­ces la acest tip de contracte și este ușor de anticipat că discuțiile pe această te­mă nu vor fi deloc facile.

 

Domeniul achizițiilor publice este strict reglementat pe plan european și de­ci­ziile Curții de Justiție a Uniunii Eu­ro­pene au relevanță practică în fiecare stat membru. Din păcate, cunoașterea ju­risprudenței europene la nivelul au­torităților contractante este modestă. Stra­tegia națională în domeniul achi­zi­țiilor publice propune construirea unei baze de date care să cuprindă juris­pru­dența relevantă. Din păcate, limbajul tehnic și amploarea argumentației juri­dice utilizate în aceste decizii fac di­fi­ci­lă înțelegerea lor de către publicul larg. Este nevoie de îndrumare practice care să traducă în limbajul obișnuit cele mai importante hotărâri care au impact asu­pra felului în care trebuie să se des­fă­șoare achizițiile publice.

TAGS : Laura Stefan legislatie achizitii publice Uniunea Europeana finante publice Freedom House bunuri servicii
Comentarii
TITUS B 2015-08-21
Fata este o stipendiata a lui Soros, evident proglobalizare, proEuropa si antiRomânia ! Ea e expertă in anticoruptie, dar habar nu are de coruptie ! A citit prin ceva carti dar nu are practica ! E zero, adica : 0000 barat ! Canta după partitura altora !
Irina 2015-08-20
Credeti ca intereseaza pe cineva din clasa politica?
TITUS B 2015-08-21
Laura Stefan a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Bucuresti si are un Master la Cambridge University. Ea a inceput sa lucreze in domeniul anticoruptiei in 2005, la Ministerul Justitiei, in mandatul Monicai Macovei. "Domeniul care mi-a fost alocat a fost acesta al luptei anticoruptie. Era 2005, presiunea pe Romania era foarte mare sa faca ceva in privinta luptei impotriva coruptiei - mai ales a coruptiei la nivel inalt - si cred ca asa a inceput totul", a spus Laura Stefan intr-un interviu pentru B1 TV despre inceputurile carierei sale. Intre 2005 si 2007 a ocupat functia de director in cadrul Ministerului Roman de Justitie, responsabila de politicile anticoruptie. A elaborat si a pledat pentru adoptarea legislatiei anticoruptie, a elaborat programe de constientizare publica si a lucrat la reforma Oficiului procurorilor publici. ....................... O băsista notorie. Valoare = ZERO !
radu 2015-08-19
Genul asta de pozitii, ca argumente nu se pot chema, externalizam totul la UE, munceste birocratia UE si pentru noi, ne da si ne baga si in plasa cum zice proverbul, nu trebuie sa mai facem nimic decat sa traducem, nu prea sunt credibile. Achizitiile publice din Olanda sunt un pic diferite practic si prioritar de cele din Romania. E de-ajuns sa se inteleaga ca UE si Curtea Europeana interzic discriminarea ofertantilor pe criteriu de tara de rezidenta de la un nivel in sus al achizitiei.
Corneliu C 2015-08-18
Doamna expert Stefan, parerea mea este ca aceasta discutie uitata poate fi reincalzita doar daca interlocutorul este fostul dvoastra coleg de anticoruptie si integritate, dl Giumbix. Spor la vorbitor!
Ovidiu 2015-08-18
"Expert Forum și Freedom House organizează o dez­ba­tere publică pe această temă în perioada 24-25 august la București." As dori sa stiu unde va avea loc si cum se poate participa la aceasta dezbatere. Multumesc!
Total 6 comments.
Recomandari
3138
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22