Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFGreşesc popoarele? (Răspuns doamnei Carmen Muşat)
2012-11-27
102

Susțin din nou că poporul poate greși votând împotriva propriilor interese fundamentale – ceea ce pare că se pregătește să facă pe 9 decembrie.

Scriam într-un articol trecut (Este Ro­mâ­nia o „colonie“?, revista 22, nr. 46, 13 no­iembrie 2012): „Dar, vor sări unii, poporul are încredere în USL, iar Occidentul va trebui să se încline înaintea urnelor de vot! Știm însă că se poate vota greșit, îm­potriva interesului național: s-a în­tâm­plat în 1990, se va întâmpla, probabil, și în 2012. Voința majorității nu coincide în­totdeauna cu «voința generală», vorba lui Jean-Jacques Rousseau“. Și așa a fost, unii au sărit ca arși; de pildă, Carmen Mu­șat în Observator Cultural (nr. 393, 22 no­iembrie 2012). Foarte indignată pe mine, ca și pe d-l Cristian Câmpeanu de la Ro­mâ­nia liberă, d-sa are deosebita eleganță de a ne compara cu un tov. Cotigă Vasile din­tr-o nuvelă a lui Norman Manea, care ce­rea Partidului să intervină limitând ha­zar­dul de la Loto. Nu știu ce părere are d-l Câmpeanu, dar eu sunt onorat de în­drăz­neața comparație și promit să mă îndrept: voi studia gândirea tovarășului Cotigă Va­sile mai abitir decât pe aceea a lui Rous­seau Jean-Jacques.

Dar să trecem de la cotigă la lu­cruri mari, adică la popor. D-na Mușat privește poporul cu ace­eași venerație cu care cre­din­ciosul îl privește pe Dumnezeu: nu numai că poporul nu poate greși, dar e o blasfemie să susții că ar putea s-o facă. Așadar, și eu, și d-l Câmpeanu, și alții ca­re îndrăznim să susținem așa ceva suntem niște păcătoși, zelatori ai Răului, cum scrie dânsa.

Ei bine, voi continua să blasfemiez. Susțin din nou că poporul poate greși votând îm­potriva propriilor interese fundamentale – ce­ea ce pare că se pregătește să facă pe 9 decembrie. Treacă-meargă faptul că d-na Mușat n-a citit Contractul social al lui Rous­seau, cu distincția sa dintre „voința generală“, care e infailibilă, și „voința tu­turor“, care greșește adesea, fiindcă po­porul „este adesea înșelat, iar atunci pa­re să vrea ceea ce e rău“ (II, 3). Treacă-meargă că nu a citit următoarele vorbe ale unui om înțelept - John Stuart Mill – care, de altminteri, avea, filosofic vorbind, pu­ține în comun cu Rousseau: „poporul, așa­dar, poate voi să oprime o parte a sa, iar precauțiile luate împotriva acestei opri­mări sunt la fel de necesare ca și pre­cauțiile luate împotriva oricărui alt abuz de putere. De aceea, nici atunci când de­ținătorii puterii sunt în mod normal răs­punzători în fața comunității, adică în fa­ța celui mai puternic grup din sânul ei, îngrădirea puterii cârmuirii asupra in­di­vizilor nu-și pierde nimic din im­por­tan­ță“ (Despre libertate, Humanitas, 1994, p. 11). Grav este că dânsa (și destui alții) nu înțeleg istoria și nu văd semnele tim­pului acestuia.

Nu înțeleg istoria? Ea ne arată că de­mo­crația și popoarele au greșit nu o dată când și-au desemnat conducătorii sau au decis acțiuni naționale. N-a greșit de­mo­crația ateniană când a organizat de­zas­tru­oasa expediție în Sicilia, când i-a exter­minat pe melieni, când l-a ucis pe So­crate? N-a greșit poporul german când, în noiembrie 1932, a acordat 197 de mandate în Reichstag naziștilor și 100 de mandate comuniștilor, lăsând astfel un centru slab și divizat și deschizând calea numirii lui Hitler cancelar de către președintele Hin­denburg? Serbia, Croația sau bucățile et­nice ale Bosniei nu au votat popular în fa­voarea secesiunii mai întâi, apoi a răz­bo­iului interetnic, apoi a acelora care ieri și azi sunt judecați la Haga pentru crime de război? A fost corect votul tuturor celor de mai sus? N-au fost Miloșevici, Ka­rad­jici, Tudjman lideri populari, aleși cu mari majorități? Nu-i un erou în unele locuri și azi Ratko Mladici, călăul de la Srebrenica? Oare fundamentaliștii islamici care au câș­tigat sistematic alegerile în țările arabe în urma „revoluțiilor“ de anul trecut re­pre­zintă „voința generală“ sau, mai curând, o voință majoritară sectară, fanatică, gata să prigonească pe oricine nu se supune? Pe scurt, știm că de multe ori poporul ale­ge fals. În raport cu ce, se întreabă d-na Mușat? Desigur, nu în raport cu o „de­fi­ni­ție de uz personal a interesului na­țio­nal“, cum scrie ea, ci atunci când cei aleși de el ignoră un regim autentic liberal, re­duc sau anulează garanțiile legale și cons­tituționale, oprimă diferite minorități, sau pun în discuție alianțele externe care sus­țin aceste garanții sau au dat deja dovezi convingătoare că ar putea face așa ceva. Asta nu mai e o definiție „de uz personal“ a interesului național, sper, cel puțin!

Insă D-na Mușat și alții nu văd nici semnele timpului: sunt într-adevăr destule semne care arată că un regim USL, bazat pe o majoritate sub­stan­țială, nu e dispus să accepte în­gră­di­rile despre care vorbea Mill în pasajul ci­tat. Exemple? Atacurile la adresa judecă­torilor Curții Constituționale, propunerea primului ministru de a limita prerogativele acesteia, revenind la sistemul de dinainte de 2003, refuzul Senatului de a accepta o hotărâre definitivă a Înaltei Curți, refuzul primului ministru de a-i demite pe mi­niștrii găsiți incompatibili de ANI, refuzul ministrului Educației de a sancționa pla­giatul primului ministru, propunerile ne­corespunzătoare ale ministrului Justiției pentru funcțiile de procuror general și șef al DNA, respinse de CSM, nu sunt deloc dovezi de simpatie față de limitările legale și constituționale ale puterii. Când par­tidele de guvernământ se solidarizează (ca acum la Năvodari) cu un primar arestat pen­tru corupție, când procurorii care fac anchete sunt criticați de guvernanți și tâ­râți în noroi de acoliții lor, când se stâr­nește vântul naționalismului pentru a-i com­bate pe responsabilii europeni care au criticat „puciul“ din vară, viitorul legii și al Constituției e sumbru, iar posibilitatea ca „poporul să vrea să oprime o parte a sa“ nu e mică.

Dar, ne mai apostrofează d-na Mușat, „nu prin schimbarea rezultatului alegerilor, nu prin nesocotirea votului popular se poa­te îmbunătăți starea națiunii“. De acord. Nimeni nu cere ca rezultatul ale­ge­rilor să fie schimbat; ceea ce vrem unii din­tre noi este ca el, după ce va fi „citit“ cu atenție de președinte, să fie „in­ter­pre­tat“ în acord cu Constituția, pentru a da maximumul de asigurări posibile că „po­porul nu va oprima o parte a sa“. (D-na Mușat, fiind critic literar, ar trebui să în­țeleagă bine acest limbaj!) S-ar putea, de­sigur, ca acest lucru să nu fie cu putință du­pă 9 decembrie. În acest caz (sau în al­tele), vom continua să blasfemiem, afir­mând că majoritatea a votat greșit, că­lău­zită de interesele particulare ale con­du­cătorilor momentului.

Vreau să închei, recomandându-le celor care pun voința ma­jo­ri­tății exprimate la vot mai pre­sus de orice eroare sau ma­nipu­lare masivă să reflecteze da­că e rezonabil să plece urechea cu atâta reli­gi­ozitate la acel vacarm adesea confuz, nu­mit de demagogi vox populi. În 1920, Par­tidul Poporului (sic!) al lui Alexandru Ave­rescu obținea o victorie zdrobitoare, aproa­pe un plebiscit, pentru ca, numai zece luni mai târziu, să fie înfrânt în chip de­zastruos de liberalii lui Brătianu. Cele do­uă consultări populare aveau ceva în co­mun atât între ele, cât și cu scrutinul tot popular din decembrie 2012: erau or­ga­ni­zate chiar de partidul deja ajuns la putere, dar fără alegeri. //

TAGS :
Comentarii
cap limpede 2012-12-11
Poporul greseste si nu alege ce e mai bine pentru el. Pe de alta parte tabara dvs. are dreptate dar nu a castigat adeziunea populara. Lasand la o parte perseverenta diabolica in credinta in propria infailibilitate a dreptei, cum explicati esecul ? Macar in aceasta privinta s-a gresit. Bineinteles, si aceasta greseala este de atribuit tot poporului, pentru ca nu este in stare sa va inteleaga. Asta va fi raspusnul dvs., cel mai probabil. Aveti nevoie de cateva capete limpezi pe acolo, pentru ca raspusnul nu este bun - in democratie trebuie sa convingeti. Dirijati expunerea spre concluzia ca orpimarea minoritatii este inacceptabila. Asta pare sa fie scopul ultim al expunerii. Oprimarea majoritatii de catre minoritate este o situatie acceptabila ?
turcu 2013-02-01
Vreti sa spuneti ca Antena 3 a convins Poporul ca ... Basescu este de vina !!!? Pe de alta parte nu exista un partid de dreapta ci doar niste intelectuali cu vederi de dreapta. Ori Poporul alege partide. Cu respect.
Urare de Anul Nou : .. 2012-12-03
.. La multa justitie !!!
Horatiu 2012-12-03
Bine zicea si Mircea Mihaies in EVZ : "N-ai fi banuit in ruptul capului ca romanul tinut in viata cu bani europeni a acumulat atata resentiment contra FMI, Occident, America si a orice altceva ce nu seamana a autohtonism gaunos". Iar papagali iresponsabili ca Crin si intreg aliotmanul USL le tzin isonul. Mai mult, ii incita la.. secesiune. Manca-i-ar Siberia, sa-i manance !
Horatiu 2012-12-11
Era vorba de banii imprumutati in 2009-20101 pentru pensii si salarii si nu de cei care pot fi folositi la diferite proiecte de dezvoltare. Nu mai incurca lucrurile.
Criss 2012-12-04
Asadar nu "suntem tinuti in viata cu bani europeni" cum neinspirat zicea Mihaies.
Horatiu 2012-12-03
e vina noastra ca stam pe un munte de bani si nu suntem in stare sa-i folosim.
PROF 2012-12-03
""ca romanul tinut in viata cu bani europeni"" La actualul buget european (2007-2013) Romania contribuie cu 11,9 miliarde EUR! Noi am luat 7-8 miliarde, cu restul tzinem Grecia, Spania, Portugalia!NOI tzinem Europa! alaturi de Germania. NU reusesc sa aflu cu cat vom contribuii la urmatorul buget! Stie cineva?
random 2012-12-02
Ce sa ne mai imbatam cu apa rece?: popoarele pot fi proaste ca berbecii. Au dovedit-o cu varf si indesat. E plina istoria cu exemple in care masele si-au taiat craca de sub picioare. Numai noi, modernii si mai ales postmodernii, am inceput sa le divinizam. Sa facem din masa si omul-masa un substitut de.. D-zeu. Vai, noua!
ipse 2012-12-01
Din greseala in greseala la victoria finala! Se spune ca omul din greseli invata: omul destept din greselile altora, omul sceptic din greselile proprii. Din pacate mai sint unii, ultimii, si nu cei mai putini la numar, prostii care nu invata sau nu vor sa invete din greseli. Ei se incapatineaza sa repete aceleasi greseli ad infinitum sperind ca finalul acestui film revazut a n-spea oara va avea un altfel de sfirsit, in van.
Anticomunistu 2012-12-03
Am ajuns la concluzia ca singura solutie de evitare a prostiei populare este limitarea corpului electoral. Cum? Prin sustinerea obligatorie prealabila, pe modelul testului auto, a unui examen de minima cultura politica, care sa ateste capacitatea de a avea opinii rational construite. Din pacate legislatia europeana nu ar permite o asemena limitare. Asa ca ne ramane doar sa speram ca Occidentul va interveni in continuare, atunci cand este nevoie. Fara el suntem (inca o data) condamnati la stagnare.
Horatiu 2012-12-01
E de bun simt constatarea d-voastra, d-le Cornea, chiar daca ii deranjeaza la stomac atat pe populisi cat si pe nationalisti. E destul sa rememoram in treacat doar cateva cazuri celebre : evreii care l-au preferat pe un talhar ca Baraba in locul lui Iisus, germanii cand l-au creditat cu sperante atat de fierbinti pe Hitler si francezii cand au sustinut nebunia regicida si anticatolica a revolutiei ; o grupare de scelerati, de fanatici. In cazul nostru, romanii cand l-au girat pe Iliescu si FSN in locul lui Ratiu si al partidelor istorice. Ba mai mult, in locul regelui Mihai..
Horatiu 2012-12-11
Si ce e asa de greu sa admiti ca Boboru` nu e D-zeu? Esti produsul epocii moderne care seamana cu o gura imensa care rosteste la nesfarsit numele Omului (numai D-zeu tace). Mai multa modestie nu ar strica, sunt de acord, insa nihil sine Deo, mai Io din Bobor!
Io din popor 2012-12-03
toarsu Horatiu: popoarele sunt alcatuite din astia ca dumneata, ca mine, ca domnu Cornea..si apoi, cred intr-adevar e o postura foarte buna sa stai pe buda si sa tragi apa vorbind despre popoare, istorie, alde astea..eu zic ca mai multa modestie morala nu ar strica, daca tot exista ea in plan intelectual
Horatiu 2012-12-03
N-o mai da pe dupa cires, Ione! Adevarul probat din greu si in mod tragic de-a lungul timpului e ca popoarele au fost de atatea ori confuze, contradictorii si proaste ca vitzeii. Nu sunt loctiitoarele lui D-zeu pe pamant.
adrianrusu 2012-12-03
Ha ha! Ioane, de fapt ideea LU domnu Cornea este statul de dreptzi. Toata lumea aliniata frumos, in ordine, inainte de gazare. Pai ce-ar iesi daca fiecare ar muri cand i se nazare? Trebuie respectata legea, nu in sensul ca nu trebuim gazati, ci in acela ca treaba trebuie facuta disciplinat. Problema este cum sa amenajeze ideea, ca sa para macar normala, ca stralucita nu e. Cum poti s-o amenajezi daca nu gasind exemplul forte? Hitler, Christos.....
Io din popor 2012-12-03
Adrianrusu: asta zic si eu, sa negociem! daca baraba este precum hitler ( aici am o lipsa, nu stiu cine era pe pozitia de iisus, dar ma rog) si identic cu revolutia franceza ( aici comparatia e tare de tot ) ce mai conteaza un an in plus sau altul in minus..simplificare totala..a venit iarna si daca gandim, transpiram si racim..dar sa stii ca mi-a placut si domnu Cornea care de la ideea de stat de drept a ajuns la aia ca presedintele trebuie sa vegheze ca cei care au pierdut alegerile sa nu care cumva sa fie exploatati de ai care au castigat alegerile si sa ajunga pe la dna si prin alte instante..ca sa vezi la ce serveste toata logoreea asta cu statul de drept..o dam cu Rousseau si o terminam cu enteresul si iarasi enteresul, cum spune fiu-miu de la facultate
Horatiu 2012-12-03
Ioneee, acuma` strig mai tare : vezi ca ramai in urma, ti-a mai zis si Adrian ceva! Esti, cumva, de-a lu` Cula.. Surdulici ???
adrianrusu 2012-12-02
Ce-are domle revolutia de la 78? spatesopt, saptesopt si ceva, tot un drac! Acuma on fait la fine bouche pentru cativa ani? Si, intre intelectuali, nu s-ar putea negocia un pic? Intre 70 si 80. Ar fi exact ce-ar trebui.
Io din popor 2012-12-02
tataie, chiar asa de rau stai cu situatia la nivel superior? daca baraba e un fel de hitler si un fel de revolutie franceza, de ce nu ar fi 78 sinteza dintre 1789 si 1848, in spirit farfuridian, adicatelea luam 7 din 1789 si luam 8 de la 1848 si gata cu istoria! ce sa ne mai batem capul cand si asa e saracut simplificam totul..
Horatiu 2012-12-02
Ione, vezi ca te-a intrebat Felix ceva! Esti mandru de urechi?
Io din popor 2012-12-02
daca baraba fu comparat cu hitler, ce da din amestecarea lui 1789 cu 1848? nu 78?
Felix 2012-12-01
"revolutia franceza de la 78!" ?????
Io din popor 2012-12-01
aoleo, deci Baraba egal Hitler si asta din urma, egal revolutia franceza de la 78! mamaa, ce simpla este istoria! si dupa cum se vede simplificarile ajuta ca mintea sa nu gripeze, adica sa nu raceasca de la prea multa transpiratie!
Emigrant 2012-12-01
Domnule Cornea popoarele gresesc cum si intelectualii gresesc. Doar ca dvoastra gresiti cu buna stiinta. Va labartati panseurile facandu-va ca nu vedeti esentialul: Basescu este un derbedeu cu nimic mai presus decit derbedeii Ponta si Antonescu. Motivul ptr care ati ales sa-l sustineti va priveste. Dar nu mai deplangeti poporul abulic. Cu asa intelectuali e vai de mama lui de popor si vai de mama ei de tara.
sio 2012-12-03
Sant de acord cu tot ce ati raspuns!
nicu 2012-12-02
Chestia cu "Emigrant" ai fabricat-o frumos. Adica tu draga Doamne esti un emigrant care iata se apleaca asupra problemelor din tarisoara si te astepti ca "prostii" de acasa sa-ti dea dreptate pentru ca na, esti mai umblat. Acum Gica mai ramane sa explici de ce este Base derbedeu. Sau macar mai derbedeu decat Dragnea, Ponta, Antonescu, Voiculescu, Voicu, A.Nastase, Iliescu, Fenechiu....... Poate te deranjeaza ca da peste labe celor ce si le baga in banii statului, sau celor ce incearca sa influienteze justitia, sau celor ce vand pe nimic activele din economie.....? Mai avem nevoie de inca macar vreo trei Basescu mandat dupa mandat ca sa scapam de molima securisto-comunista ce a infectat tara si a smintit mintile mahalagiilor. Ca sa reparam cat de cat efectele dezastrului din educatie dupa '90. Semianalfabeti cu diplome de bacalaureat, absolventi de facultate fara cunostinte elementare de cultura generala cad victime propagandei de cea mai joasa speta de la trustul Intact al securistului Voiculescu. N-a apucat Funeriu sa scoata o generatie mai acatari ca a si venit infectia comunistoida sa "corecteze" lucrurile. Asa ca Gica fara sa te folosesti de porcariile fabricate in "Laboratoarele Intact" explica tu chestia asta si dupa aia mai vorbim.
Lennox 2012-12-01
@emigrant: dar Carmen Musat, isterica, intelectuala, nu greseste?
Felix 2012-12-01
@Emigrant: Man, intri pe o linie de argumentatuie cam subreda. Zici ca Base e un derbedeu - OK, in multe puncte sunt de acord cu tine. INSA, nimeni nu poate fi acuzat pentru ceea ce este ci doar pentru ceea ce face. Nu Basescu e cel ce incearca sa distruga separarea puterilor in stat, ci Antonescu Ponta si camarila. Nu Basescu atentzeaza la statul de drept, ci Antonescu, Ponta si camarila. E tare interesanta pozitia Alinei Mungiu si a lui CTP. Amandoi il detesta pe Basescu, si au o multime sa ii reproseze regimului sau. INSA nici unul nici altul nu face confuzii cu privire la statul de drept. Nici unul nu semneaza protocoale cu Dogaru, etc. Mai mediteaza.
Maria din Austria 2012-11-30
Citind articolul mi-am dat seama ca d-nul Cornea nu suporta USL-ul. Nu a trecut mult timp si s-au uitat foarte repede greselile facute de guvernele predecesoare. D-nul Cornea ar trebui sa studieze istoria Romaniei. Am trage concluzia trista ca poporul Roman pana acum a votat tot in defavoarea lui. Si asta pentru ca toti politicienii fara nici o exceptie cum ajung la putere uita de cine au fost alesi si pentru ce au fost alesi.Cu siguranta car D-nul Ponta nu poseda o colectie de calitati extrordinare, dar nici pe acelea care le are nu si le poate pune in evidenta caci abia a fost numit prim ministru ca s-au repezit o multime de hiene sa-l sfisie, sa-l sepe pe la spat, tipic romanesc. Nimeni nu-l lasa sa lucreze. In felul acesta Romania nu va reusi niciodata sa ajunga la nivelul celorlalte state europene. Imi cer scuze daca gresesc, dar mi se pare foarte ciudat ca nu sunt vinati de justitie de cit cei ce fac parte sau favorizeaza USL-ul. Ce se intimpla cu cei din celelate partide care au incalcat legea? Ordine in Romania nu se va putea face niciodata.Poate atunci cind la putere ajung oameni care nu sunt afiliati nici unei formatiuni politice. Sau nici atunci?
Felix 2012-11-30
@ Maria din Austria. Zici: "dar mi se pare foarte ciudat ca nu sunt vinati de justitie de cit cei ce fac parte sau favorizeaza USL-ul.". Si io zic, vanati de justite au fost si Apostol la Cluj (prietenul si omul de incredere al prim-ministrului de atunci, Boc), Trasculescu, Pasat, si mai sunt si altiii. Nu le plang de mila, hotii sa intre la parnaie, dar de unde si pana unde asta cu "usl-ul vanat de justitie"?
Dan 2012-11-29
Bineinteles ca dorim cu totii o democratie adevarata, vocea poporului trebuie ascultata, etc. Problema este insa: absolut tot ce vedem si auzim de 23 ani (de fapt deja din '45) este gindit de specialistii in manipulare mass-media, de sorginte KGB / Nationalsozialismus. Ei au avut si au controlul absolut asupra acestei mass-media; cei putini care au incercat si incearca mereu sa-i demaste si sa lupte impotriva lor (diverse partide istorice / OGN-uri / dna MM / TB) sint redusi la tacere - prin forta (de ce a trebuit sa moara in '89 peste 1500 de tineri ? va aduceti aminte de mineriade ?) sau intimidare / batjocorizare / cumparare / santajare cu dosare Securitate (posibil sa fie si dl Emil Constantinescu in acesata categorie), multi dintre oponenti trecind astfel de partea lor... Si "poporul" ? peste 15% din populatia tarii si-a dat seama ca nu exista nici o speranta aici - si a emigrat. Ceilalti ramasi se lupta in fiecare zi cu probleme existentiale - ca pe vremea raposatului (multi fara caldura, curent, apa, un minimum de standard al locuintelor, ce vom pune pe masa azi ?, etc.) Mult mai rau insa este din punctul meu de vedere decaderea morala a oamenilor; lupta zilnica pentru existenta - si minciuna propagata pe toate canalele - induce dezamagire / cinism / comportament asocial - si "noi pe cine votam" ?. Am deviat insa din nou: si "poporul" ? In RO mafiotii au avut grija acum sa organizeze alegerile locale inaintea celor parlamentare; de ce oare ? Cistigindu-le in mod decisiv (datorita baronilor locali, in fiecare judet), ei pot controla pe 9 decembrie complet voturile "poporului": au primarii / prefectii / etc. peste tot "in teren". Si cu cine voteaza "poporul" ? Ei vor alege din nou pe cei "sugerati" de sefii locali - pe cei multiprezenti pe toate canalele mass-media; este adevarat, si opozitia este prezenta pe aceleasi canale, insa numai pentru a fi atacata / denigrata. Concluzia ? Clar, "votul majoritatii / democratia" va cistiga cu brio. Pentru mine intrebarea este simpla: 1. RO anilor '44 - '89: dupa ce comunistii (toti cei 500 de membri) au luat puterea in '45 - si au lichidat fizic intelectuali / tarani / oponenti oameni simpli,etc.: unde a fost "democratia / vocea poporului" ? 2. Aceiasi au preluat puterea in '89: cine a omorit peste 1500 tineri ? cine a adus minerii sa ciomageasca opozitia ? cine a fraudat si jefuit o tara intreaga (in citeva luni, dupa "revolutie") ? Ei simt ca acum este momentul pe care l-au asteptat si pregatit din guvernarea 2000-2004, cind jocurile le-au fost deraiate in final de alegerea (surprinzatoare) a lui TB, la diferenta minima de Nastase (va dati seama ca ce se intimpla azi s-ar fi intimplat deja de atunci ?) La fel si in 2007, dupa aderarea la EU; "maurul poate sa plece" - exact asta au incercat cu TB, dupa ce s-au vazut in EU si cu acces la troaca; iarasi degeaba, TB a cistigat "la mustata" contra lui Gioana (altfel am fi avut situatia de azi deja acum 5 ani), etc. In vara au incercat pentru a
#Dan_ 2012-11-29
Ultima parte a comentariului de mai sus: In vara au incercat pentru a treia oara, fara succes. Nu-i nimic, acum dupa "alegeri" vor schimba constitutia, vor distruge in sfirsit justitia - si vom avea "democratie" adevarata. Acum - in sfirsit - este ascultata "vocea poporului". Nu asta am dorit ? Ca sa parafrazez un citat [Empire of Lies]: "intr-o tara in care minciuna conduce, cel care spune adevarul este considerat nebun". In RO minciuna a condus din '45 pina azi...
radu 2012-11-29
Stimate domn Cornea va urmaresc articolele ,va admir judecata clara ,profunda, ma luminez citindu-va.Va multumesc.Nu abandonati,suntem mai multi care gandim la fel.
Io din popor 2012-12-03
Tu, din popor?: la cantitatea enorma de idei pe care o contine postarea, nu am decat sa ma intreb ce volum are mintuta dumitale! ! in plus am apreciat spiritul democratic care anima milimetri aia cubi!
Tu, din popor? 2012-12-03
@ io din people : Bai, uslumanule, hai, canta la alta masa! La Antena3, in spatele lui Gadea, sau la Jurnalul National te-ar prinde mai bine
Io din popor 2012-11-30
Radu: daca analizam cu atentie textul descoperim un amestec de feudalism si modernitate, cum ca presedintele detine adevarul si trebuie sa fie atent la popor si sa nu existe exploatare in popor, idei care erau la moda exact acum 90 de ani in italia!
Scifi 2012-11-29
Intr-o societate inecata in demagogie, populism ieftin, compromis moral, ipocrizie si meschinarie, logica domnului Andrei Cornea, bunul simt, intelepciunea si curajul domniei sale sunt pentru mine ca o gura de oxigen proaspat si ma determina din nou sa-mi scot palaria. RESPECT, maestre!
Tu, din popor!? 2012-12-11
Dogaru e un asistat cu gura mare. Iar Ponta e populist gretos. O combinatie toxica. N-ai ce apara la ei, mai Ione din popor
Io din popor 2012-12-03
Fellix: asta inseamna ca Dogaru asta e cineva daca poate face asa ceva! si eu care vedeam in el un biet gargaragiu! ba, cum se poate insela omul! chiar asa v-a bagat omul in sperieti? de unde se vede ca naste si armata pensionarilor militari oameni precum van Damne asta mioritic!
Felix 2012-12-03
@ io...: "care este temerea legata de schimbarea presedintelui". Pai e tare simplu. Antonescu (al de vrea sa fie presedinte) a semnat deja cu Dogaru un acord care zice asa: Dogaru isi retrage trupele din strada, si USL desfiinteaza ANI, DNA si inca ceva mizilicuri, ca CCR. Temerea e legata strict de ce zice cel ce vrea sa fie presedinte, si anume ca va desfiinta si chestiile astea firave care merg in directia statului de drept.
Tu, din popor!? 2012-12-03
Nu te mai baga in seama degeaba, bai "io din people". N-are rost, nu te mai citeste nimeni (decat Felix pe statul de plata)
Io din popor 2012-12-02
Felix: am spus eu o vorba despre Basescu sau pdl? eu spun de astia ca dumneata care o dati cu statul de drept de parca ala vine din cer, nu e pamant! care este temerea legata de schimbarea presedintelui? ca va veni altul si va pune dna si diicot pe urmele astorlalti! capitalismul romanesc nu are forta economica, el traieste din comenzi de stat! stii de vreun veceu in occident privatizat de vreun roman? comenzi, adica contracte..astea sunt supraevaluate si banii sa iau si se acopera alte gauri..vezi cazul zilei..unde, daca nu erau portughezii si plangerilor lor, nu era nimic...ca doar se stie ce partid e in spatele astuia care a facut autostrada timisoara- arad..deci contractele sunt supraevaluate, o parte din bani merg la partid, alta in sport, alta la politicianul care te-a favorizat ..informatia ajunge la dna si la presedinte...care spune, se da sau nu se da drumul..asta e statul de drept..adica depinde de vointa personala a celui mai tare din parcare..subiectivitatea in spatele careia sta rationalitatea..parca asa spune filosoful ala german din secolul trecut..atata timp cat schimbam 300.000-400.000 de oameni la alegeri ca institutiile sa fie controlate de partidul de la guvernare si atata timp cat burghezia traieste ca in evul mediu, din comenzile puterii, iar sistemul pile, relatii, cunostinte va persista in mentalul colectiv, adio stat de drept..
Felix 2012-12-02
@Io...: Man, amesteci lucrurile, si nu sunt foarte sigur data minti sau TE minti, si anume din resentimente fata de Base. Tu zici ca Bse si PDL nu sunt zei... ohoo dar suntem de acord. Si cazul Trasculescu (tocmi oameni sa fileze politia:)), Pasat (rapire de persoane si santaj), Apostol (pentru mai putin de 50000EUR nici nu se scula din pat) o dovedesc cu prisosinta. Si sunt sigur ca mai sunt si altii care ar binemerita inchisoarea. Intrebarea e ce facem cu organismele care, de bine de rau, ii priponira pe astia de mai sus, ca si pe Muresan, Nastase, etc. SI care mai curatara Parlamentul de cativa care se apropiau cu pasi mari de inchisoare. Ce facem cu ANI? Ce facem cu DNA-ul? Le omoram pe considerent ca nu au facut 100% bine, sau le intarim ca sa faca mai bine? Traim in lumea de mijloc, intre cer si pamant, intrebarea e spre ce tindem.
Io din popor 2012-12-02
Felix: ce tot o dati cu formule de parca ati trai in evul mediu! stat de drept inseamna separarea ariilor jurisdicitionale, adica birocratizare, adica nu primesti telefon de sus, de jos, din lateral, nu ai rude, prieteni, cunostinte, sefi care sa intervina sau sa te santajeze! vorbesti de parca lucrurile sunt in stat de drept si ele vor fi dereglementate de cei care vin! de ce fura politizate toate institutiile statului, pentru a asigura stat de drept sau pentru a asigura influenta si coruptia? in marea britanie, dupa alegerile generale sunt schimbati 150 de persoane, la noi sunt intre 300000 si 400000! uita-te la inmormantarile de la nivelul elitei politice si ai sa vezi cine vine? sau du-te la nunti si ai sa vezi cine participa? iti sugerez sa analizezi din perspectiva statului de drept, nunta ebai! cum spuneam, vorbiti precum alchimistii sau teologii de la sorbona din secolul XV!
Felix 2012-11-29
@PROF. Sa deduc ca cei pe care ii nominalizati sunt impotriva separarii puterilor in stat, impotriva statului de drept?
Prof 2012-11-29
@Felix Pai daca e asa de simplu, de ce nu merge! Discutia este despre democratie Domnule Felix! Cei nominalizatzi de mine sunt din vest de pe la D-voastra si nu se potrivesc la pareri cu Domnul Cornea. Si nici nu au disparut de mult: aproape ca ne sunt contemporani.
Felix 2012-11-29
@ PROF. Pai propunerea facuta de dl. Cornea e tare simpla: respectarea statului de drept, intrirea institutiilor, ma rog, taoata teoria care pe aici prin Vest e de la sine inteleasa. Adica rezistenta la propunerile Dogaru. Spre reamintire, USL a semnat un memorandum in care se angaja sa desfiinteze CCR, ANI DNA. Dl. Cornea propune sa fie intarite CCR, ANI DNA, CSM. Asta e tot.
PROF 2012-11-29
Si ce propunetzi , Domnule Cornea! Citati din Rousseau (1712 – 1778), Stuart Mill (1806-1873) si atzi sarit peste Montesquieu ca sa nu mai zic de filozofii Greciei antice! Poate totusi incercatzi sa va apropiatzi de zilele noastre cu citate din Arendt, Aron, Mazzini, si mai ales, mai ales Norberto Bobbio (1909 – 2004). Daca tot facetzi o treaba incercatzi sa ne luminati professional nu sa va certatzi cu (cine e , frate!) D-na Musat?
judex 2012-11-28
Omul e supus greselii. Popoarele pot gresi si ele. Mai mult, omenirea poate alege un drum gresit, in totalitate. Cu toate astea, niciun om nu are dreptul sa schimbe alegerea unui popor. In acelasi timp, nimeni nu are dreptul sa minta un popor. Democratia nu asigura succesul, face doar ca aceia care aleg sa fie supusi alegerii lor si a apropiatilor lor, atata tot. Pana una-alta, prin "apropiati" democratia intelege "natiune". Ceea ce "face Ro altfel" in aceste vremuri tulburi, in care natiunile se unesc pentru a supravietui unui viitor care se anunta sumbru, este ca romanii par ii acepta la carma statului pe aceia care ii mint,i-au furat si i-au denigrat peste tot in lume. Pare imposibil de acceptat, si cred ca este si impopsibil de crezut. Totul este rezultatul unui razboi psihologic pe care romanii nu il percep (deocamdata) doar pentru ca nu le-a fost declarat in mod deschis.Dar mai sunt vreo 10 zile ca sa-si dea seama...
toma 2012-11-28
Din punct de vedere psichologic exista si o "psichoza in masa a unei populatii" care cuprinde un mare numarde oameni indiferent de patura sociala sau de pregatirea intelectuala. Astazi asistam la o astfel de psichoza in masa care scoate din joc toate argumentele logice si toate realitatile evidente. Este rezultatul unei manipulari masive si indelungate asupra unui popor nemultumit, arta practicata cu maiestrie in regimuri totalitariste. Minciuna devine realitate fiind repetata de mii de ori. Se gasesc tapi ispasitori exact acolo unde nu trebuie. Ratiunea abdica in fata unor sentimente de ura nejuzstificate, etc.
stefy 2012-11-28
recunosc ca problema ca votul sa fie citit cu atentie de catre presedinte si acesta sa aleaga acel prim-ministru astfel ca o parte a o poporului sa nu oprime alta parte a poporului este o noutate teoretica si practica de cea mai mare valoare!
jorj 2012-11-28
Un articol realist fapt ce deranjeaza pe unii vanatori de oportunitati si avantaje materiale . Parsivii si parsivele nu vor sa vada ca aceasta alianta aleasa si alcatuita in mare masura de dorinta de jaf national ce se petrece sub un partid ce-si zice ''stanga'' extrem de bogati si cu o sustinere inconstienta de orbi si surzi . Saptamana orbului din nou , dar sa nu dam vina pe altii , votul dat pe minciuna si promisiuni se da prea usor tuturor penalilor , mincinosilor si mai ales securistilor.
Camelian Propinatiu 2012-11-28
Nu se giudeca noroadele, ci doar elitele. Cât au avut puterea, intelectualii dlui Basescu n-au dat la popor mediateci sau TVR Didactic, ci funiculare si piscine. E un fapt istoric, nu jurnalistic.
Dar PSD si afacerea Jimbolia? 2012-12-02
Cameliane, de ce nu te duci sa postezi la Jurnalul National? Tot acolo ii mai poti calca si bretelele lui Marius Tuca..
Io din popor 2012-11-28
eu am inteles din materialul domnului Cornea ca trebuie sa renuntam la democratie si la vot..mai bine o lovitura de stat sau de palat…democratia e buna numai cand sunt adusi ai nostri la putere…atunci poporul nu greseste… domnul Cornea este minunat iar compararea situatiei din 2012 cu aceea din 1920 este o eroare flagranta..sunt doua lumi complet diferite, cu doua logici complet diferite..eu pentru asa ceva am luat 2 la istorie
Io din popor 2012-11-28
tataie, citatele nu tin loc de gandire! a compara un fapt politic din Romania anilor 1920 cu alt fapt politic al Romaniei din 2012 este de nota 2 la istorie! tataie, vorbesti de stat de drept? stii ce inseamna? autonomia ariilor jurisdictionale in societate! o oglinda a autonomie a ariilor jurisdictionale existente in societate o poti vedea la nuntile si inmormantarile din clasa politica! ai vazut cine a participat la nunta Ebai? curata separatie a puterilor in stat era acolo! tataie, separarea puterilor in stat tine de procesul de rationalizare si birocratizare, nteles sau nu, proces care la noi, in secolul trecut a durat cam 20 de ani, din cei 80! deci cand relatiile de rudenie sau comunitate reprezinta factor de decizie in politica, ai terminat cu statul de drept.iar cand ai politizat institutiile, iarasi ai terminat-o cu statul de drept...evident ca nu inteleg nimic din ce crezi dumneata ca intelegi..
Rem 2012-11-28
Probabil de-aia ai si luat 2 la istorie, pentru ca nu prea intelegi nimic. Democratia nu se reduce doar la vot popular. Democratia presupune de asemenea o Constitutie, separatia puterilor in stat si institutii. Fara ele nu poate exista. Iar votul popular nu este mai presus de Constitutie. Poate schimba o Constitutie dar nu este mai presus de cea curenta. Conform Constitutiei, Primul Ministru al tarii este desemnat de Presedinte si nu prin vot popular. Daca asta nu convine, evident trebuie schimbata Constitutia. Dar exista motive pentru care votul popular nu este singurul factor de decizie: "The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter" (Winston Churchill).
curios 2012-11-28
deci au gresit W.Churchill (si poporul englez) aliat cu Roosevelt (si USA) cand l-au doborat pe Hitler (si cu el votul poporului german)???? dna Musat, trezirea! ca talibanismul rosu nu duce nicaieri (cand nu duce la GULAG, zise Stalin).
radical 2012-11-27
Si totusi. Avem dreptul sa votam. Avem derptul sa nu fim slugile Europei. Avem dreptul sa spunem nu slugilor BAsiste. Si daca nu va place? Spansurativa
radical din minus 1 2012-11-28
"spansurativa" ???? unde ti-e gramatica? asta e nivelul sustinatorilor varanului?
ronea 2012-11-28
Io si radical: nu intelegeti ce scrie Dl.Cornea. Democratia nu se rezuma la vot ci are 2 elemente: vot INSTITUTIONALIZAT, adica vot dupa REGULI de JOC. Acest al doilea aspect al democratiei este la fel de important ca primul, exista dintotdeauna si este uitat, neglijat de cei care gindesc dupa clisee. Vor simplu exista si pe vremea lui Ceausecu la MAN, exista si acuma in Rusia, Afganistan si Irak, a existat si la Berlin in 1932 cind Parlamentul german a fost desfiintat de "popor", si asta, mi se pare evident, nu este compatibil cu democratia. De ce? pai lipseste al dolea element!
victor 2012-11-27
In Romania burgheza TOATE partidele organizau alegerile dupa ce obtineau din partea regelui dizolvarea parlamentului. Era una din multele ciudatenii ale democratiei dambovitene. Si, daca tot dati exemplul maresalului Averescu, nu ar trebui sa va (ne) ingrijoreze daca poprul mandateaza gresit pe cineva la putere. La urmatoarele alegeri va fi zvarlit precum o masea stricata. Important este ca de fiecare data vointa populara sa fie respectata. Tiraniile, (si de fapt acestea trebuie evitate cu orice pret, nu eventuale greseli ale "vointei populare") apar intotdeauna pe fondul nerespectarii optiunilor poporului si nicidecum la brat cu poporul oprimat. Hitler daca ar fi organizat alegeri libere in 1944 nu ar mai fi castigat puterea. Parerea mea personala e ca savarsiti o mare greseala, si sper sa fie neintentionata, minimalizand mereu alegerile libere si rezultatele lor.
victor 2012-12-02
Rau destul stimate Felix daca ajungem sa invatam istoria din filmele lui Sergiu Nicolaescu.
HG11 2012-11-28
Aveti dreptate in principiu, dar nu cred ca aici dl. Cornea minimalizeaza "mereu" alegerile libere, ci vrea sa atraga atentia ca poporul poate gresi in alegerea sa si ca nu e nicio "blasfemie" daca afirmi aceasta.
Felix 2012-11-27
@Victor: Unul din filmele lui Sergiu Nicolaescu are cel putin o scena buna. Lucretiu Patrascanu ii face regelui apologia "partidului" care nu poate gresi. Regele il intreaba trist: "si daca intr-o zi Partidul va fi impotriva dumnevoastra?" Parafrazand: "si daca maine poporul, intr-un exces de intransigenta, va decide suprimarea accesului la internet si nu vei mai putea sa scrii?". Sunt chestii pe care nici macar poporul nu are voie sa le decida, pentru ca vin de dincolo de el.
Lie Ciocarlie 2012-11-27
Ciudata d-na Musat a ajuns sa ma plictiseasca. Ce ar fi fost 'mneai daca nu venea '89? Profesor la un liceu din Buzaul natal, la un liceu din capitala? Ar fi avut o dacie in plus, o casa de vacanta trecuta pe numele cuiva din familie (ca n-aveai voie 2 proprietati). Zic "ciudata" fiindca ori a involuat ori s-a dezvaluit recent asa cum e , cind cu scrisoarea rusinii trimisa catre Uniunea Europeana. Sila mi-e! Sila de astfel de personaje carora Providenta le-a dat mult, cu mult peste decit altora care muncesc mai mult decit ei, si vor sa ia si binele de care speram sa ne bucuram si noi intr-o societate civilzata. D-na Musat nu e de "stinga" cum se scrie pe-aici in orbire de cauza. E foarte la dreapta.
Lie Ciocarlie 2012-11-30
Stimate Domnule Nicolae, e din buzau, vedeti wiki.
Nicolae 2012-11-28
1. D-na Musat nu e din Buzau. 2. E adevarat, poporul poate gresi, dar asta e democratia. Nu poate nimeni sa se aseze deasupara rezultatului votului si sa-l modifice asa cum ar vrea el sau pentru ca asa cere interesul national. Din nefericire toti si Basescu ÅŸi Ponta, chiar si domnul Cornea, trebuie sa se incline in fata greselii poporului. Si daca sunt unii care nu pot trai cu asta, presedintele a spus ca ne-am castigat dreptul sa plecam. Sunt liberi sa plece acolo unde poporul nu greseste.
joenegut 2012-11-27
Ca toti intelectualii care s-au raliat sub un steag fals,Cornea foloseste tot felul de aporii pentru a combate pe cei care nu sunt de acord cu domnia sa. Unde e dreapta la Basescu? Basescu reprezinta cel mai bine nedreapta! Tot ce scrieti sta sub semnul halucinatiei suprarealiste!
Lie Ciocarlie 2012-11-27
Steagul fals e ala cu secera si ciocanu, pardon, cu trei culori pe orizontala (alb, albastru, rosu) de unde vin banii la cabinetul domnului Musat.
adrianrusu 2012-11-27
O, Joenegut, daca ar fi halucinatie ar fi inca rezonabila. Mie mi-a ramas o vorba in cap din campania lui Chirac din 95, cred...nu mai stiu care politician de la UMP: La droite c est la juste difference. Ori ce e la noi este EXACT ceea ce apara pe vrtemuri comunismul: INjusta diferentiere. De fapt in zona echitatii, avem un comunism de facto desi non-ideologic. Oamenii astia, idiocratia actuala nu mai lucreaza in numele a ceva. Nu invoca un oarecare ideal al dreptei, ci doar dreapta animalica, a lupilor si altor rapitori, care te musca de c... prin natura lor, nu in numele a ceva - ca justa diferentiere, de pilda.
Pinno 2012-11-27
Sa cautam "dedesubtul"! Revista Observatorul are nevoie de bani. Banii sint dati in regimuri autoritariste (ca actualul) de guvernanti. Nu faci "mumos" se taie finantarea! q.e.d. Sint curios daca efectiv respectiva doamnavchiar crede ceea ce scrie, asta ar fi interesant de stiut.
Lie Ciocarlie 2012-11-27
Banii vin mai ales de la Rasaritul ale carui interese le apara Simonca, Musat & asociatii
Cric 2012-11-27
Periculos cu adevărat nu este ca ar veni USL, ei vor putea pleca repede, periculos este ca ei vor modifica legile ca sa rămână în continuare, indiferent dacă poporul își schimba sau nu părerea. Asta fac și se vede din tot ce vor sa facă, vor sa zdrobească pe cei care li se opun. Democrație nu este numai voința de azi, este si voința celor care au făcut legi, a celor care au făcut Constituția. La noi legile se fac prea repede, de regula prin OUG, iar Constituția pare ca se va schimba si ea după cum bate vântul. Legile trebuie sa fie structura stabila a democrației, pe care schimbările sa le facă poporul, dar cu măsură si cu buna gândire, nu repede, după prima impresie. Asta este instabilitatea democrației, care permite dărâmarea ei și stabilirea dictaturii.
Io din popor 2012-11-27
fain, a inceput bataia intre intelectuali! eu scoala multa nu am, am dat fuguta la librarie si am cumparat ruso asta! dau la capitolul indicat si ce vaz, la final, ca care sunt conditiile ca poporul sa nu greseasca! unu, sa nu fie familie, sau gasca aia care voteaza, ceea ce la noi, sa avem pardon, nu se respecta, ca la inmormantari si la nunti vin de unde nu astepti, de la presedinte de bloc la presedinte de senat si la presedinte de tara si doi, ca nu trebe sa fie ruptura mare la masa si la haine la popor, adica inegalitate, alta conditie ca eu stiu o fata a unui presedinte care si-a luat apartament de un milion de euro, bani munciti cinstit, in spania, la strans capsuni si mai stiu un ministru care de la varsta de doi ani nu a mai pus tutun si bautura in gura si si-a facut un viloi cu 1300 mp , cu veceuri cu tot! deci nu se poate..sa nu greseasca poporul..dar nu numai acum, ci de cand sunt alegerile libere si cumparate..
Mih 2012-11-27
D-na in cauza (cu "Observator" cu tot), exprima ceea ce (este)reprezinta 'mneaei: stangism tipic, populist, demagog, delator si agresiv. D-le Cornea, chapeau!
Mihaela Baciu 2012-11-29
Considerati ca sunt necesare ghilimelele? Daca da, cred ca sunteti in eroare.
Lie Ciocarlie 2012-11-27
D-na cu pricina e de "stinga" de la inaltimea unei averi apreciabile.
tudorserban 2012-11-27
Din pacate sistemul acesta democratic este cel mai bun pe care il avem. Orice utopie pornita de la "vointa generala" vs "vointa tuturor" a degenerat in totalitarism. Trebuie pur si simplu sa avem incredere in procesul democratic, si daca vrem intr-adevar sa salvam poporul de la alegeri gresite, trebuie sa incercam sa il convingem ca aceste alegeri sunt gresite. Acest lucru nu se poate face sustinand ca "poporul" e dezinformat, ingust la minte, si incapabil sa isi cunoasca si apere interesele. Mai mult, acest lucru nu se obtine sustinand mai mult sau mai putin fatis limitarea dreptului la vot. Tot ce se poate obtine prin orice articol care sustine ca "poporul greseste" este o alienare mai accentuate a unei majoritati deja indoctrinate. Tot ce se obtine este o gratificatie autoerotica a unei minoritati din ce in ce mai detasate si mai defetiste.
Andrei 2012-11-27
Vi se pare o coincidenta, insa, ca acest populism idiotic vine pe fondul unui nivel educational penibil (de la primul ministru pana la dezastrul clasei pregatitoare)?
Fabrice Anselmo 2012-11-27
Dirimant! ce sa facem? Pai, sa-l gasim pe acela, ce cu ochi de vultur si minte de Moise (apropo, in drumul lor din Egipet -vorba poetului - de cate ori nu gresit-a poporul ales) care se ducea, dupa greseala, la D-zeu cerand clementa iara D-zeu ii mai ierta pe alesii sai sau, uneori, pedeapsa era cumplita - a se vedea rolul unui anume trib, levitii! Sa fiti, domnia voastra, oarescum ceva capetenie de centurie levita sau undeva-cineva poate dzice, vorba cronicarului, cine si mai ales cum trebui-va vietui ast' biet popor roman. Ati pomenitara aci de cel frantuz si de cel englez, ambii venind din al secol al luminilor, dar mai tarziu un neamt, nu va spun cine pen'ca 'mneavoastra le dibuiti pre toate, a statuat: daca statul incalca nedrept vointa unui singur resortisant apoi acel stat e dureros de nedrept. ...si votul exprima, ce? Vointa dar lapusnean vorbind... Ascultam, ca-i vremea duioaselor serbari, povesti! Ce tineri eram cand revolutia adia... Rar, tot mai rar ne gandim la popor! Ca si politicienii...
adrianrusu 2012-11-27
Puneti-va logicutza la punct, domnule! (afara ca ar trebui sa faceti acelasi lucru cu Romana: nu se ALEGE FALS). Este permis sa ataci orice judecator, si in regula generala, pe ORICINE, orice persoana. Sa ATACI O INSTITUTIE nu este acelasi lucru cu a ataca FORMA ACTUALA a acelei institutii. Institutia ramane, INTR-O FORMA SAU ALTA, care dealtfel, (forma) este decisa de altcineva - nu este AUTOdefinita! Se poate, este chiar necesar ca institutiile sa se schimbe, sa evolueze. Cum de ne permitem atunci sa modificam Constitutzia? Samd, la fel despre toate de la alineatul 5, cu exceptia sustineriii ptr. primarul acela. (daca nu ma insel ANI nu da hotarari judecatoresti) Din mica bazaconie cu partea de popor oprimat se poate f. usor trage concluzia ca cele atatea milioane de votanti la referendum sunt azi oprimati. Stuart Mill e caraghios, (dezolat pentru lipsa de nuante- dar aici suntem in Ro: CAND o parte (semnificativa) de popor a oprimat pe alta?). Cat despre Europa, ca unul care si-a petrecut 20 din viata in Eu, si inca nu s-a asezat, ei bine, NU INTELEGETI NIMIC! Bateti campii, si nu sunteti singurul. Lucrurile NU se vad, de acolo, asa cum va place sa credeti sau sa spuneti ca se vad. Pana una alta vox populi vox dei (MENTIONATI TOT CITATUL!). Democratia este puterea vulgului profan. Desi asta jigneste, poate, superbia dumneavoastra. Daca poporul ALEGE FALS, nimeni nu este in drept sa creada ca el (nimeni-ul) va alege just. Vom suporta, cum deja suportam, consecintele FALSEI alegeri. (FALSA ALEGERE este un mic act ratat nu-i asa?). Si, bineinteles, alte alegeri, alta Putere....etc. Alta distractie.
Lucian Cosma 2012-12-04
@Io din popor: Ok, accept amendamentul. Dar mai e o nuanta. Care partid a dat primul ministru. Pentru ca, daca toate partidele care au participat la guvernare trebuie clar sa isi asume guvernarea (adica si realizarile si esecurile din acea perioada), cel care poarta responsabilitatea in primul rind e totusi premierul (si as zice prin extensie partidul care l-a dat pe premier). Din punctul asta de vedere PD-L a guvernat doar 3 ani. La asta ma gindeam cind am scris comentariul dinainte.
Io din popor 2012-12-04
Lucian Cosma: aritmetica sau memoria poarta vina! psd: 1990-1996, 2000-2004, 2009= 11 ani; pdl: 1990-1991; 1996-2000; 2004-2005; 2008-2012= 12 ani; pnl: 1996-2000; 2004-2008= 8 ani. udmr: 1996-2000; 2004-2005; 2008-2012= 10 ani. definim guvernarea prin partidul care da oamenii pentru guvern, adica prin executiv si nu prin legislativ, pentru simplu motiv ca un guvern poate guverna, fiind chiar minoritar! daca am defini altfel, intram in complicatii! presedinti: iliescu= 10 ani; Basescu= 8 ani;
Lucian Cosma 2012-12-04
D-le Rusu uitati ceva: USL nu e de 7 luni la guvern, ci a stat la guvernare cel mai mult din '90 incoace (prin partidele PSD/PDSR si PNL). Si au aratat de mult ce pot, nu e cazul sa le acordam vreun cec in alb, sau "sa asteptam sa faca ceva si sa ii judecam dupa aceea". Nu ar trebui sa uitam asa usor ce au facut partidele si oamenii politici atunci cind au avut puterea.
adrianrusu 2012-11-30
Aia au calcat mai putin pe bec, ce dumnezeu? Se VEDE cu ochiul liber. Au si motive obiective: sunt de 7 luni la guvern,(ceilalti de 8 ani) nu au furat (inca) In plus sunt net mai spalati, mai decenti.... Despre minciuni...cine oare a mintit mai mult? Facem un scor? Vi-l adiceti aminte pe B plangand? Dar salvand Titanicul? Ostap Bender e intelectual fin pe langa B.... Despre guvernare...la fel, de la venirea lor la putere NU mai exista practic licitatii publice curate de exemplu. Eu am apucat, cateva luni si sub tariceanu. nu apartin niciunei directii politice decat implicit- dar am putut sa castig cateva FARA „comisioane”...trebuie sa incercati sa vedeti viata unuia care NU e salariat, care nu se poate descurca DECAT daca sunt respectate regulile jocului....Ce se intampla in tara e o tiganie sinistra. (stiu cum merg lucrurile si dincolo). Despre antiromanism: va inselati (dar nu sunteti singurul). Nu afirm cu asta romanismul lor. Dar daca cineva este antiroman si antieuropean, ceilalti sunt. Imaginea „partii lumii” e rea- dar era dinainte. Prostioarele cu plagiatul, frauda....etc nu intereseaza pe nimeni in Vest. In schimb o politica economica coerenta intereseaza pe toti (tot acolo).....etc. Iar, TOTI au plagiat: cel putin vedetele semnatare ale cererii catre Andronescu SUNT plagiatori. etc...ca m-am saturat sa le tot scriu. Dansati mai repede decat muzica. Asteptati sa ne traga o marlanie echivalenta cu ale pdl ului si atunci....
jorj 2012-11-30
@Adrian Rusu, domnule , santeti chiar simpatic sa vedeti marlania basistilor si '''a celorlalti e mai putin vizibila... , nu l-am vazut la treaba ...'' ? oare-i chiar asa ? nici eu nu sant total pro ARD dar USL-ul prin actiuni , stil de guvernare , comportamentul antiromanesc (mincinos) , antieuropean a convins o parte a lumii de intentiile sale . trebuie criticati si unii si altii cand calca pe bec.
Adrian Rusu 2012-11-30
@profesor: NU lucrez in afara, lucrez inauntru. Nu sustin USL, critic marlania basistilor. A celorlalti e mai putin vizibila si MULT mai putin nesimtita. (si asta nu e chestie de gusturi)/ Nici nu critic USL ptr ca nu l-am vazut la treaba. De ce sa-l critic, atunci? Sunt putine lucruri de zis despre ei, sunt mai mult un drob de sare, decat o adevarata problema. Daca vor face ceva, ii voi critica. In general raspund intelectualilor, ca domnul acesta, ptr ca ei propaga infectia, s iptr ca sunt rudimentari.
profesor 2012-11-29
Domnule Rusu, daca sunteti de dreapta si (se pare) lucrati in afara tarii, cum se explica faptul ca sustineti USL-ul pe toate site-urile revistelor din Romania ? Poate explicati acest lucru. Nu zic ca nu aveti uneori dreptate, dar nu am citit nici o critica scrisa de dvs despre USL. Asta cum se poate intelege ?
Lie Ciocarlie 2012-11-27
Domnu' Rus :) aveti nume predestinat. In tara noastra nu exista dreapta si stinga. Asa -zisii oameni de stinga sint toti multimilionari : de la Sova la d-na Musat.
aliss 2012-11-27
totusi , eu nu as vrea sa fiu intrebata asupra unor chestiuni la care nu ma pricep , deci prefer sa i cred pe cei care mi se par de incredere , problema este cu cei lipsiti de discernamint , voit ( apara hotii , sperind un profit ) sau nevoit , adica pacaliti cu minciuni, cu , ce se face ? ajung in barca lui Dragnea , si sint vointa poporului !
adrianrusu 2012-11-27
Dar, gigel, Sunt de acord cu ce zici! Sunt de dreapta, liber profesionist, venituri mijlocii....etc. N-am afirmat ca imi convine puterea vulgului. Am afirmat doar ca asta este democratie. Si ca, daca vi se nazare ca alt aranjament ar fi mai bun, atunci trebuie sa-i spuneti PE NUME, sa spuneti cum va functiona....etc. Pentru moment nu ati afirmat decat ca stanga-dreapta USL nu e buna, dar facand afirmatii complet idioate, jignind marlaneste, îngrosând ..... Ce propuneti in loc? Primul pas ar fi poate ca establishementul idiocratic actual, pe care-l aperi pentru ca faci parte din el, asezat inca pe vremea comunismului, sa fie schimbat. Voila tout. Nu te surprinde ca nimeni dintre vashnicii aparatori ai dreptei de stat nu pomeneste vorba merit, concurs, libera concurenta ....etc? (nu mai departe de acum cateva zile citeam ca HRP nu trebuie sa sustina un concurs pentru nu stiu ce post. Trebuie domnule! Toti trebuie sa traim din concursuri cotidiene). Asta este occidentul, cum ii ziceti. Abia apoi (in ordine temporala) vine si stangismul de care ma acuzi. Dupa asezarea valorilor pe bazele NORMALE, concurentiale. Pana una alta sunteti o gasca de idiocrati excretati de comunism, care ii acuza de ceilalti de stangism. Nu! Nici vorba!
gigel 2012-11-27
dincolo de limbajul agresiv specific oricarui stangist indignat, combateti asertiuni cu alte asertiuni. proclamati democratia ca putere a vulgului. noi, ceilalti spunem ca asa ceva nu se mai poate. daca ar fi dupa mine, votul trebuie ponderat cu contributia fiecaruia la buget, macar pe probleme legate de banul public. altfel se prefigureaza tot mai clar o patura masiva de idioti care in virtutea credintei intr-o bunastare universala pe care statul o poate asigura, sustin cete intregi de hoti care le spun ce vor sa auda, ii fura in nestire si se imprumuta de la copiii lor ca sa le dea falsa impresie de biunastare. ganditi-va ca intr-o firma de mii de angajati, votul in consiliul de administratie ar fi nu dupa banii investiti in companie ci dupa nr de oameni cu salopete care te sustin. se va gasi usor un lider de sindicat cu gura mare care sa proclame ca oamenii sunt asupriti si merita salarii mai mari. deznodamantul ? salarii tot mai mari, urmate de datorii, colaps, faliment. dar asta stim deja, din 2008 incoace. evident, nici un politician nu poate spune adevarul, stiind ca oamenii cu salopete vor iesi in strada "sa isi ceara drepturile" daca nu aud ce le place. Iar cuvantul austeritate nu le place. Variantele de lucru sunt : continuarea minciunii si prosperitate artificiala sau mai probabil sfarsitul violent si neasteptat al democratiei. Alimentara pazita cu mitrailera.
Calin 2012-11-27
DA, popoarele gresesc si inca la greu. Si pentru ca de exemplu nu inteleg mecanismele financiare ale statului. Ar fi in stare sa voteze cu ochii inchisi partide care le ar promite bani multi pe moment fara ca poporul sa si puna problema ce impact poate avea acest lucru pe termen lung. Si exemplele pot continua cu derapaje multe pt majoritatea nu intelege pt ca nu citeste si nu se informeaza.
Bogdan 2012-11-27
E o placere sa citesti un asemenea articol.
Bogdan 2012-11-27
E o placere sa citesti un asemenea articol.
Bogdan 2012-11-27
E o placere sa citesti un asemenea articol.
Amy Neagoe 2012-12-03
@emigrant Stimat domn no1, îmi pare sincer rău că nu aveţi capacitatea aceea NATIVĂ de înţelegere profundă a minţilor şi stărilor sufleteşti ale oamenilor, care pe vremuri şi mai ales în dicţionarele Academice se numea 'capacitate intelectuală'. Similar cu 'empatie', adică 'omenie' şi fiind un caracter propriu şi muncit(dar nu prin hoţie, plagiat, false Mastere, bacuri şi facultăţi şi nte în şcoli etc)a unei fiinţe numită 'intelectual'. Dar, pt.că i-am cunoscut, ca jurnalistă, personal, dar i ca cercetătoare, pe oameni pe care îi citaţi şi comentaţi aici, permiteţi-mi să vă spun acum, în preajma votului din 9 decembrie, părerea mea de intelectuală păţită cu falşi intelectuali completi de genul dna Carmen Muşat şi angajaţi la 'ICR' şi la 'Observator Cultural' d.e.(nu 'generalizez' dar nici nu 'minimalizez' aici). Astfel, cu experienţa mea de vreo treizecişi ceva de veacuri cu diferite specii de oameni dar şi cu intelectuali romîni şi străini şi intelectualităţi cu tot, permiteţi-mi să vă spun că îl respect cu toată fiinţa pe un intelectual de seamă precum este domnul Neagu Djuvara d.e. şi îi mulţumesc din suflet că mă susţine în constatările mele politice de acum cîţiva ani, neschimbate vreun pic, pînă acum. Astfel, consider că dl. Preşedinte Băsescu nu a fost şi nu este un Şef de ţară tocmi bun, şi dumnealui e perfect conştient de acest lucru, adică este cel mai bărbat între toţi oamenii politici de acum(şi de atunci).Cu toate acestea, dînsul şi regimul dînsului îmi par de miliarde de ori mai potrivite pentru orice stat, prin comparaţie cu demagogia, populismul şi falsităţile-pe faţă!-practicate de către regimul U.S.L. şi toate formaţiunile care îl compun, în acest moment. Punct. Eu personal, am o experienţă de viaţă trecută care se repetă, în mare şi acum, şi zău că nu îmi vine să merg la vot şi tot ce îmi doresc e să mor şi-atît. Şi nu ştiu pe cine să acuz că nu e în stare să înţeleagă şi să îmi ofere exact cum am scris şi-n anii trecuţi şi acum, în blogurile mele şi în conturile mele de socializare, mai ales. Dar, în această discuţie, singurul lucru pe care trebuie să faceţi efort să îl înţelegeţi este 'munca cinstită şi profesionistă şi cu pasiune' şi deci, făcută cu respect atît pentru tine cît şi pentru cei din jur. Şi, dacă în celelalte partide sunt corupţi, tîrfe, handicapaţăi şi retardaţi şi anormali, totuşi componenţii USLului s-au dovedit a excela, dintotdeauna, prin hoţie şi furt şi perversiuni pe faţă, adică au dovedit pe faţă atît încălcarea unor reguli de bun simţ cît şi nişte principii de corectitudine ale unui Creştinism care, odată cu Becali, Crin Antonescu, Ponta, Geoană, Năstase, Andronescu şi Vanghelie şi Iliescu etc., a fost ucis complet. Fiindcă da, vorbesc de acel Creştinism care nu e prosteşte şi fals interpretat, ca cel al
Prof 2012-11-29
Mona, draga! Uita-te in oglinda si reciteste ce ai scris. Prin reflexie, tot ce ai scris se aplica si la tine. In oglinda. Nu esti interesata de mediere....
mona 2012-11-29
Sunteti foarte pretentios dar va ascundeti subiectivitatea si gandirea discriminatorie intr-un mod pueril. Sunteti un exemplu tipic de gandire ilogica romaneasca ( sa nu fac o greseala - lipsa de gandire) ; poporul are dreptate/ dar poate gresi, discurs megaloman/ produs lingvistic fortat? Daca un analist ar avea timp sa studieze logica argumentarii d-voastre ar obtine un 0 barat. In al doilea rand se pare ca sunteti detinatorul unic a adevarului moral, ceea ce sta clar in contradictie cu respectul fata de popor. In ceea ce priveste medierea, poti sa o faci cu oameni care au logica si care detin un sistem de valori la care te poti raporta. Nu este cazul actualilor lideri care sunt extrem de incapabili si imorali. Au adunat un CV atat de valoros in materie de plagiate, minciuni, contradictii, jigniri in 6 luni incat sunt mai rai si mai dificili decat arabii la mediere. La fel ca si acesti lideri ( care vad ca practica turnatoria si justitia de partid pe pagina de internet USL), aveti o singura obsesie si aceasta este acuzele fata de un om si un partid. D-voastra nu sunteti interesat de mediere ci de atacuri la persoana. Nu dati lectii despre lucruri pe care nu le stiti pentru ca nu aveti credibilitate. Studiati-l pe Cioran poate reusiti sa fiti mai autentic in marea nemultumire.
Virgiliu Soare 2012-11-28
Intr-adevar poporul poate gresi. Dar cand i se ofera o alternativa atat de fragila din punct de vedere moral, nu are incotro sa se indrepte. Discursul domnului Traian Basescu in dialog cu fostul colonel in retragere Robert Turcescu, avansat de interlocutor cand era mare si tare si tundea oi pe la balciuri, discursul acestui vajnic presedinte parea scos dintr-o Academie de Biliard, probabil singura absolvita de personaj... Prin urmare, cand auzi asemenea produse lingvistice fortate cu iz bahico-megaloman, discurs european fara indoiala, iti vine sa iei campii. Cand mai apoi ii privesti pe cei din Partidul din care s-a format si care inca ii mai sterg picioarle de praf chiar nu-ti vine sa te aduni si sa te mai intorci la domiciliu. Dar pe gazetarii care incearca sa mai dreaga busuiocul, din convingere pura? Va rog sa ma scuzati. Nu voi vota nici USL (caci din cauza infatuarii ursului Nastase am votat iepurasul otravit!) dar nici ARD ul dvs. promovat inca de o asemenea creatura (cand macar acum in al 24-lea ceas ar putea sa se intorca la nobila functie pe care a spurcat-o: sa medieze intre puteri, sa reprezinte tara asa cum merita in lume, etc.). Prin urmare, cu tot respectul pe care vi-l purtam odata ma retrag, probabil gresind profund ca nu va mai ascult de mult fanafara dezacordata. Cu aceeasi acuratete dintotdeauna, Gil.
Total 102 comments.
Recomandari
865
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22