Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFDespre disidenţa românească şi despre vinovata noastră îndelungă tăcere
2010-12-07
123
Era la sfârşitul anilor 70, puţin după cutremurul din77, lucram la Editura enciclopedică româna şi încă nu simţisem direct, in toata amploarea lui, şocul represiunii ceauşiste ce se pregătea.Semnale erau peste tot, dar noi, cei ce trăisem anii 50-60 cu arestările nocturne  şi teroarea ocupaţiei  ruseşti dar şi bucuria anului 1964 când oficial se dăduse drumul tuturor deţinuţilor politici, nu credeam că acele vremuri, teroarea anilor 50-60, ar putea reveni.

Relativa speranţă în care trăiam era tulburată, ce e drept, de semnale îngrijorătoare  ce începuseră de mult, de după vizita lui Ceauşescu în China, - dar le percepeam punctual şi treptat- . Topirea antologiei poeziei româneşti întocmită de Nicolae Manolescu , eram tentaţi a o pune pe seama laşităţii unor scriitori proletcultişti veleitari, care manipulaseră puterea analfabetă ,  restaurarea cenzurii cu mai multe foruri decizionale,   nu se vedea încă  bine după ce se desfiinţase oficial direcţia presei etc.

De aceea ,  ştirea, care circula şoptit ,că Vlad Georgescu fusese arestat în plină zi, ostentativ, luat de la Institutul de Studii Sud-Est Europene  şi dus direct in arest, ne impresionase  îngrozitor.

Cu atât mai mult cu cât Vlad Georgescu era unul din autorii respectaţi ai redacţiei, un istoric de frunte, cunoscut ca unul dintre cei mai înzestraţi istorici tineri, cu lucrări publicate peste hotsre şi stagii de cercetare în străinătate, participant la congrese internaţionale alături de cei mai prestigioşi specialişti din lume.

Ştiam vag că Vlad Georgescu, personalitate de frunte a intelectualităţii româneşti, încercase , alături de Mihai Botez, şi el în vârf de carieră ştiinţifică în acel moment, şi  apoi  cu sprijinul, până la emigrarea apropiată , şi al filosofului P. Mocanu, să creeze o universitate volantă în care să se desfăşoare dialoguri libere, necenzurate,  în urma unor prelegeri pe diferite teme de interes , ce nu erau cuprinse în programele oficiale..Ideea  era de a obţine un  dialog, ce cuprindea o mare varietate de teme  ce ar fi contrazis unanimitatea generalizată, un nucleu de societate mai întâi ştiinţifică, dar de fapt  civilă după modelul universităţilor volante poloneze.Ele (fiind volante puteau fi mai multe) ar fi iniţiat  un dialog  între membrii societăţii, şi mai apoi un dialog cu puterea.Ideea nu era neapărat subversivă, ci constructivă în cel mai adevărat sens al cuvântului.

Trebuia ca această universitate volantă să stimuleze dialogul liber, să-i înveţe pe membrii ei că unanimitatea imbecilizantă nu poate fi singura soluţie, şi că, din părerile diferite ale mai multora se poate naşte ceva diferit şi superior proiectului iniţial..Discuţia, dialogul, pe care îl îndrăgiseră  în climatul universităţilor americane şi  europene li se păreau, lui Vlad Georgescu, ca şi  lui Mihai Botez, benefice pentru viitorul climat  al României şi pentru statutul intelectualului român, ce avea o şansă să nu mai fie în viitor atât de  diferit educat faţă de cel crescut în alte culturi, ce beneficiază încă de tradiţii  democratice, care   existaseră şi pentru generaţiile româneşti dinaintea catastrofei comuniste.

Ştirea la Europa liberă, comentată de Noel Bernard, că “Vlad Georgescu a fost pus in libertate”,( de altfel destul de mult timp după ce fusese arestat) “sub presiunea opiniei publice”, a fost completată mai apoi  “şi cu  sprijinul autorităţilor americane”.Harry Barnes , ambasadorul SUA atunci, era prieten cu Vlad Georgescu şi îl cunoştea şi pe Mihai Botez , care revenise în ţară la sfârşitul lui 1976, după un prim stagiu de succes de mai multe luni la Woodrow Wilson Center, Washington DC.

Vlad Georgescu şi Mihai Botez, doi tineri atunci, în  plină ascensiune a unor cariere ştiinţifice de succes,(Mihai Botez avea 36 de ani în 1976 iar Vlad Georgescu, şi el, mai puţin de 40 de ani)  îşi doreau, pentru ei şi pentru ceea ce ei considerau  a fi mediul de desfăşurare a activităţii intelectuale aici, crearea unui climat occidental, care li se părea posibil într-un viitor apropiat,
 .În zilele cutremurului din 1977 se treziseră , sau cel puţin aşa părea, nişte energii sociale de solidaritate în faţa dezastrului, în 1943-44 intelectualii români îi scriseseră lui Antonescu un memoriu în care cereau depărtarea de nazism în numele tradiţiilor democratice occidentale existente, de ce oare acum să nu se poată  obţine acelaşi lucru, după momentul de deschidere din “lumea a doua”,  care invinsese temporar, după spectaculosul  an al eşecului rusesc, 1968?

Mihai îmi povestea mai târziu, că, -  în atmosfera care i s-a părut extraordinară, în   cele câteva luni petrecute “aproape de Congresul american”, în Washington-ul DC, al Centrului Woodrow Wilson , unde aveau loc dezbateri libere, deschise, (care apoi se publicau), cu specialişti şi profesori  de elită din toată lumea adunaţi laolaltă ca să-şi pună întrebări şi să propună soluţii legate de viitorul omenirii, de problemele de demografie, poluare, comunicare, ale anilor 76, -   s-a gândit că de fapt nimeni nu a încercat, în noile condiţii, în România, după moartea lui Dej şi plecarea ruşilor din ţară,să folosească cele câteva pârghii democratice  care ar fi putut fi găsite, teoretic,respectând constituţia comunistă. a României., dar cerând ca guvernul comunist să-şi ţină promisiunile constituţionale faţă de cetăţenii săi.

Mihai Botez era viitorolog şi era conştient de dezastrul economiei planificate , şi prost planificate., era conştient de incompetenţa la vârf a deciziilor , dar, ca şi Vlad Georgescu, era convins că trebuie încercat  ceva, se poate schimba ceva, ceva ce se reuşise parţial în Polonia, în Ungaria, în Cehoslovacia, prin forţarea unui dialog cu puterea. Ei sperau. şi că există pentru români şi o altă cale decât exilul., devenit din ce în ce mai mult, soluţia individuală  generalizată a rezolvării  situaţiei din România.

După eşecul mişcării Goma, al sindicatelor individuale SLOMR,al celor două memorii din partea intelectualilor români iniţiate de Vlad Georgescu,  şi de Mihai Botez,  ce ar fi trebuit semnate de  reprezentanţi de frunte  ai oamenilor de cultură din România  şi care nu au primit decât semnăturile autorilor, după încercarea lui Radu Filipescu de a obţine adeziuni prin manifeste,    a fost clar că liderii comunişti români nu erau dispuşi să tolereze nici o formă de asociere a contestaţiei,  trebuia aşadar găsit un alt procedeu de solidarizare a celor ce vor să participe la o schimbare a unanimităţilor generalizate în  pluralisme asumate sau poziţii independente de care puterea discreţionară să fie nevoită, la un moment dat , să ţină seama.

Două au fost prilejurile fericite care păreau să favorizeze o soluţie pentru ”occidenta-lizarea”, de fapt democratizarea, treptată,a societăţii româneşti atunci.Prima a fost semnarea de către România a documentului de la Helsinki, în 1974, care prevedea libertatea de expresie şi de opinie, al doilea  extraordinara mişcare a drepturilor omului, iniţiată de preşedintele Carter, care a dat o mare lovitură regimurilor totalitare, şi prin care de fapt, America s-a declarat deschis apărătorul libertăţilor individuale, încălcate în dictaturile din întreaga lume.

Prin posturile de radio Europa liberă( şi cele similare, în alte limbi, destinate   ascultătorilor din “lumea a doua”, lumea regimurilor comuniste)- posturi  plătite de Congresul american,(de fapt din impozitele pe care contribuabilul american, educat în spiritul libertăţilor individuale şi colective,  a fost de acord  să le plătească )- cetăţeanul defavorizat şi neinformat din lumea comunistă avea acces liber la informaţia interzisă în ţara lui, putea fi informat despre ce se întâmplă în lume, putea fi apărat dacă îşi manifesta o opinie contrară faţă de cea a guvernului său.Postul de radio nu se amesteca în politica internă a României şi nu proteja pe cei ce nu respectau legile ţării lor,.tratatele internaţionale ale României interziceau acest lucru, şi tocmai legalitatea şi măsura, obiectivitatea  şi consecvenţa unui ton occidental trebuiau să asigure succesul  acestui extraordinar demers.

In codul penal se reactivaseră, majorându-se, pedepsele    pentru delictul de asociere “în scopul subminării” regimului comunist,( care cuprindeau  privaţiuni de libertate de până la 15 ani închisoare,până la pedeapsa capitală pentru înaltă trădare,  pentru complot şi asociere ce pune în pericol statul comunist), trebuia găsit altceva, ideea fascinantă a universităţilor libere în văzul lumii,devenise, pentru România, o îndepărtată utopie.

Marea şansă a fost că arestarea lui Vlad  Georgescu nu avea nici un suport juridic la acea dată, şi nu s-a putut concretiza , cum ar fi vrut autorităţile, într-o condamnare, mai ales că în proiectul, splendid, al lui Vlad , nu era inclus explicit dialogul despre puterea comunistă, ci dialogul în general.. In apărarea lui Vlad  Georgescu au sărit atunci afară de Harry Barnes, care a exprimat oficial îngrijorarea guvernului american pentru nerespectarea drepturilor omului în România, multe personalităţi importante  ştiinţifice din lume care îl cunoşteau pe omul de ştiinţă de la congrese şi din lucrări publicate în străinătate. Soluţia autorităţilor a fost expulzarea din ţară a lui Vlad Georgescu şi interzicerea apariţiei numelui său în publicaţiile din România.

Numirea lui Vlad Georgescu ca director la “Europa Liberă”, imediat după emigrare, avea să fie ocazia favorabilă a definitivării, de către Mihai Botez, a conceptului de “disidenţă solitară”, care presupunea, de la început, complicitatea  celor doi disidenţi.Această strategie  ţinea seama de protejarea fiecărei poziţii individuale asumate, făcute publice prin postul de radio Europa liberă, unde poziţiile de demnitate , dar şi  de nevoie de  dialog în  scopul căutării unor soluţii , putea crea, cu timpul, ,prin cumulare a nemulţumirilor, dar şi a soluţiilor propuse, un germene de societate civilă cu reale şanse de a fi luată în consideraţie la un moment dat. de puterea instalată, care cel puţin, devenea,în ochii întregii lumi, o putere contestată şi discutată şi nu o unanimitate fără reacţie pentru orice aberaţie  propusă de nişte  conducători cu patru clase primare.

Mihai Botez îşi folosea din plin dreptul constituţional de a avea altă opinie  decât cea oficială, şi anume opinia unui specialist ,  matematician şi viitorolog avizat asupra problemelor de strategie şi de dezvoltare, scria memorii trimise la Consiliul de stat, la CC al PCR, la Cabinetul 1 şi 2, la Marea Adunare Naţională, în care critica realitaţi şi decizii, dar îşi exprima totdeauna şi păreri constructive, alternative pentru “viitori posibili”, neoferind niciodată o singură şi de neatacat soluţie ci invitând la dezbatere..Capacitatea de dialog  i se părea esenţială, nu numai pentru statutul de intelectual, ci şi pentru sinceritatea şi buna credinţă a soluţiilor găsite sau în orice caz, căutate.. Memoriile lui, cu critici deschise, uneori foarte dure, erau trimise la Europa Liberă prin canale diplomatice, pentru siguranţa mesajului, adăugând scrisori personale către Vlad, prietenul de neînlocuit, cu care  gândea atât de complementar..Legătura cu Vlad Georgescu îi asigura şi certitudinea că mesajul lui este corect perceput, că îl aud şi alţii, care îşi pot spune părerea, pe aceeaşi cale, tot  la Europa liberă.

Contactul cu ambasadele străine, unde avea mulţi cunoscuţi , îi asigura şi o oarecare protecţie faţă de autorităţile române, care nu-şi permiteau să-şi strice imaginea cu persecuţii deschise împotriva unui  disident cunoscut şi peste hotare (V. memoriile lui Jean Marie le Breton), care nu făcea nimic ilegal,.Pe de altă parte îi ofereau şansa să poată trimite făra risc  scrisorile către Vlad Georgescu, în care se punea la cale o strategie, înţeleasă de cei doi disidenţi şi pusă în practică împreună.

Scrisorile către Vlad Georgescu, publicate , pun la dispoziţie această organizare atât de bine gândită a unei structuri virtuale  “de rezistenţă civic intelectuală”, cum spune undeva Emil Hurezeanu.Desigur, o dată cu înăsprirea represiunii şi “strângerea şurubului”, frica pusese stăpânire pe toată suflarea românească, deşi aparent nu se manifesta violent decât asupra unora care, ca Mihai Botez, nu aveau nici o şansă să fie “cuminţiţi”. Represaliile pe care le-a suferit, orele grele, de anchetă pe care nu mai voia să şi le amintească, atentatul în urma căruia a fost spitalizat, iradierile la Tulcea, unde a fost deportat în  1986-87, singurătatea, frica şi suspiciunea celorlalţi,au fost desigur un preţ greu plătit, de care Mihai Botez nu pomenea niciodată.

Securitatea îl urmărea necontenit, şi  mai ales după ordinul de compromitere în străinătate din 31 martie 1982, măsurile împotriva lui s-au intensificat. Securitatea ştia că Mihai Botez are legături cu Europa liberă, că nu se sfieşte să critice deschis regimul de la Bucureşti, dar nu exista nici o probă că ar putea fi asociat cu cineva, argumentul în favoarea lui era tocmai că este singur, că” nu unelteşte”, iar părerile lui  nu sunt secrete, ele sunt trimise pentru a fi cunoscute la cel mai înalt nivel al puterii,interviurile  critice date unor ziarişti străini nu spun altceva decât ce spune deschis tuturor. Mihai Botez, el ca cetăţean , are dreptul la altă opinie, dar atâta timp cât nu încalcă constituţia, nu poate fi pedepsit.

Datorită poziţiei lui critice este retrogradat,I se ia dreptul de semnătură, şi de prelegeri universitare, nu i se dă drumul la conferinţe  ştiinţifice, dar el este  prezent prin   lucrări la congrese internaţionale trimise prin Europa liberă de fiecare dată (v. Scrisori către Vlad Georgescu)  şi, datorită strategiei de legături cu Vlad Georgescu, ţine, pe cât posibil , relaţii cu prieteni  şi confraţi din străinătate. Nu cere  plecarea definitivă din ţara lui, ci înceacă să schimbe ceva aici,. Această poziţie este atât de atipică faţă de cea obişnuită a altor oponenţi, încât dă mari bătăi de cap autorităţilor care nu pot scăpa de  el.Este mereu interogat, urmărit, autorităţile nu pricep ce vrea de fapt,Faptul că Mihai Botez nu cerea nimic  pentru el, dorea numai un statut normal  pentru toţi cei din categoria lui., cerea un statut care este  normal peste tot în lume, acela de a fi lăsat să îşi expună părerile public, să nu aplaude  necondiţionat orice hotărâre cu care nu e de acord şi să poată pleca în străinătate la congrese sau conferinţe  , întorcându-se apoi în ţara sa. Li se părea o aberaţie ..Numai cine a trăit în comunistm  poate înţelege ce absurd părea atunci autorităşilor reuşita îndeplinirii unui asemenea deziderat.

Autorităţile au început din ce în ce mai mult să încerce să scape de acest personaj incomod, ale cărui cereri se prefăceau a nu le înţelege. Interogatoriile ,- care durau zeci, sute de ore, în care era încarcerat şi arestat, dar nu mai mult de 24 de ore, periodă legală de  reţinere fără mandat de arestare,se învârteau în jurul câtorva idei principale,  -  să recunoască “de cine este plătit”, să deconspire  numele , desigur inexistente ale şefilor dinKGB ?, CIA?; MOSSAD?  care-l  “manevrează” “împotriva poporului său” , să spună prin cine ajung scrisorile lui la Europa liberă, Răspunsul era “prin poştă”  fiindcă nimeni nu recunoştea că poşta era controlată, sau prin turişti străini necunoscuţi. I se oferea mereu un paşaport definitiv, dar el nu vroia decăt unul  temporar., care i s-a refuzat de  34 de ori.Autorităţile credeau  la început că Mihai Botez va pleca pentru a fi angajat la Europa liberă, dar  faptul că Mihai Botez refuza un paşaport definitiv şi  nu dădea nici un semn că ar vrea să devină  ziarist ci că  scria mai departe lucrări legate de profesia de matematician şi viitorolog îi deruta.

Rolul pe care şi-l asumase singur Mihai Botez  trebuia să fie, spera el, temporar, până s-ar fi obţinut  sau ar fi început să se obţină un statut normal pentru el şi colegii lui, care erau şi ei, în afara celor alineaţi, din ce în ce mai discriminaţi.Exodul în masă al oamenilor de ştiinţă, şi în particular al matematicienilor , mai ales după ce academia, institutele de cercetări, universităţile se degradaseră şi umilirea tuturor  nu mai avea limite., devenise soluţia generală , dar emigrarea nu putea fi, evident, o soluţie a  tuturor.

Atunci Mihai Botez  a început din ce în ce mai mult să facă tot ce poate pentru a aduna  la un loc, prin Europa liberă, contestaţiile altora, devenind transmiţător al unor asemenea mesaje , al căror rol devenea din ce în ce mai  preţios.Orice act de curaj trebuia încurajat, ideea de solidaritate şi solidarizare împotriva răului devenea tot mai necesară, aşa  a devenit Mihai Botez  purtătorul spre Europa liberă al unor mesaje trimise de ţărănişti bătrâni, foşti deţinuţi politici, jurişti teoreticieni, scriitori, care o dată cu emisiunile Monicăi Lovinescu, dar şi datorită unor luări de poziţie în Uniunea Scriitorilor se făceau tot mai auziţi la postul de radio amintit Începuse să se închege un dialog cu personalităţi din exil  care aveau ceva de spus despre spaţiul ,de unde plecaseră, dar care nu le era indiferent. Efectul cel mai mare, însă, de văzut cu ochiul liber, era pentru scriitori.Păstrând în frunte câteva nume  agreate de conducerea de partid, Uniunea  Scriitorilor reuşise să izoleze lăudătorii de profesie, plagiatorii, proletcultiştii înrăiţi. prin solidarizarea(relativă, desigur, căci solidarizare nu înseamnă unanimitate) a scriitorilor nealineaţi.

Europa Liberă a avut un rol foarte important în limpezirea apelor. Până la urmă toţi cei  talentaţi şi de bună credinţă au avut de câştigat datorită unei ierarhii noi, ce se decanta după expirarea fostei generaţii proletcultiste a  lăudătorilor realismului socialist.

Există, desigur, specialişti mult mai avizaţi decât mine în analizarea felului foarte special în care politica Europei Libere    s-a mulat pe nevoia unor scriitori de a avea curaj şi de a spune adevărul, Felul  extraordinar în care au reuşit să păcălească sau uneori să învingă cenzura şi propaganda ceauşistă unii oameni curajoşi din câmpul literelor, impunând, constant şi perseverent, sinceritatea , stimulându-i, poate  inconştient, şi pe alţii să aibă curaj., reprezintă, cred eu, unul din succesele Europei libere.Nu este de neglijat în acest sens, rolul atât de important al unor  scriitori consacraţi  , dar şi calitatea criticii literare impuse de Europa Liberă prin  aceeaşi lungime de undă ce însufleţea critica literară de la Paris dar şi cea a ierarhiilor obiective şi de cursă lungă propuse de Nicolae Manolescu. din Bucureşti.

Aş afirma, fără frica de a  exagera, că tot ce a fost disidenţă românească a fost, într-un fel sau altul, legat de Europa liberă. Prin postul de radio au început să apară mereu noi nume de  oameni curajoşi care îşi înfrângeau teama ca să-şi exprime nemulţumirea. Să nu uităm că numai la Europa liberă auzeam colinde de Crăciun, imprimate şi date mai departe , copiate după discul, făcut numai pentru străinătate de corul Madrigal. Numai Europa liberă transmitea  ştirile şi muzics tinerilor, interzisă în România..In România comunistă nu s-a ştiut nimic oficial despre căderea zidului. Berlinului până la anunţarea veştii la Europa Liberă. La cutremur, autorităţile române nu au luat nici o măsură şi nu au anunţat nimic, până la venirea lui Ceauşescu în ţară, în timp ce Europa Liberă deschisese o linie telefonică gratuiă pentru cei interesaţi să afle ce s-a întâmoplat cu rudele lor. sau să  primească ajutor din străinătate.Europa liberă devenise un liant excepţional, împotriva”dezbinării sinucigaşe “ practicate de ideologia dictaturii.

Disidenţa cere responsabilitate, curaj anonim, punerea interesului general deasupra micilor vanităţi meschine, generozitate şi multă inteligenţă. şi abilitate, solidaritate cu alţii care cred la fel.Este evident că în afara tandemului Mihai Botez-Vlad Georgescu, mulţi oameni curajoşi au contribuit la reuşita, atât cât a fost, a acestei strategii.Mai întâi, ca şi diplomaţia, disidenţa este o atitudine de cuplu, şi nu trebuie uitat  curajul Marianei Celac  şi lealitatea ei de partener, cu proprii contribuţii în lupta  pentru statutul demn al arhitectului, al onestităîii exercitării profesiunii.Din străinătate Mihnea Berindei era totdeauna un om pe care disidenţa din România se putea bizui.Si desigur şi alţii pe care nu mi-i amintesc acum.Tot Europa liberă a luat atitudine împotriva aberaţiilor legate de “meditaţia transcendentală.”

O minimă solidaritate cu cei curajoşi  din partea celor care “rezistau prin cultură,” făcea ca sentimentul, cel puţin la început, să nu fie de  luptă cu morile de vânt. Strategia pedagogică a atragerii spre eliberare de frică şi câştigarea propriei demnităţi în atmosfera României, ce devenea tot mai mult ,a unei temniţe fără speranţă, cuprindea şi respectul pentru orice gest de demnitate.Securitatea, cu acel fel specific de confuzie voită a punctelor de vedere, avea, prin direcţiile profesioniste de dezinformare, ale căror efecte întârziate se văd încă, o uluitoare capacitate de denigrare, în primul rând a calităţilor profesionale ale disidentulor, stimulând invidia omenească, suspiciunea, calomnia grosolană.

Pentru Mihai Botez şi Vlad Georgescu, ce şi-au găsit atât de uşor un loc în universităţi americane sau europene de prestigiu, minciuna era dovedită, s-au căutat alte feluri perfide de anihilare a unor merite ce nu puteau fi contestate. Pentru scriitori, s-a încercat acelaşi lucru, folosindu-se  cozile de topor din fiecare breaslă.Acesta este motivul , între altele, pentru care valoarea  adevărată a scriitorilor trebuia mereu  reiterată, atitudinea contestatară nu este aproape  niciodată  cea a mediocrilor şi acest lucru trebuia subliniat.

Fiind de la început ceva ce se poate cuceri pentru mai mulţi, pentru cei ce se deosebesc de ceata alineată, disidenţa se manifestă mai întâi printr-o mare generozitate.

Vanitatea şi vedetismul nu au loc aici,  temperamentul tumultuos şi orgoliul sunt periculoase şi contraproductive.Scriitori temerari au căzut în această capcană.

S-a întâmplat cu Paul Goma, un om atât de fermecător , plin de umor şi de curaj. El este, să nu uităm, cel ce i-a spus lui Ceauşescu, “In România doi oameni nu se tem de Securitate, dumneavoastră şi cu mine”,  Când l-am cunoscut, după 89, Paul Goma părea mai degrabă resemnat, mi-a vorbit de inchisoarea exilului şi mi-am dat seama ce înseamnă, pentru un scriitor român, exilul. Nici Soljeniţin nu a  putut suporta uşor exilul, să nu uităm asta, soluţia scriitorului român nu poate fi , decât rareori, exilul Câtă dreptate are Paul Goma să-şi numească eseurile disidente “amnezia la români”!

Dorin Tudoran, ajuns  în străinătate după o luptă de câţiva ani cu securitatea, în care au fost şi momente când l-au lăsat nervii(vezi derapajul scăpării “ turnătoriei” involuntare despre Mihai Botez, care a făcut un rău imens disidentului român, dar şi întregii strategii gândită atât de bine de Mihai şi Vlad), nu s-a adaptat, de fapt, niciodată în străinătate. .Ziaristica lui nu a convins , poate  cu excepţia primelor încercări, pe nimeni, iar acum chiar nu mai trebuie nimănui, articolele cu Kakistocraţia şi altele asemenea  sunt penibile, scriitorul n-a găsit încă puterea de a se întoarce la uneltele sale.Lucru realizat de alţi scriitori care au abandonat la un moment dat jurnalismul în avantajul literaturii.Trăirea în trecut, resentimentară şi plină de ură pentru propriile nereuşite, nu ţine loc de acea literatură a mărturisirii şi sincerităţii care a dat un Soljeniţin sau un Havel.. Din ură nu se construieşte nimic, nici măcar pamflete.

Toate numele de disidenţi curajoşi, Doina Cornea, Ana Blandiana şi Romulus Rusan,Gabriel Andreescu,Radu Filipescu, Mariana Celac, Andrei Pleşu,şi desigur mulţi alţii,s-au făcut cunoscute prin Europa liberă.

Instrumentul  “Europei libere”ne era pus la dispoziţie de o conjunctură fericită, dar folosirea lui s-a datorat  strategiei a doi  disidenţi curajoşi din România.

Mihai Botez făcuse dovada că se va întoarce în ţară dacă i se dă drumul la congrese(Madrid 1986),. In 1987 i se dă, la presiunea Centrului Woodrow Wilson , SUA, o viză temporară.I se pregătea expulzarea şi prilejul s-a ivit în 1988 , când i s-a înscenat un proces de complot, sprijinit  de români din afara ţării, instrumentat la tribunalul militar.A fost sfătuit  de  prieteni de la Amnesty International să ceară azil politic în SUA , pe care l-a obţinut, fireşte, imediat. Anul !989 l- a găsit  în America.

Vorbind despre  disidenţa sa, Mihai Botez spune:, în postfaţa cărţii din 1987“Românii despre ei înşişi”. Postfaţa  este scrisă  la ediţia publicată după 5 ani, în 1992,  atunci când spera că va avea parte să trăiască, în liniştea californiană, anii  frumoşi şi liniştiţi ai vieţii sale împlinite de universitar american, scriindu-şi cărţile de matematică, rescriind un studiu despre Ion Barbu, pe care-l voia amplificat, ascultând muzică(“avantajul, când stai în Occident este muzica extraordinară pe care o poţi asculta”), călătorind.

“Din punctul de vedere al vieţii mele pesonale, am simţit revoluţia din decembrie 89 şi evenimentele ce au urmat ca pe o mare eliberare. Din 78, de când intrasem în disidenţă, mă simţeam – poate ridicol, dar adevărat -  împovărat cu grija de a face auzit glasul românului care din felurite motive, nu se “exprimă”, atât în ţara lui cât şi în afara ei. Când, în primele zile după doborîrea dictaturii, am văzut că se reconstituie partidele politice istorice şi se înfiinţează atâtea altele, şi când am primit primele ”ziare libere “ din România  devenită anticomunistă, am simţit că mandatul meu – pe care de fapt  mi-l asumasem singur, aş spune nedemocratic, dar ce era să fac dacă alţii mai acătării nu se arătaseră până atunci? – luase sfârşit. Era sigur că românii puteau vorbi, ei înşişi, în ţara lor.Nu mai aveau nevoie de interpreţi sau mediatori ca semnatarul acestor rânduri.Încercasem aproape zece ani să stabilesc un dialog social în ţara mea, acest dialog era acum o realitate. Ştiam că meritele mele reale erau extrem de mici în această eliberare, nu ştiu ce cred sau au făcut alţi disidenţi, dar este sigur că nu eu am făcut 22 decembrie.

Redeveneam deci. un posibil glas, şi un posibil vot, ca toată lumea în România post-decembristă.A cere eu mai mult decât atât, mi se părea nefiresc, ar fi însemnat  să reclam ceva în numele activităţii contestatare, ceea ce îmi părea, moral, de neacceptat. Nu aveam, de asemenea, nici o chemare pentru competiţia politică ce caracterizează democraţiile de peste tot. Dacă mă vedeam scriind memorii sau cărţi, ori dând interviuri, mă imaginam greu zâmbind  telegenic, strângând mâini, fotografiindu-mă cu copii şi cerând(dacă nu şi cerşind)voturile alegătorilor în discursuri prefabricate, cu grija de a-i discredita pe opozanţi
Astfel încât, aventura mea disidentă nu s-a convertit într-o carieră politică.

Am rămas deci să-mi petrec ce mi-a mai rămas din viaţă văzându-mi de ale mele...

Am fost şi sunt încă întrebat, de multe ori, dacă nu regret cei peste zece ani, din perioada profesională cea mai bună, consacraţi aproape exclusiv activităţii contestatare. Întrebarea este legitimă. În ochii noilor generaţii post-comuniste, disidenţa pare cel mult o bizarerie. Nu ea a doborât dictatura – deşi desigur a contribuit la erodarea regimului totalitar .În plus, încercările de analiză a fenomenului comunist, dezvoltate în toate ţările foste comuniste s-au arătat în covârşitoare majoritate de prisos.Poporul eliberat de frică a răsturnat comunismul, fără a ţine seama de rafinatele explorări disidente -  cu toate că se pot stabili, cred eu, corelaţii între nivelul contestaţiei anti-comuniste şi calitatea democraţiilor post-comuniste.Merita oare să ieşi din profesiunea ta, şi în parte şi din viaţa ta, pentru atât de puţin?

Răspunsul meu nu poate fi decât unul Şi las cititorului satisfacţia să-l găsească singur.”

Santa Barbara, California, aprilie 1992.pag.105-106.

Vlad Georgescu, şi el, nu-şi dorea să fie mereu  directorul Europei Libere, şi el considera că  va avea răgazul să-şi scrie cărţile, altele, în afara celor minunate pe care le-a scris., şi că sacrificiul unor ani  dintre cei mai buni nu vor opri ce avea cu adevărat de spus istoricul şi gânditorul asupra istoriei ţării sale, de care era atât de pasionat.

Mihai Botez, spera şi el, în 1992 , inainte să ştie că va  încerca şi va reuşi  imposibilul pentru noua Românie, democratică, cu sechele comuniste inevitabile, dar aflându-se, din cauza conducerii comuniste alese democratic, prost plasată între ţările lumii a doua.Ştia că ajutorul dinafară e preţios,  pentru a scurtcircuita etapele  ce întârziau dorita intrare în normalitate. Ştia că “România nu are timp de pierdut”, că ajutorul dinafară e determinant şi că sinucigaşa dezbinare  comunistă poate fi anihilată, ca şi altădată, prin atragerea unor oportunităţi din afara ţării. Ştia şi că bunul lui renume în Occident poate ajuta. Doi – trei ani, apoi îşi va vedea de viaţa lui.

Dar pentru nici unul dintre cei doi disidenţi,  (cum ar fi spus  Marin Preda,)  “timpul n-a mai avut răbdare”.

Taguri:

Vlad Georgescu, Mihai Botez, disidenta, Noel Bernard, Europa Libera.

TAGS :
Comentarii
Florenta Sadeanu 2010-12-17
@moderator site Ultimele 7(sapte!) comentarii sunt facute de Aurel,Mariana,Cap limpede etc,dumneavostra selectati dupa ..ce criteriu? Sa fie de acord cu Tudoran? Am trimes mai multe comentarii,raspunsuri,care vor fi din bunavointa dumneavostra ingropate?
Aurel 2010-12-16
@ mariana Nu mai invocati legile ca i se face rau de mare lui doamna Sadeanu. Legile sint pentru prosti si doamna Florenta e desteapa asa ca legile nu se aplica si la dinsa. Legea e ce zice Sorin, pa bune. Nu uitati ca dau o bere dar dumneavoastra veniti cu gramatika fiindca vad ca Sorin si doamnele la gramatika nu va critica. Fug sa mai citesc.
Aurel 2010-12-16
@ Sorin Astia de la revista Time l-au desemnat Omul anului 2010 pe Mark Zuckerberg care a inventat Facebook. Eu iti dau matele premiul “Facebook” fiindca faci fetze fetze: V.Oancea, Magda Botez, Carmen, Florenta Sadeanu, Marie Therese. Numai fetze babanoase. Si iti dau si bonus premiul “Fitze-Fitze” fiindca asta faci pe aici la 22 fitze, fitze. Esti doamna fina ce dreak nu-i asa si ai si gramatika la fix cu pix. Cind o vezi pe Magda Botez intreab-o cind vine cu dovezile alea pe care i le-a cerut Tudoran cind i-a dat in cap cu documentele de la banca. Hai ca aveti mult de muncit fetelor! La gramatika sinteti tari si asta recunosc. Eu n-o am pe asta cu gramatika prea bine dar sint bun la rezistenta materialelor. Ce-mi place la voi e ca rezistati dar intr-o zi tot va rupeti ca mintitul asta oboseste materialul. Asta e greu sa va explic ca inginere nu sinteti. Fetelor dvs sinteti clar stomatoloage ca rupeti gura oamenilor cu minciuni.
mariana 2010-12-16
@ Florenta Sadeanu # 114. 1) Din care "context" as fi scos legea, din Codul civil sau din Codul penal ?!?? 2) Daca dl. Tudoran a secretizat Dosarul dansului de Securitate, cum de cainii vagabonzi nu umbla cu colaci in coada ci cu documente din acest dosar ?!? 3) S-a vandut bine cartea ? Dl. Tudoran va fi incantat. Dar parca cineva, tot aici, spunea ca n-a vandut nimic... 4) O noua editie aduce la cunostinta opiniei publice... "o bomba" ? Si nu va e frica de ea ? Sau v-a luat de tot Dumnezeu mintile si sperati intr-un "auto-denunt" privind hecatomba de turnatorii de care-l acuzati ?!? 5) Ce-mi vad ochii, lantul de ilegalitati, minciuni si falsuri se raspandeste ca pata de ulei invadand si teritoriile altor publicatii... Bravo !!
Aurel 2010-12-16
@ cap limpede Ce aveti cu V. Oancea? Minte si dansa pe unde apuca. E munca de ocna sa minti toata ziua.
Aurel 2010-12-16
@ cap limpede Ce aveti cu V. Oancea? Minte si dansa pe unde apuca. E munca de ocna sa minti toata ziua. Pina de Craciun e istovita rau asa ca se duce pe la Snagov sa se odihneasca la nea Talpes cu cumnata.
Aurel 2010-12-16
@ V. Oancea Hopa! Stiu ca n-am gramatica buna dar inteleg ca iar ati fost prinsa cu okaua mica. Abia o facuseti pe aia cu Ioanid. Frumos va mai sade sa mintiti in fiecare saptamana. N-a tinut figura la ziarul lui Manolescu ca v-a prins cu tromboanele dar i-ati tras in piept pe cei de la 22. Nu stiti nici o meserie cinstita? Eu am niste locuri pe santier si bva iau cu mine in Irak in ianuarie dar acolo nu tine cu mintitul ca va taie aia buzele.
cap limpede 2010-12-16
@ Viorica Oancea Din Romania literara: “În numãrul de sãptãmâna trecutã al revistei 22, Viorica Oancea publicã un lung text despre disidenþa româneascã din care o parte a apãrut ºi în România literarã din aceeaºi sãptãmânã. Explicaþia este urmãtoarea: autoarea care ne-a încredinþat textul ºi ne-a îngãduit sã-l publicãm integral sau parþial, dupã cum vom crede de cuviinþã, n-a dovedit rãbdarea de care vorbeºte, în finalul textului ºi în cuvintele lui Marin Preda, ºi a apelat la revista 22. Deosebirea de întindere dintre cele douã versiuni nu înseamnã cã noi am cenzurat-o pe aceea pe care am publicat-o, ci doar cã am ales pasajele cu adevãrat importante, lãsând pe dinafarã altele care, ne pare rãu cã trebuie s-o spunem, fie conþineau neadevãruri, fie denotau o parþialitate în aprecieri care punea sub semnul întrebãrii fondul articolului.”, „nu regretãm a fi încercat sã pãstrãm articolul Vioricãi Oancea în niºte limite cuviincioase.” Exercitiu inductiv: Un om serios nu da in acelasi timp acelasi articol la doua reviste fara sa le spuna acest lucru. Exercitiu deductiv: Viorica Oancea este si ghinionista pentru ca in urma cu o saptamana a fost prinsa cu falsul facut intr-un text al lui Radu Ioanid si saptamina asta i se spune in fata ca preda publicatiilor texte ce cuprind informatii mincinoase si lipsite de cuviinta. Dna Oancea, ce ne pregatiti pentru saptamina viitoare? Ceva inductiv sau ceva deductiv?
cap limpede 2010-12-16
@ Sorin Ati “povestit” despre documentul Paunescu? Documentele de acest fel nu se povestesc. Se obtin legal si se folosesc numai cum spune legea. Vi s-a citat ce spune legea. A fost obtinut legal acest document? Nu e clar. Viorica Oancea si Magda Botez nu apar pe lista cercetatorilor acreditati la CNSAS. Chiar daca ar fi acreditate si ar fi obtinut documentul de la CNSAS, legea nu le da voie sa-l foloseasca asa cum "povestiti" dvs. Afirmati ca familia Botez a remis documentul redactiei 22 dupa care v-a dat si dumneavoastra o copie. Ne intoarcem iar la lege, daca asta nu va deranjeaza. In ce calitate ati primit aceasta copie? In ce calitate "povestiti" documentul? Nu spune legea ca aceste documente pot fi folosite doar in lucrari cu caracter stiintific. Dvs. sunteti, si nu stim noi, o lucrare stiintifica? Afirmati ca “desi documentul Paunescu va fi poate calificat de catre multi drept incendiar, in ceea ce ma priveste documentul de la pagina 556 este mult mai incriminant pentru d-ul Tudoran decat documentul Paunescu”. Cu asta ati rezolvat fara sa va dati seama chestiunea pentru ca toata teoria dvs. despre “turnatoria” facuta de Tudoran (pg.556) este o aiureala. Tudoran a fost turnat Securitatii de un informator. Asta se spune la pg. 556. La comentariul # 112 ne propuneti un ”exercitiu de rationament deductiv”. Va propun si eu unul foarte simplu: A) Revista 22 primeste un document, B) Nu il publica, C) Motivul ar putea fi: 1.0. - documentul este ilegal dobandit, 1.1. – documentul este fals, 1.2. – documentul nu probeaza ca Tudoran este vinovat de ceva. Concluzie: revista 22 nu doreste sa fie partasa la o actiune ilegala. Ce faceti dvs. si familia Botez este propaganda impotriva lui Tudoran dusa cu mijloace ilegale. Continuati sa “povestiti” toate astea si va treziti ca va acuzati de unul singur si mai tare. S-au mai pus aici niste intrebari la care nu raspundeti. De ce nu vine familia Botez cu probe care sa dovedeasca ca documentele despre Mihai Botez din cartea lui Tudoran sint false? Cum obtine ilegal familia Botez documente din dosarul lui Tudoran dar nu obtine legal dosarul lui Mihai Botez? Mai este nevoie de rationamente “inductive” si “deductive” pentru un raspuns la aceste intrebari? Banuiesc ca nici un raspuns al revistei 22 nu v-ar trezi la realitate.
Florenta Sadeanu 2010-12-16
@Mariana Sunteti de rea credinta invocand legea 293/2008 scoasa din context. Informati-va inainte de a da verdicte. Cat despre Domnul Tudoran,dece nu-si desecretizaza dosarul.. Orice discutie ar inceta...nu-i asa..? Dar dansul ,prin acest scandal publicitar a vandut bine cartea,pregateste dupa cate sunt informata o noua editie,bomba.
mariana 2010-12-16
@ # 112. Nu stiu ce parere are dl. Tudoran dar v-o pot spune pe a mea.Atentie, ati depasit limita de avertizare, din prostie si inconstienta sunteti la un pas de pericolul iminent de a va face definitiv de ras ! Cum s-a inteles ca nu aveti deloc probleme financiare, va sfatuiesc sa apelati la cel mai bun psihiatru pentru a obtine un certificat care, eventual, sa va salveze. De fapt, dupa parerea mea, in urma unui consult atent nici n-ar minti...
Sorin 2010-12-15
@Tuturor - (cu exceptia lui Aurel ..) Celor care vor sa-si faca inca de pe acum,inainte de a fi publicat,o idee despre cat de "serios" este documentul Paunescu, dar pe care concluzia bazata pe logica inductiva nu i-a impresionat mai inainte , le propun acum - in urma insistentei d-lui Curios - si un mic exercitiu de rationament deductiv .... Iata deci cele doua premise : A) Inainte de a publica articolul De Amicitia -care se incheia cu fragmentul despre turnatoriile d-lui Tudoran -,redactia revistei 22 ezita daca sa publice sau nu acest articol si pentru a putea lua o hotarare a cerut d-nei Botez dovezi legate de aceste turnatorii . B) Dupa primirea documentului Paunescu articolul d-nei Botez a fost publicat imediat....... C) Concluzia acestui silogism - adica daca redactia a considerat acest document ca fiind concludent - o las de data asta la aprecierea cititorilor !.... Dar dvs d-le Tudoran ce parere aveti ? ..... La Multi Ani !
mariana 2010-12-15
@ Sorin # 107. Faceti un efort si cititi sau recititi ce am scris la # 106 !! Cat despre Adrian, sunt sigura ca mi-ar fi spus daca ceva l-ar fi deranjat. Nu mi-a spus, asa ca...lasati interpretarile personale.
Nelu-curios-interferent-indife 2010-12-15
@sorin: Ma adresez unei persoane care semneaza aici cu nume mic, ca si mine. E inflatie de domnii, in sus si in jos, cu jigniri la tot pasul. Ar fi un progres pentru tine sa poti vorbi amabil folosind tu, cu dumneavoastra iti iese cam greu! Da, sunt Curios si totusi amabil. Sunt o persoana cu preocupari civile de cand ma stiu asa ca orice ipoteza cu subordanari imaginare ma lasa rece. Eu nu am citit decat ce e public si imi permit sa nu fiu implicat afectiv. De aceea sunt interferent-indiferent fata de un text pe care si bunul tau simt, Sorine, refuza sa-l mai citeasca inca odata pentru ca nu contine decat cel mult un sir nesfarsit de presupuneri subiective, un castel de carti despre care ti-am expus acolo, in acel comentariu, la final parerea mea. Nu-l cunosc personal pe DT, nici pe Aurel, de fapt nici unul din cei care comenteaza aici, nu imi sunt cunoscuti. Pacat ca mediul in care traiesti si pentru care acum esti gata sa iti jignesti propria integritate si inteligenta te-au transformat intr-un fanatic agresiv.
Sorin 2010-12-15
@Nelu Raspuns direct n-am primit (nici macar la urari,dar asta chiar ca nu mai are acum nici o mportanta ..). Am facut insa, pe urmele lui Aurel, o mica incursiune pe blogul d-lui Tudoran. si l-am gasit foarte instructiv ,nu-i asa domnu Nelu AKA Interferent-Indiferent ?? Cu ocazia asta m-am lamurit -cu mare intarziere recunosc-si in privinta bunei dumitale credinte . Evident ca nu numai orice dialog a devenit de prisos -dar ca in aceste conditii sa mai si pui intrebari si pe deasupra sa mai si vorbesti despre decenta este chiar culmea neobrazarii ! Si a propos.. cand ai sa vrei sa tutuiesti pe cineva aici ,ti-am gasit un partener pe masura ta ,du-te domle si bate-te pe burta cu Aurel,ca tare bine va mai potriviti unul cu altul .In plus iti mai schimba si un bec la nevoie ...
Sorin 2010-12-15
@Curios - nu mi-am dat seama ca spatiul acordat va fi insuficient ,regret si reiau incepand cu ultimul paragraf ........... Deocamdata va pot spune totusi ca aceste "afirmatii" -desi nu erau nici pe departe la fel de grave ca denuntul d-lui Tudoran in care relata felul in care Mihai Botez isi transmitea scrisorile Europei Libere - erau de aceeasi natura si contineau informatii transmise Securitatii de catre D.T. despre Adrian Paunescu ,cuprinzand legaturile d-lui Paunescu cu Europa Libera ,inclusiv oameni de legatura. Va inselati deci ,d-le Curios,desi documentul Paunescu va fi poate calificat de catre multi drept incendiar,in ceea ce ma priveste documentul de la pagina 556 este mult mai incriminant pentru d-ul Tudoran decat documentul Paunescu. Acesta din urma nu face deci decat sa confirme ceva ceea ce "aparatul meu de logica matematica" cum l-ati numit a demonstrat deja ... In rest...desi stiu cine este Marie Therese, n-am nici cea mai mica idee despre Smaranda (decat ca imi place felul in care scrie ..), si relativ la identitatea D-nei Sadeanu am numai banuieli. In timp ce s-a desfasurat aceasta polemica n-am avut cu nici una din ele o legatura directa,inafara dialogului purtat pe acest blog. Deci daca aveti si alte intrebari va sugerez sa va adresati personal doamnelor... Sarbatori fericite,si la multi ani !
Sorin 2010-12-15
@ D-le Curios,sau ar trebui sa ma adresez poate cu d-le Tudoran ? Desi v-ati facut aparitia abia acum, cand discutia practic s-a incheiat, si in consecinta nu va datorez nici o explicatie, consider totusi interventia dvs. ca fiind salutara ,pentru a putea situa infine discutia la un alt nivel . Trebuie sa va marturisesc ca in afara faptului ca m-a dezgustat profund, Aurel m-a si obosit peste masura...trebuie sa admiteti si dvs. ca vocabularul dumnealui este extrem de limitat,ca sa nu mai vorbesc despre expresiile grosolane pe care le foloseste . Cat despre sintaxa si constructia frazelor sa ne fereasca D-zeu ...iata un scurt exemplu din ultimul lui comentariu - dvs. ca scriitor si poet (pe care-l apreciez sincer !) ce parere aveti ? " Pina acum doamna "Sorin" se dadea moarta. Inseamna ca Tudoran e cumsacade ca le-a dat voie la familia Botez sa se uite in dosarului ca uite ce zice legea daca vrei sa te uiti in dosaul altcuiva care nu e neam cu tine " Daca este intr-adevar inginer dupa cum sustine Mariana -acest nu lucru constituie decat o dovada in plus a felului in care fostii securisti pe jumatate analfabeti isi obtineau diplomele ! ) A propos..chiar daca Aurel a invatat sa repare cateva aparate electrice,in locul dumneai as accepta mai curand invitatia de Craciun a d-lui Gogu (al carui text m-a distrat foarte mult ..si pe care ,poate chiar ca si dvs. l-ati apreciat, ca scriitor bineinteles ..? ) Lasand insa acum toate aceste lucruri la o parte,ca si acel lung comentariu al d-lui interferent pe care, (vazand ca contine in marea majoritate un text scris de mine) spun cu parere de rau ca n-am avut rabdare sa-l citesc pana la capat, incerc sa va raspund acum la intrebare . Desi,dupa ce am povestit deja pe acest blog despre documentul Paunescu,nu vad ce lumina suplimentara ar mai fi necesara acum ! (decat poate sa-i fi cerut lui Aurel sa mai aprinda un bec...) Nu este nici un mister la mijloc si ca atare orice demonstratie logica imi pare de prisos ... Documentul cu pricina a fost remis revistei 22 de catre familia Botez - la CEREREA redactiei deoarece aceasta ezita inca inainte de a publica articolul d-nei Botez De Amicitia. Dupa ce a fost transmis redactiei am primit si eu o copie. Din ceea ce am cititit va pot relata ca acest document cuprinde printre altele si "afirmatii" facute de catre Dorin Tudoran despre regretatul Adrian Paunescu (chiar daca nici dumnealui nu era chiar usa de biserica..) Nu stiu daca am dreptul sa dau prea multe amanunte - dar,documentul aflandu-se la redactie presupun ca insistenta cititorilor o va determina in ultima instanta sa-l publice Deocamdata va pot spune totusi ca aceste "afirmatii" -desi nu erau nici pe departe la fel de grave ca denuntul d-lui Tudoran in care relata felul in care Mihai Botez isi transmitea scrisorile Europei Libere - erau de aceeasi natura si contineau informatii transmise Securitatii de catre D.T. despre Adrian Paunescu ,cuprinzand legaturile dumnealui cu Europa Libera ,inclus
mariana 2010-12-15
@ Tuturor. In completarea celor scrise in comentariul nr. 104 : Nerespectarea legilor, prevederilor si regulamentelor in cauza SE PEDEPSESC PENAL. In plus, Lg. nr. 677/21.11.2001 prevede ca documentele vor fi studiate in sala de lectura a C.N.S.A.S pastrandu-le integritatea, iar Lg. nr. 293/2008 prevede ca furtul, falsificarea, distrugerea ori degradarea dosarelor, registrelor si a oricaror documente ale Securitatii se pedepsesc potrivit legilor penale. Dna. Florenta este servita !!
Aurel 2010-12-15
@smaranda nr. 92 Cucoana oi fi eu slab la gramatica dar matale esti slaba de tot la chestia cu adevarul si asta e mai grav. Pe mine ma cheama,pe bune, Aurel dar matale sigur iti zice V.Oancea sau Madga Botez. Ai fost la Tudoran pe blog, m-am uitat pe-acolo, omul ti-a raspuns politicos si cand te-a dat in gat @Mariana te-ai carat cu coada intre picioare si ai venit inapoi aici. Daca nu erai chiar tu aia de pe blogul lui Tudoran de ce dreak ai fugit si dusa ai fost, smaranditzo tata? Eu astept de la tine si de la doamna Sorin raspunsurile la chestiile alea concrete: de ce pleci Consul dupa ce iti omoara unii barbatul si de ce o-ntorci iar acuma cu asasinatul? De ce a falsificat V. Oancea documentul lui Ioanid? De ce nu mai da nevasta lui Botez dar cu numele ei nu cu "Sorin" nici un semn dupa ce Tudoran a facut-o arsice si i-a dat cu documentele in cap sa vada toti ca e o mincinoasa de dus la spital? De ce vorbiti voi de documente care nu exista dar de alea ale saracului Botez care exista nu cascati gurita? Sint documentele alea false si le-a facut Ureche? Daca e pe asa duceti-va la tribunal si dati-l in judecata ca omu traiesti si dovediti ca Ureche si ailalti au inventat documentele alea. Tot asa a inventat Ureche si notele despre intilnirile de la ambasade unde mergea Botez si pe urma spunea tot ce-a fost acolo si alea cu ce vorbea cu ziatristii straini care pe urma erau arestati si informatiile ca aia de la CEDOR unde tot Ureche l-a ajuat pe Botez sa intre ca era loc de gradu "0". Hai, la munca cinstita ca de vrajeli s-a saturat galeria.
Aurel 2010-12-15
@ Florenta Sadeanu #91 Acuma v-a venit sa ziceti adevarul ca familia Botez a trimis docuemntul la 22? Pina acum doamna "Sorin" se dadea moarta. Inseamna ca Tudoran e cumsacade ca le-a dat voie la familia Botez sa se uite in dosarului ca uite ce zice legea daca vrei sa te uiti in dosaul altcuiva care nu e neam cu tine: "Cercetãtorii acreditaþi au obligaþia sã respecte ºi sã ocroteascã viaþa intimã, familialã ºi privatã a persoanelor menþionate în documentele consultate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date ºi sã anunþe persoanele aflate în viaþã despre intenþia lor de a le studia dosarele de Securitate." L-a anunta si omul le-a dat voi. Asa inteleg eu. Care e incurcatura acum? legea mai zice ca informatiile trebuie folosite in lucrari stiintifice si atunci familia Botez a trimis la 22 o lucrarea stiintifica, asa inteleg eu. Daca nu e stiintifica atunci uite ce zice legea ca patesc aia de au cules informatia: "Declar, prin prezenta, pe proprie rãspundere, cunoscând cã legea penalã pedepseºte falsul în declaraþii, cã am luat cunoºtinþã ºi mã oblig sã respect prevederile O.U.G. 24/2008, ale Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare a C.N.S.A.S., ale Regulamentului de acreditare a cercetãtorilor în C.N.S.A.S. ºi ale Legii 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date. Am luat cunoºtinþã de faptul cã acreditarea îmi poate fi retrasã în cazul în care voi utiliza informaþiile din dosarele/documentele ce-mi vor fi puse la dispoziþie în alte scopuri decât cele exclusiv ºtiinþifice.' Eu sint de acord ca 22 trebuie sa zica ce a primit si din ce cauze nu publica lucrarea stiintifica de la familia Botez. I-am pus o intrebare si lui Tudoran pe blog.
mariana 2010-12-15
Tuturor. Aurel ar fi binevenit pe langa casa omului dat fiind ca de multe ori intru in panica cand nu-mi functioneaza bine cate un aparat, de care am casa plina. De ce ? Pentruca este inginer electronist si inca unul bine cotat, din cate se pare. Restul sunt glume...
Curios 2010-12-15
@smaranda: lasand la o parte zgura, raspunsul este dat parca de Sfinx. Sunt sigur ca Sorin poate mai mult de atat, a dovedit-o.
mariana 2010-12-15
@ Smaranda. Nu ne cunoastem si nici nu sunt interesata de vreo schimbare in acest sens.
interferent-indiferent 2010-12-15
@sorin Hai ca stii bine Sorine, esti aici cu nume mic, uite aici ai facut flotarea logica mascata, ca de obicei, de un argument labil, citez: "Lipsa cuvantului "sursa" - care fusese mentionat explicit in paragraful precedent - mi se paruse extrem de problematica . Dar nu numai atat... Ma intrebam daca D.T. ar fi folosit intr-o convorbire cu un prieten intim expresia " A PREDAT" de parca ar fi fost la posta !! ... Sunt sigur ca poetul Tudoran ar fi zis poate "am transmis scrisorile prin Mihai", "i-am dat lui Botez scrisorile",sau ceva asemanator- dar in nici un caz n-ar fi spus "AM PREDAT", In gura dumnealui aceasta expresie mi se pare imposibila,sau in orice caz extrem de improbabila ! Acest "A PREDAT" m-a intrigat mult timp pana cand m-am gandit la o ipoteza care poate explica totul, si lipsa unei SURSE in fata careia a facut D.T. aceasta afirmatie si acest fel curios de a se exprima . Daca punctul 2 al documentului ar fi fost de fapt rezumatul unui interogatoriu la care fusese supus d-ul Tudoran atunci evident ca nu exista nici o sursa si ca "afirmatia " in cauza fusese facuta in fata anchetatorului. Iar explicatia la acest "a predat" devine si ea simpla ... ofiterul de securitate a transcris raspunsul d-lui Tudoran in limbajul cu care el era obisnuit ! (documentele sunt predate...) Pentru mine cel putin n-a mai existat nici in dubiu - nu a fost nici o "scapare" ,Dorin Tudoran a facut aceasta "afirmatie" in mod constient ,probabil in urma presiunilor la care a fost supus in timpul interogatoriului." Practic tu banuiesti ca oricine ar fi fost sursa, securistul e ala care a scurtat de nuante declaratia prin cuvantul "predat". De ce demonstreaza asta ca DT e la originea ei? DE LOC! Un text de o lungime inutila care nu demonstreaza absolut nimic. In alta ordine de idei, ai accesat, pentru a putea face comparatie, un text unde sa fie culese date din mai multe surse? Daca da te rog sa prezinti materialul. Altfel de ce as crede ca nota informativa despre DT este facuta cu materialul clientului? Pentru ca "scriitorul" care inlocuieste in versiunea ta cuvintele elaborate cu prozaicul "predat" nu specifica din nou sursa in al doilea paragraf? Un pic de decenta, ce zici?
mariana 2010-12-15
@ Florenta Sadeanu. O vinovata curiozitate m-a impins sa ma reintorc la citirea ultimelor comentarii. Am dat peste un lucru grav de aceasta data, cu posibile repercursiuni. Accesul la Dosarul de securitate al unei persoane care nu va este ruda este legal exclusiv pentru motiv de cercetare si continutul acestuia nu poate fi divulgat in nici un alt scop. In plus, este necesar avizul persoanei in cauza. Familia Botez indeplineste aceste conditii legale ? Cineva din familie este cercetator ? Dl. Tudoran a fost avizat ? In ceea ce-l priveste pe bietul Adrian, exclud existenta unui document oficial care sa ateste ca ar fi fost "turnat" de dl. Tudoran.
smaranda 2010-12-15
@ Curios, Stimate Domn/Doamna/Domnisorica, sunteti seful/sefa/sefisoara lui Aurel...? Dupa logica imbatabila a textului dumneavostra asa pare. Doriti un desen colorat frumos pentru pomul de Craciun? Turnatoriile SUNT LA REDACTIE. Rog 22 sa nu-mi cenzureze acest text. Multumesc.
smaranda 2010-12-15
@Marie Therese Maurice, Draga doamna, subscriu cu entuziasm la ultimul dumneavostra comentariu,dar....intre Gogu si Aurica este o mare diferenta. Poate ,cine stie,Gogu-i poate da lectii de gramatica Aurelului nosrtu..? Daca redacia imi va permite o carticica de gramatica limbii romane l-ar astepta sub pomul 22. Poate domniia sa este un exemplar intarziat dar este perseverent si prospat asa cum spunea Mariana. Dorindu-le celor doi,Craciun fericit,va doresc si dumneavostra sarbatori minunate. Poate unul din sefii lui Pasarica ...se va indura si-i ca da cateva lectii de compunere,poate cine stie? La multi ani domnilor,domisoarelor si doamnelor.
Curios 2010-12-15
@Sorin: Daca redactia nu are curaj, odata ce ati citit documentul Paunescu, de ce nu faceti lumina cu aparatul de logica matematica de eficienta deja demonstrata? Macar spuneti cum ati avut prilejul sa-l cititi, doar triumful adevarului este singurul care v-a determinat sa comentati. E aici un club select format din Smaranda, Marie Therese, Florenta Sadeanu si ultimul pe lista, Sorin care comenteaza despre un document publicat, extrem de siguri pe ei, stiind de existenta unuia si mai incriminator, dupa parerea lor. Macar acum e clar de ce v-au inteles din prima, fara explicatiile logice finale de care sunteti atat de mandru. Nu inteleg de ce nu si-au motivat sustinerea in mod corect, de la inceput, preferand in schimb sa mimeze o putere de intelegere ce nu avea ca suport logic (sic!) decat telepatia. Pentru ca stiau mai mult dintr-o sursa de necontestat, sper sa-mi fie scuzat cuvantul sursa in acest context.
Marie Therese 2010-12-15
@D-le Gogu, desi "comentariul" dumitale era semnat numai cu un "g", v-am recunoscut imediat "stilul" Citindu-l m-am tavalit de ras pur si simplu ! Dar,draga domnule,cu toate ca in comentariul precedent "nu-mi cazuse inca fisa" ,de data asta nu m-ati mai pacalit si trebuie sa va declar (parafrazand-ul pe Sebastian) - "Esti un om cumsecade d-le Gogu ,nu esti un mitocan " si ca " In materie de proasta crestere dumneata esti un impostor " Dar nici nu va puteti imagina,acum mai ales,dupa mizerabila experienta cu Aurel, cat de multa placere mi-a facut sa pot citi un text atat de amuzant,si scris de un om cumsecade ! Va doresc sarbatori fericite si un an bun !
smaranda 2010-12-15
Sa va dea Dumnezeu sanatate si numai impliniri multumindu-va pentru colaborare va rog sa aveti,intodeauna grije,sa existe cate o pata locala,cate un element pitoresc ca Aurel. Va marturisesc ca nu am ras cu atata pofta de o eternitate. Domniia sa ar trebui sa fie prescris medical,ca pastila de ras. Face bine la sanatate si te binedispune toata ziua. Va spun cu totala,dezarmanta sinceritate,de cate ori vreau sa rad in hohote,deschid comentariile si domniia sa posteaza constiincios. La multi ani!
smaranda 2010-12-15
@ Aurica Daca exista o doamna Aurica,nu i-ar strica nici dumneaei o carticica de gramatica,la fel si la copilasi. Si...mai incet cu manelele,mai este o alta muzica clasica i se spune,incercati ...cine stie,maine poimaine avem un filozof nationale..vorba lui Conu Iancu.
smaranda 2010-12-15
@ Aurica La multi ani pasarica galagioasa. Sa-ti dea Dumnezeu minte si ortografie. O carticica de ortografia limbii romanesti sub pomisor.
Florenta Sadeanu 2010-12-15
@redactia 22, Stimata doamna, Va rog insistent sa nu-mi cenzurati acest mesaj: sunteti in posesia delatiunii Tudoran-Adrian Paunescu. Pentru edificarea cititorilor dumneavostra, publicati-l. Daca nu ma insel,seful dumneavostra este un cunoscut disident. Chiar foarte cunoscut . Familia lui Botez care v-a trimes acest material incendiar,are acces legal la dosarul lui Tudoran. Nu incalcati absolut nici-o lege prin publicare,atunci dece atata balbaiala(?)
smaranda 2010-12-15
@Aurel Domnule Aurel, Este sezonul generozitatii acum inainte de Sfintele Sarbatori de Craciun. Tineti-va domnule aproape de doamna Mariana,caci stati rau de tot cu ortograful. Chestia cu berea..nu tine. In loc de bere,va sugerez 1-paznic de noapte-ala de zi mai si vorbeste...si dumneavostra nici la vorbire nu stati grozav 2-poate puteti sa-i maturati zapada din curte 3 mai bateti si dumneavostra un cui...etc
Marie Therese 2010-12-15
@ Draga Doamna Smaranda, mi se pare ca l-ati cam nedreptatit pe bietul Aurel . Nu vedeti ca a auzit pana si de basmele lui Ispirescu ?! Chiar daca nu le-a citit singur si i-au fost povestite la gradinita -(de la scoala tragea chiulul ca sa se joace pe maidan cu ceilalti derbedei) - si asta este ceva . Poate ca de fapt ,desi Aurel se exprima si scrie ca un analfabet (am murit de ras ieri, probabil ca ati remarcat cum scrisese "nil" ?! ) ar trebui poate considerat ca un autodidact ... ? Mai ales ca ,asa cum remarca "g"- (dupa "stil" presupun ca-i vorba de Gogu care s-a emotionat ! ) ,Aurel cunoaste si o limba straina . (Sper insa din tot sufletul ca in Romania "tiganeasca" nu va deveni in scurt timp o limba oficiala !! ) Timpurile s-au schimbat ,alta data unui "autodidact" ca el ii era rusine sa deschida gura in public ca sa nu se faca de ras,acum insa, in epoca manelelor, nu numai ca nu-i pasa - dar Aurel si altii ca el se mandresc chiar cu ignoranta si cu proasta lor crestere ! Dar n-are nici un rost sa ne stricam sarbatorile vorbind despre acest individ incult si grobian. (Grobinel ar trebui sa-i zicem nu Aurel !) Va urez un Craciun Fericit si La Multi Ani !
smaranda 2010-12-15
@Mariana Ai o eleganta intrinseca bine temperata,cand scrii,iar acest lucru se vede de la o posta. Daca ne cunoastem,da. Mi-as dori sa fim de acceasi parte a baricadei,dar ....mai bine cu un destept la paguba ,decat cu un prost la castig,cum se spune in grupurile lui Aurel. Ma abtin cu greu sa nu vorbesc de bere... Spune-i lui Dorin sa trimeata ostasi care au absolvit macar doua clase primare.
Sorin 2010-12-15
@D-le Nelu ,daca dvs. ati suportat cu stoicism comentariile mele, in schimb de trei zile eu astept cu nerabare raspunsul promis de dvs....Desi cateodata lipsa acestuia constuie prin ea insasi un raspuns !.. Si chiar daca analiza mea nu v-a convins cu desavarsire dar a reusit totusi sa destepte o anumita indoiala in sufletul dvs. (si,dupa cum sper, sa determine si alti cititori sa mai reflecteze! ) atunci comentariile mele si-au atins scopul - si acum, inaintea Craciunului, eu ma simt cu sufletul impacat . Cu aceasta ocazie va urez ,atat dvs. personal ,cat si redactiei si cititorilor revistei 22 sarbatori fericite si un an nou bun si luminos ,an in care speram cu totii (asa cum as vrea sa cred !) ca adevarul va iesi infine la iveala.
g 2010-12-15
@Marie Therese - Multam cucoana ca mi-ai luat apararea - ca uite, coana Mariana ma facuse asa tare de ras ca mi-era tarsa sa vin iarasi printre smecheri sau sa mai scriu cate ceva p-aici . Da mandea se tot ginea pe-acilea si acu cand am vazut cum le scrie pramatia aia de Aurica am zis ca daca unuia ca asta i se da voie aici apoi nici eu nu mi-s chiar de lepadat ! Ce dracu, eu barem am terminat scoala primara - si inca cu mentiune ! Da pe unde umbla nea Tudorache ,ca vreau sa-i propun o afacere ! Iar s-a dat la fund si isi lasa baietii sa vina singuri pe interval ? Si ce face Mos Gheorghe de nu mai vine p-aici ? Ca ala,ce-i al lui e pus deoparte, barem avea clasa ! Rau ai mai ajuns coane Tudorache !Tanti Mariana mai treaca mearga dar n-ai putut gasi ceva mai bun decat papagalul asta murdar si analfabet ? Nu vezi ca nici macar sa scrie ca lumea nu-i in stare ? Lasa-l domle pe Aurel asta in plata domnului,ca-i pacat de bani ,mata chiar nu vezi ca n-are nimic la scufita ? nu face decat sa copieze niste aiureli si dupa aia vine aici cu vrajeli si arunca praf in ochi Aiurel ar trebui sa-l cheme nu Aurel Si mai are si o vorba pe care o tot repeta - canci -luata de la tigani, ca Aurica al dumitale vorbeste si limbi straine ! Ia-ma pe mine coaneTudorache ,ca n-o sa-ti para rau ! am sa scriu tot ce vrei matale,si-mi dai si mie apoi cat te-o lasa inima ,da macar sa am destul ca sa-i pot face si eu cinste cu un vinisor si cu o fleica donsoarei Mariana ,ca doar nu-s un calic ca Aurica s-o invit numai la o bere tocma acuma de Craciun
Marie Therese 2010-12-14
@Mariana - Fiind plecata de mult din Romania,evident ca nici eu nu ma exprim perfect. Probabil ca cei ce traiesc acum acolo considera ca turnura pe care o dau anumitor fraze este arhaica si uneori chiar bizara . Dar traind departe de tara in care te-ai nascut presupun ca este un pret care trebuie platit ?! Voiam sa va spun insa,ca in pofida schimbului de cuvinte pe care l-am avut cu dvs. imi dau seama ca am de-a face cu o persoana culta si educata,cu care in alte imprejurari mi-ar fi facut placere sa fac cunostiinta. Dar severele divergente de pareri in privinta d-lui Tudoran (si a lui Aurel !) fac acest lucru imposibil . A propos,am reusit sa dau de urma avertismentului dvs. (rectific cuvantul admonestare ),pe care il aduc aici : "Gogu Domnule, fi atent, ai gresit intrarea ! Voxpublica este un pic mai departe, aici te faci de rasul lumii..." Deci "impetuozitatea" d-lui Gogu care-l critica pe Dorin Tudoran v-a displacut ,in schimb apreciati "ardoarea excesiva " a d-lui Aurel . Desi,asa cum scrisesem in comentariul precedent nu-i usor sa ramai impartial "asociatia" dintre dvs. si Aurel pare extrem de curioasa,si probabil ca nu sunt singura care gandeste asa ! Daca ati citit recentele comentarii ce parere aveti ? Sinteti si acum la fel de entuziasmata de "stilul" dumnealui ? Recunosc ca n-as fi crezut acest lucru posibil ,dar Aurel devine din ce in ce mai vulgar iar comentariile lui devin din ce mai dezgustatoare ! - (cu toate ca trebuie sa recunosc ca m-am prapadit de ras citind cum se exprima ...pacat ca nu sint scriitoare ,sau mai curand ce pacat ca Caragiale nu mai traieste ! Pe Aurel ar fi putut sa-l ia ca model pentru un personaj imbinand vulgaritatea cu nesimtirea si prostia crasa cu o lipsa elementara de cultura - o mina de aur !! Nu vad deci ce as putea sa mai adaug acum ,decat sa va urez un Craciun fericit,si sa sper ca-l veti sarbatori ciocnind paharul cu sampanie cu cineva de nivelul dvs. Iar pe aurel lasati-l sa-si bea berea pe maidan impreuna cu toti mitocanii si derbedeii de teapa lui ! La Multi Ani !
Aurel 2010-12-14
@ revista 22 Ce faceti cu documentul ala cu Paunescu "turnat" de Tudoran, de ce nu nil publicati? Vreti sa crape nevasta lui Botez si V. Oancea. Femeile astea u muncit din greu sa va trimita "documentul". Daca ziceti ca l-ati primit eu zic sa il publicati sau sa veniti cu o nota aici pe site si sa spuneti ca femeile astea sint niste tromboniste. Daca aveti pile ajutati-le sa pleci Consule ca sa nu fie "asasinate" de Craciun de iliescu sau de finu sef la SRI sau de vecinul de afaceri nea Talpes cu spionii lui. Multumesc si Craciun cu ce va doriti.
Aurel 2010-12-14
@ mariana Dna Mariana, cand bem berea aia. Fac eu cinste. N-are rost sa fiti politicoasa cu mincinoasele astea Sorin, Marie Therese, Smaranda, Carman si toata gasca. Toate numele astea sint o singura persoana. Intii am zis ca e V. Oancea dar acum sint sigur ca e nevasta lui Botez. face pe mieroasa si politicoasa si ea minte de rupe pamintul. Nu am gasit nici o proba in tot ce a scris ea. Tudoran a dat cu ea de pamint si acu zice ca sa nu vorbim de minciunile ei cu banii, cu asasinatul si ca sa vorbim de chestia cu Paunescu. Dar probe canci. Ce sa vorbim? Zice ca e doctorita dar eu zic ca e cea mai mare pacienta si sa ia ceva hapuri ca se face de risul curcilor. Va astept cu berea aia.
Aurel 2010-12-14
@ Smaranda si @ Sorin si @ Marie Therese si @ Viorica Oancea Sinteti toate aceeasi persoana. Zic eu Magda Botez. Eu am cerut aici ca 22 sa publice documentul ala cu Paunescu dar poate ca 22 nu sint nebuni nsa publice falsurile voastre. Magda Botez a mintit cu banii si Tudoran a dat cu ea de pamint. El a oferit DOCUMENTE si Magda Botez VORBE. Cu "asasinatul" e si mai haios. Unde sint DOVEZILE, unde e declaratia lui Halper ala? De ce sa va creada lumea? Voi puteti spune intr-o zi ca Tudoran l-a asasinat pe maresalul Antonescu dar probe canci. 22 nu va publica fiindca nu vor sa intre la belele din cauza minciunilor voastre. Paunescu si-a luat dosarul de la SECU si n-a spus ca a gasit ceva scris de Tudoran acolo. Ati gasit voi? Unde tanticilor? E vreo stampiula pe "document" sau vreo iscalitura oficiala? Canci. V. Oancea matale poti sa scrii ceva fara sa minti? De ce ai falsificat textul lui Ioanid? Hai zi nu te rusina. Vreti voi sa vorbim despre ce vreti voi? De ce? Vorbim de documente si Tudoran a prezentat documente voi ati prezentat vrajeala. Smaranditzo tata te-ai dus si la Tudoran pe blog si cind te-a dat de gol @ mariana ai uschit-o aici. Doamna Magda Botez, deci v-a omorit Iliescu barbatu, pe urma v-a facut Consul in Canada ca sa va tineti gura si dupa ce va dat afara ca erati de risul lumii acum iar o trageti cu asasinatul. Hai ca sunteti simpatica. Ziceti ca sunteti doctor dar eu cred ca sinteti pacienta. Luati niste hapuri! I.T.Morar de ce nu e valabil ca si el e Consul acuma. Si asta minte despre avere, SECU si Talpes. La chestiile cu SECU si Talpes si finul de la SRI nu raspundeti nimic. Canci. Tromboniste neica mai sinteti.
Sorin 2010-12-14
@ Draga Doamna Sadeanu, Aveti bineinteles dreptate si va multumesc pentru sfat, pe care .dupa cum ati remarcat poate , l-am pus deja in aplicare inca acum cateva zile . Nu-mi ramane decat sa va mai urez inca o data sarbatori fericite. Dar vorbind despre sarbatori, si despre lumina..imi spuneam ca daca redactia revistei 22 s-ar personaliza in acest an in Mos Craciun si ar publica documentul Paunescu,ar putea face un cadou bine meritat tuturor cititorilor dornici sa cunoasca adevarul in privinta d-lui Tudoran ... Poate ca aceasta ruga va fi auzita de cineva ..?! La multi ani !
mariana 2010-12-14
@ Marie Thérèse. Doamna, hotarasem sa-mi inchei "activitatea" nicidecum din cauza prezumptei turnatorii pe care ar fi facut-o dl. Tudoran lui Adrian. Nu ne cunoastem, nu stiti absolut nimic despre mine, nu puteti in nici un mod aprecia care-mi este limita suportabilitatii referita la anumite atitudini gratuit ostile. Nu fac parte din nici o "tabara", nu sunt "soldatul" nimanui, pozitia mea fiind clara : nu suport insinuarile si cu atat mai putin acuzatiile fara ca acestea sa aiba o baza probatorie indiscutabila. Cred ca ne-am inteles, nu mai este necesar sa ma lungesc sub acest aspect. Neasteptatele greseli de ortografie (doua) mi le-am descoperit singura, dar prea tarziu. Asteptatele, in schimb, exprimari cateodata ciudate, altadata chiar comice se datoreaza faptului ca traiesc de foarte multi ani in strainatate vorbind mai multe limbi si foarte rar in romaneste. Evident nu este o scuza si de aceea mi-am si cerut "iertare". Nu-mi aduc aminte sa fi admonestat pe cineva, cum spuneti. Gresit sau nu, consider ca vulgaritatea este reprezentata de multe alte lucruri inaintea unui limbaj "colorat", mai ales daca el este simpatic. Modalitatea cu care dl. Aurel isi sustine punctul de vedere poate fi judecata de cate cineva drept "excesiva", dar mie imi place ardoarea de care da dovada. Si aici, vreau sa fac o precizare. Exclud ca ar fi conditionat de dl. Tudoran, fiind foarte departe de stilul argumentatiei pe care acesta o foloseste in articolele sale sau pe blogul personal. Cred ca a mai ramas doar sa va fac urari bune de Sarbatori.
smaranda 2010-12-14
@Aurel Ce faci copilas prolific...ai intrat intr-un con de umbra? Poate ca ai fugit repede sa vezi care mai este directia,de unde bate vantul... Esti un copilas bun ascultator si cum spuneam intr-un comentariu cenzurat...ai citit o carte. Bravo puiule draga,avand insa atata energie,dece nu incerci sa vezi daca turanatoria Paunescu,exista. Faci tu asta pentru mine scumpete... Discutia altfel deviaza la masini,icoane si alte bazaconii si tu papusica nu ai atentie distributiva. Dar iti promit ca dupa ce vei citi si a doua carte...cerul este limita ...in traducere libera ...la multi ani copilas bun si muncitor.
Florenta Sadeanu 2010-12-14
@Sorin Va multumesc pentru raspuns. Imi permit sa va dau un sfat:este contraproductiv sa intrati in dialog cu personaje ca asa zisul Aurel. Comentariile Revistei 22,aveau alta tinuta,ca sa spun asa. Raspunzand unui asemenea specimen nu faceti altceva decat sa validati ceea ce incerca intr-un mod alambicat si ininteligibil sa transmita. Singura actiune posibila este prin urmare tacerea. Se va elimina singur,prin monolog absurd.
smaranda 2010-12-14
@Aurel Ma induiosati profund. Vad stupefiata in comentariul dumneavoastra ca ati citit cartea. Bravo ,felicitari din toata inima domnule Aurel ,este probabil prima carte pe care ati cititit-o. Peseverati scump domn,poate in doi trei ani,cine stie,mai cititi una... Dupa care veti fi avansat. Va punem o vorba buna...sunteti baiat asa de bun si prolific.
annya 2010-12-14
@Aurel Stimate domn,sunteti rau intentionat si va lipseste ,cum sa spun(?)...esentialul. Vocabularul saracut rau,ati gresit revista.. Informatiile,tot acelea domnule...nu aveti nimic mai edificator-cuvant greu pentru dumeavostra,iertati-ma .... In plus repetati la infinit acelasi prostioare cu o seninatate induiosatoare. Nu aveti nimic mai bun de facut...va intreb cu seriozitate ....
Smaranda 2010-12-14
@Aurica Domnul Aurica,nume predestinat...o dai in bara serios,ca sa vorbesc ca dumneata,ca daca o dau cu campiile elisee,daca te scot din bagajul matale de 100 de cuvinte dai din colt in colt. DT ar trebui sa te tina ascuns,vorbesc serios...mata cobori nivelul revistei 22 ,adica in limbajul matale o faci de bacanie. E mare pacat puisor,nu-ti mai da osteneala,ca in afara de sefii matale nu te ia absolut nimeni in serios.
Marie Therese 2010-12-14
@ Mariana - Va inselati ! Cand v-am scris ma refeream la cu totul alte lucruri,nu la greseli gramaticale ! As putea sa va citez cateva din expresiile pe care le-ati folosit si care sunt in totala contradictie cu o persoana inteligenta si bine educata . Citind ultimele comentarii ale lui Aurel mi-am dat seama insa ca pana si in proasta crestere exista grade diferite. Intelegand acum ca v-am nedreptatit punandu-va in aceeasi categorie cu acest badaran incult si ignorant ma vad nevoita deci sa-mi cer scuze . - Am remarcat totusi ca la vocabularul lui obisnuit alcatuit din cuvinte ca : dreak,canci,damoaca,arsice,trombonit,de bacanie,la lingurica,ce dracu,etc - s-a adaugat acum (datorita d-lui Sorin ) o expresie noua "logica inductiva " Dupa parerea mea, desi a renuntat la "inferentele plauzibile" (fiind vorba probabil de o notiune mult prea complexa) , acest lucru este totusi spre lauda d-lui . Cine stie,poate ca invatand cate putin de la unul,de la altul,intr-o buna zi Aurel va reusi chiar sa formuleze cateva propozitii scurte in limba romana (nu aceea vorbita pe maidane ). Dar intre noi fie vorba,ma indoiesc. Caci inafara vocabularului redus pe care-l poseda,dumnealui foloseste exprimari atat de grosolane incat de multe ori mi se face rusine citindu-le. Probabil ca limbajul folosit de dumnealui se datoreaza educatiei primite (sau mai curand lipsei acesteia) si ca este inradacinat prea adanc ca sa mai poata fi remediat. Tin minte insa ca nu de mult, dvs. admonestati pe cineva ,(nu-mi amintesc numele) -pentru limbajul golanesc folosit pe acest site .( Daca-mi amintesc bine ? -desi limbajul era intr-adevar golanesc tonul general se pastrase insa destul de civilizat ) Cu toate acestea, vad ca fata de d-ul Aurel sunteti mai mult decat ingaduitoare si chiar ii MULTUMITI pentru ceea ce a scris ! Nu-i usor sa ramai impartial,dar oare faptul ca va aflati in aceeasi tabara ii scuza chiar toate magariile ? Inchei cu inca o intrebare - pana ieri ,si dumneata si d-ul Aurel ,cereati sus si tare sa aflati la ce turnatorie facea aluzie d-ul Sorin (ba Aurel sustinea chiar ca "va tabara" asupra redactiei revistei 22 pentru a fi publicata) . Insa dupa dezvaluirea numelui lui Adrian Paunescu, peste acest subiect s-a asternut imediat tacerea .Ce s-a intamplat deodata de nu mai doriti sa sa vedeti documente oficiale ? Nu va mai intereseaza chiar deloc ? Acum nu mai somati pe nimeni sa le publice ? Nici chiar redactia ? - Bineinteles ca nu - la dvs. ,ca si la d-ul Aurel nu era nicidecum vorba de vreo cruciada pentru descoperirea adevarului -si tot ce ati dori acum , impreuna cu D-ul Tudoran , este ca acest document sa nu vada niciodata lumina zilei !
carmen 2010-12-13
@Aurel - Sper ca iti vei primi rasplata de la Tudoran - as zice chiar ca ti se cuvine o dubla recompensa - nu de alta dar nu oricine ar fi gata sa scormoneasca atata cu nasul prin toate gunoaiele asa ca tine ! Se pare ca gasca securista din jurul lui Tudoran a inceput sa cam intre in panica Dar ce tampenie sa aduci citate tocmai din ziarul securistilor din Canada Nu-ti dai seama d-le ca te dai de gol ? Si daca tot ai luat barfele si murdariile lui Ioan T.Morar ca pe litera bibliei si il citezi cu atata pasiune (ce sursa ti-ai gasit , doamne iarta-ma !) dece n-ai adus barem si cateva dintre citatele dumnealui despre Tudoran ? Sau alea nu ti-au mai placut ? Inaintea ultimelor comentarii ezitam inca sa ma pronunt daca esti prost crescut sau prost pur si simplu... Acum insa vad ca esti si una si alta !
Aurel 2010-12-13
@ Sorin Doamna Sorin, Plec si eu sa cumpar brad. Craciun fericit si nu munciti prea tare de sarbatori ca basmele romanilor au aparut de mult si le-a scris P. Ispirescu. Faceti focul la Snagov, vine vecinul Talpes cu documente proaspete si un purcoi de bani de la Ovidiu Tender si trece si Smaranda sa-i mai puneti un dinte de aur. A tunat si v-a adunat! mai risipite, mai risipite ca atin aglomerat locul.
Aurel 2010-12-13
@ Smaranda Ce faci "Gura de aur" te-ai intors de la instructaj la "stomatolog" ca sa ne arati ce dinti de aur ti-a pus pe damoaca? Si tu ai citit turnatoria cu Paunescu? Unde se dau documentele astea ca sa le cumparam si noi?
Aurel 2010-12-13
@ securit (= lovit de securi...) V.Oancea si nevasta lui Botez "disidente" mari de tot. Cu vila la Snagov linga seful spionilor Talpes, cu mosteniri de la trei barbati disparuti in ceata si cu acces la "documentele" din dosarele altora si cu interdictie la dosarul fratinelui si barbatului. Barbat "asasinat", stomatolog Consul General si cumnata critic literar si istorica a disidentei mondiale. Tare de tot.
Aurel 2010-12-13
@ mariana Dna Mariana va invit la o bere ca suntem amandoi inculti si de rea credinta fiindca nu credem tromboanele doamnei "Sorin". Bem bere dar gogosi nu mancam ca le lasam aici pentu Carmen, Marie Therese, dna Despina. Dumneavoastra cit luati de la Tudoran ca ostas pe aici ca sa stiu sa cer si eu ceva parale. Craciun fericit adica fara "papagali" SECU!
Aurel 2010-12-13
@ Carmen Nevasta lui Botez nu-l stie nici pe seful spionilor Ion Talpes? Uite ce spune I.T.Morar la el pe blog despre chestia asta: “Foarte interesantã ºtirea despre românca finalistã la Premiile Pulitzer! Numai cã, pentru o mai completã informare, ar trebui sã mai aflaþi cîte ceva. Rukmini Callimachi este numele “de scenã”, poate oficializat, e drept, dar tînãra jurnalistã se numea, cînd a plecat din þarã, Maria Sichitiu. Prenumele indian ºi l-a luat, se spune în articol, de la o naºã de origine indianã. Se prea poate, mai ales ca fosta doamnã Sichitiu, mama finalistei, a locuit în localitatea Ojai, California, una din cele mai scumpe zone rezidenþiale americane (aici locuieºte, printre alte celebritãþi, sir Anthony Hopkins!) ºi una dintre “capitalele” Krishnamurtiºtilor! Uºor poþi întîlni o naºã indianã aici! Cît despre numele vechi românesc, luat de la o “principesã cãsãtoritã cu fratele bunicii”, mi se pare uºor forþat. Bun, dar doamna Sichitiu, divorþatã de doctorul cu care se stabilise în Elveþia ºi-a schimbat ºi ea numele, devenind Magda Botez, soþia lui Mihai Botez, cunoscut drept dizident. Dupã cãsãtoria cu dizidentul, noua familie s-a mutat în Beverly Hills. Cu ce bani? Asta e o altã întrebare, pentru cã Mihai Botez nu a lucrat nici o orã în SUA! Se spune cã doamna sa avea o avere uriaºã, fãcutã ca stomatolog în Elveþia. Doamna Magda Botez a devenit, dupã moartea soþului disident, consul general al României în Montreal. Sigur, domnul Ioan Talpeº, prieten bun al familiei Botez-Sichitiu-Callimachi ar ºti spune mai multe, mai ales dacã ar vrea.” Si asta minte? Toata lumea minte si V. Oancea cu nevasta lui Botez spun adevarul. Bravo Carmen. Tu ce nota ai luat la scoala la “logica inductiva”? Oi fi facut gradinita cu Smaranda?
Aurel 2010-12-13
@ Carmen Daca e fals de ce nu l-a dat dna Consul in judecata pe Mihaescu? Nu imi place ce face nevasta lui Botez insa daca e minciuna ce a spus Mihaescu sint de acord sa fie tras la raspundere. Ce dreak a fost consilierul lui Iliescu, amabasador ca si Botez, a fost in Parlament, am citit undeva ca era prieten bun cu Botez si nevasta-sa si acum vine si el cu tromboane? Sa-l dea in judecata si sa vedem rezultatul. Carmen si matale esti cu “logica inductiva”. Inteleg ca a fost rechemata de Iliescu si Geoana dar din ce informatii exista pe Internet se intelege ca a fost data afara de doua ori, data sub Iliescu si o data sub Basescu. Daca stii chestiile astea de ce a fost rechemata “raza de soare” ca sa nu topeasca ghiata din Canada? Tot pe Internet sint informatii ca nevasta lui Botez a fost o catastrofa in Canada. A uitat unde a parcat masina consulara si a alertat politia ca i-a furat cineva masina si politia a gasit masina doua strazi mai incolo de Consulat. Sa mori de ris. Principalul este altceva, de ce a trimis Romania o stomatoloaga sau nevasta de dentist Consul General in Canada? Ii omoara sotul, o trimit Consul fiindca e,,,dentist, o da afara fiindca e o "raza de soare" si noi nu gandim cu “logica inductiva”. Nu vezi ca cucoanele astea V. Oancea si nevasta lui Botez au "documente" din dosarele altora dar nu “gasesc” dosarul lui Botez? Ce dreak nu gasesc dosarul ala ca nevasta lui Botez e nasa sefului de la SRI. Sau nici asta nu e adevarat? Nu mai intelege nimeni nimic din tromboanele astea “inductive”.
Aurel 2010-12-13
@ Sorin Mi-a placut aia cu “logica inductiva”. Sa o folosim. Spuneati mai devreme ca nu aveti legatura cu “22” in afara de comentariile astea. Pe urma spuneati ca stiti de niste documente trimise la “22” impotriva lui Tudoran. Acum ziceti ca e un document in care Tudoran il toarna pe Paunescu. Daca nu sinteti V. Oancea (duduia cu falsurile publice) sau nevasta lui Botez de unde dreak stiti cu amanunte ce s-a trimis la “22”? Si tot la “logica inductiva”. Daca nevasta lui Botez stie ca sub Iliescu Botez a fost asasinat la spitalul stabilor de ce a plecat Consul General la Montreal trimisa tot de Iliescu? Sau aici chestia cu “logica inductiva” nu se mai foloseste? Daca e pe asa inseamna ca s-a lasat platita ca sa taca si ca acum iar vrea sa vorbeasca ca ce om intreg la cap se apuca sa slujeasca pentru aia care i-au omorit nevasta sau barbatul sau copilul sau parintii? Alo, “logica aia inductiva” pe unde dreak ati uitat-o? Ziceti ca Tudoran stie cine este turnatorul ala si daca stie de ce nu spune. L-a intrebat si R. Palade in interviu de un turnator si Tudoran a spus ca stie cine e insa pina nu primeste informare oficiala de la CNSAS asa cum a primit despre altii nu doreste sa dea numele informatorului. Eu zic ca omul procedeaza corect, respecta legea. Ce atita vorbarie cind Tudoran le-a raspuns cu probe la cucoanele astea si ele doar dau din gura. Stii si matale duduia “Sorin” dar te faci ca ploua. Alo, revista “22” ce documente ati primit fratilor si nu vreti sa le publicati? De la cine le-ati primit ca sa vedem si noi daca “Sorin” are fusta sau pantaloni.
Sorin 2010-12-13
@Stimata Doamna Sadeanu, Multumesc pentru frumoasele cuvinte,dar trebuie sa va dezamagesc... Meseria mea face parte din stiintele exacte dar nu sunt matematician (desi matematica a fost una dintre pasiunile tineretii ..) Nu sunt deci cel care credeti ,si pe H.C. il cunosc numai din auzite. Cred insa ca acum stiu si eu cine sunteti... Mi-a placut foarte mult comentariul dvs. de ieri dar sunteti intr-adevar o mare naiva ! Miracolele se fac din ce in ce mai rare - si D-l Tudoran nu-si va cere iertare (decat poate dupa citirea sentintei..) . Dupa cum vedeti D.T. prefera sa-si trimita armata de admiratori sa lupte pe baricade Poate ca acum vom avea totusi onoarea sa-l citim si pe dumnealui fara intermediari dar probabil ca imi fac si eu iluzii ca si dvs. Sper insa ca nu veti repeta gresala mea de a angaja o polemica cu niste "soldati" inculti si prost crescuti ca aurel sau mariana ! Dupa ce au strigat cat au putut de tare cerand dovezi si documente,din clipa in care am povestit despre Adrian Paunescu s-au dezumflat de tot si se prefac ca n-au auzit !... Va doresc, dumneavostra si familiei sarbatori fericite ,Sorin
mariana 2010-12-13
Redactiei Revistei 22, dnei. Dana si familiei sale, dlui. Aurel, dlui. Nelu si dlui. St. Paul le doresc un 2011 bun si linistit. Dnei. Viorica Oancea, un plus de seninatate care sa-i evite pe viitor "alunecarile", explicabile intr-o oarecare masura dar greu de iertat. Si in sfarsit, Dnei.Dr. Magda Botez si al dumneaei "team", le doresc forta de munca pentru o cat mai grabnica prezentare publica a tuturor Documentelor oficiale, Probelor autentificate si Declaratiilor scrise si semnate absolut necesare unei acuzatii atat de grave.
annya 2010-12-13
@Aurel Doamna Botez a fost o raza de soare pentru Comnunitatea Romaneasca din Montreal,a lucrat cu Marea Doamna a Comunitatii noastre Monica Mateescu-Matte,intreresati-va inainte sa ridicati piatra. Sursa dumeavostra este ziarul lui Sava,Pagini Romanesti,cunoscut de noi ca ziar al securitatii.
carmen 2010-12-13
@Aurel [email protected] ... Lista lui Mihaescu este un fals dupa cum urmeaza: 1-”Memmbrii fondatori ai revistei Dilema au scris....” trebuie dat tot citatul,apoi Maguranu nu este si nu a fost membru fondator al Dilemei. Amestecarea de nume,obicei securistic clasic. Domnul Mihaescu trebuie sa ne spuna unde s-a publicat ,numarul pagina . Este un fals-afirmatia este falsa (GAFA) 2-Botez nu a fost casatorita cu un medic Stomatoog este EA INSASI MEDIC STOMATOLOG (GRESALA) 3-Montreal Canada. Botez a fost rechemata la Montreal dupa ce fusese data afara de Iliescu-Geoana. A fost reclamata prin vot popular spontan- premiera absoluta in diplomatia romanesca. Organizatiile Solidarite Quebec-Roumanie,FAR Canada,si perosonalitati ca Dan Sergiu Hanganu,Monica Matte,Ion Taranu,Mircea Alexandru Mateescu,Nicholas Mateescu,Romulus Scorteanu,Wladimir Paskievici au reclamat d-lui Iliescu intorcerea la Montreal a Magdei Botez. 3-Banii lui Ceusescu,baietii”cu ochi spalaciti” etc,povesti de adormit copiii,spuse de un spion rus. 4-Expresia “prost gust” se pronunta “prozgust” ! -expresie tipica securistica
Aurel 2010-12-12
@ V. Oancea Nu ziceti nimic despre cum ati falsificat textul lui Ioanid. Daca va trimite la tribunal ce dreak faceti? Tudoran v-a raspuns la el pe blog si la Cultura in textul acela cu "Intre mahnire si calomnie". V-a facut arsice. Aumma o puneti pe cumnatica Magda ori Smaranda, SmaraMagda si Sorinel sa spuna ca nu v-a raspuns. Ce sa va mai raspunda decit da sinteti o persoana ce falsifica texte si pe urma se face ca ploua. De ce nu va da finul cumnatei, seful de la SRI, dosarul fratiorului sa vedem si noi cum era el curat si "turnat" de Tudoran? Hai ca sinteti de ris si de plins. La munnca ca la trombonit ati spart norma. Faceti Craciunul la vila la Snagov cu seful spionilor Talpes prietenul cumnatei sau cu Iliescu "asasinul" fratelui?
Aurel 2010-12-12
@ Sorin Doamna Botez, a ramas asta pe dinafara: "La prima receptie, oferita cu prilejul sarbatorii nationale a Romaniei, Magda Botez a oferit un spectacol de prost gust afirmand ca: "Romania s-a schimbat daca eu am fost numita Consul General aici". Cariera diplomatica a doamnei Botez a debutat cu reclamarea furtului unei icoane de valoare care s-ar fi produs la domiciliul acesteia. Gurile rele sustin ca, in realitate, nu a existat nici icoana, nici furtul. A ramas reclamatia la Jandarmeria Regala Canadiana. A urmat o alarma falsa de spargere a locuintei, declararea furtului masinii consulare, masina uitata, de fapt, cateva strazi mai incolo. A culminat cu o gafa de proportii atunci cand doamna consul general s-a vazut atacata cu "bombe cu gaze" la locuinta din Montreal, asta in urma unei banale scurgeri de gaze. "Atacul cu bombe" a fost insotit de o publicitate primita pe faxul de la consulat si interpretata de doamna consul ca o scrisoare de amenintare, pe motiv ca Romania a trimis trupe in Irak. Magda Botez a fost retrasa in luna august 2004 ca urmare a "sugestiilor" autoritatilor canadiene. Mircea Geoana, la comanda lui Iliescu, a retrimis-o la post spre stupoarea mass-media si a autoritatilor canadiene. Comunitatea romana din Canada si-a exprimat, nu o data, nemultumirea in ceea ce priveste diplomatii alesi sa reprezinte tara. Un citat dintr-un articol arata ca "Noi, cei tineri, care, desi am ales solutia emigrarii, simtim si traim inca romaneste, dorim sa contrazicem foarte raspandita zicala: romanii din afara nu se inteleg, insa, pentru a reusi, avem nevoie si de sprijinul noului guvern prin numirea unor diplomati curati si de buna credinta". Si noi sa le credem pe cuvant pe V.Oancea si doamna Botez? Tudoran da cu bata in balta cand o ia in serios pe nevasta lui Botez cand dumneai o tine cu “asasinatul”. Daca i-au omorat barbatul de ce s-a pretat sa fie trimisa Consul tot de aia? Nu i-a fost frica ca o “asasineaza” si pe ea? Zau, ne ia cineva de timpiti!" Ziceti ca sinteti doctora dar eu cred ca sunteti pacienta. De ce nu cereti dvs. la CNSAS sa va dea o hirtie care spune daca documentul p[e care il cititi cum vretis dvs. indica ca Tudoran e turnator sau nu? Ca dvs. nevasta de stomatolog decedat si nevasta de profesor de prin California decedat si ala si nevasta de Botez decedat si asta aveti nevoie de ajutor sa intelegeti ce cititi. Tudoran v-a dat in git cu cecurile alea. N-ati mai zis nimic. V-a cerut dovezi pentru chestia cu FBI si altele si canci, nici o dovada. De ce nu publicati dvs. dna Botez un text de la CIAistul acela Halper care sa spuna ca da a v-a s[pus chestia cu asasinatul. Si V. Oancea ce mai are de zis despre falsul cu Ioanid? Sinteti doua fuste care va ascundeti dupa pantalonii lui "Sorin"...
Aurel 2010-12-12
@ Florenta Sadeanu De unde ati aflat ce povestiti aici? Aveti si probe? Puneti-le aici. Sau poate sunteti nasul nevestii lui Botez, seful ala de la SRI si aveti si dvs.... dosarul lui Tudoran. Cite dosare are domne Tudoran asta? Cite unul la fiecare din voi acasa? Scrise de cine? Sunteti niste gainari de risul lumii! Numai de dosarul lui Mihai Botez nu ati dat pina acum. Nevasta si sora lui Botez "gasesc" pagini din dosarul lui Tudioran si nu le arata doar povestesc despre ele dar de dosarul fratelui turnator si ambasador al lui Iliescu si "omorit" de Iliescu nu dau. Domne suntesti si proaste pe deasupra.
mariana 2010-12-12
@ Marie Thérèse. In loc sa ma insultati "orbeste", ar fi fost mai convenabil sa deschideti bine ochii citind toate interventiile mele si, in mod discret cum se procedeaza in "lumea buna", sa-mi atrageti atentia asupra unor greseli de ortografie si a unor exprimari deloc corecte in limba romana. Pentru care ma scuz cu toti ceilalti comentatori.
securit (= lovit de securi...) 2010-12-12
...felicitari disidentzi ,22 , v. oancea , comentatori (totzi ! ) , exclus securi... aaa , dar e "revulutzie " monser ! biiine ca nu miroase a praf de pushca ...dar sint mirosuri grele de "plosnite " ( vezi blogul d.tudoran...) - acuma asha tangentzial va spun ca eu m-am "ciocnit " cu un sec... lojnita ( eu ii ziceam plosnita ) - shi vom trai (?!) inca mult shi...bine in duhoarea asta atita timp cit nu reushim (nu vrem , nu putem ...) sa " ii scriem " ( vorba lu paul goma ) pe calaii securi ; ooo , shi ce mai sherparie sau tentacule inlantzuite ...daaa, chiar asha uite eu va spun ca alde ashtia sint legatzi prin shantaje pe viatza shi pe moarte ( pai se au unii pe altzii la mina , asha ca omerta ! baietzi...era sa zic "la tzepe , baietzi ! " ) uite exemplu de shantaj : " baaa, daca mi se intimpla ceva o sa fii "dat in git " tu shi tot neamul tau ( = retzeaua ta ) ! " shi atunci cum sa ne mai ashteptam sa se ridice valul de pe " lumea tenebrelor " ; ooo , dar ar trebui ca victimele sa aiba curaj ! sa spuna cu nume shi prenume cine au fost calaii shi sa putem face schema tentaculelor caracatitzei piiina in cel mai mic sat la zi ! ca asha le-ash scrie pe vile " sec..." ; pentru ca sint o victima de a treia generatzie - shi mie mi-au spus rinjind in 1982 : " o sa te linishtim noi ( noi= securitatea , numele in viitorul " victime in serie " )! " aaa , dar ma tem de tradare (=cenzura ) asha ca nu mai scriu aici inutil (?! ) ; succes maxim tuturor ( exclus securi...) !
Sorin 2010-12-12
@Stimate d-le Nelu,Regret sincer faptul ca tonul meu (condescendent ..) v-a jignit desi va rog sa ma credeti ca n-am avut deloc o asemenea intentie .Presupun ca este vorba de o "deformatie profesionala" care a devenit probabil o a doua natura... Daca redactia va publica documentul despre Adrian Paunescu despre care vorbeam cred ca ne vom mai intalni pe acest blog ..Pana atunci primiti scuzele mele,va doresc numai bine si sarbatori fericite.
Sorin 2010-12-12
@redactiei revistei 22 PRINTRE ATATEA COMENTARII NU-L REMERCASEM SI PE AL MEU -IMI CER SCUZE DE O MIE DE ORI - MEA CULPA SI SARBATORI FERICITE !!!
Sorin 2010-12-12
@D-na Marie Therese,D-le Matei ,va multumesc pentru aprecieri ! Va scriu desi nu am deloc certitudinea ca acest comentariu va fi publicat. Probabil ca nu-dar incerc totusi...Asta deoarece comentariul precedent in care dadusem cateva amanunte despre continutul documentului primit de redactia revistei 22 a fost cenzurat pur si simplu ,fara nici o explicatie ! Imi pare rau deci ca nu va pot satisface curiozitatea ... Toate cele bune si sarbatori fericite !
Florenta Sadeanu 2010-12-12
@Sorin Draga Domnule Sorin, Va felicit pentru demonstratia fara cusur,sa deduc ca sunteti matematician,poate locuiti in Australia(?) Daca da,ne cunosatem,va cunosc si sotia adorabila si fetele. Felicitandu-va inca odata,astept un semn. Daca sunteti dumneavoastra asa cum presupun le imbratisez pe Marianna,pe Viviana si pe Yael. F.S.
smaranda 2010-12-12
@mariana Scumpa mea,ce intalnire de vis. Este tot ce mi-am dorit,acum,inainte de Craciun. Ce te supara draga mea? Vorbesti de probe,dece nu ceri redactiei 22,sa produca turnatoria Adrian Paunescu. Pe urma mai vorbim. Cu mare drag .
mariana 2010-12-12
N-ar fi prima data (vezi cazul "Smaranda"...) cand observ ca atunci cand acuzatorilor li se cere in mod sever si legitim sa produca PROBE INCONTESTABILE, , acestia ori dau bir cu fugitii ori se prefac ca nu au luat cunostiinta de intimarea respectiva. Aceasta atitudine "vorbeste" de la sine, orice comentariu devenind superfluu.
matei 2010-12-12
D-le Sorin ,imi scot palaria - analiza dvs. este magistrala !! Acum insa m-ati facut curios - Daca aveti cunostiinta si de alte turnatorii ale d-lui Tudoran dece sa nu le povestiti ?
Nelu 2010-12-12
@ Sorin La fiecare raspuns pe care il primesc de la dumneavoastra am admirat increderea peste masura pe care o aveti in puterea dumneavoastra de a stabili si imparti dreptatea in lumea asta stramba. La inceput, ca sa pot avea un dialog cu dumneavoastra a trebuit sa support cu stoicism nu numai stilul condescendent, pe care il banuiesc atat de inradacinat incat nu am pretentia sa vi-l reprimati tocmai pe un blog, dar chiar jignirile exprimate direct si care nu au nici un rost intr-un dialog civilizat, cu argumente. Exemple: “Una din doua ,dvs. ori sunteti de rea credinta ,ori chiar nu INTELEGETI ce cititi !” “Pentru ca cineva sa continua sa sustina ca nu-i vorba de Dorin Tudoran,acest cineva trebuie sa sa fie intr-adevar o persoana de rea credinta ! De altfel insusi D.Tudoran recunostea ca de d-lui este vorba ! (desi n-a reusit niciodata sa dea o explicatie logica).” Ati citit raspunsul detaliat al lui DT? (revistacultura.ro/nou/2010/10/mahnire-si-calomnie/) Incheind primul mesaj cu: “Ce Dumnezeu, este oare limba romana chiar atat de greu de priceput ??”. Pai este, pentru unii, odata ce dupa ce cititi raspunsul meu scurt si la obiect incepeti raspunsul dumneavoastra cu fraza: “D-le Nelu ,dupa cum se vede interpretarea dvs. este cu totul si cu totul diferita de a mea ,dar cu toate ca o consider complet eronata eu va cred totusi de buna credinta si va respect opinia.” A trebuit sa va scriu cu rabdare si minutie al treilea mesaj ca sa intelegeti ca e imposibil ca interpretarea mea sa fie “cu totul si cu totul diferita de a mea ,dar cu toate ca o consider complet eronata” odata ce avem cel putin un punct de vedere comun! Va plangeti de stilul lui “Aurel” dar sunteti foarte ingaduitor cu dumneavoastra. Va rog frumos sa intelegeti scepticismul meu in puterea dumneavoastra de a intelege un text scris in stil pur de cazarma securista odata ce nu sunteti in stare sa intelegeti fara explicatii suplimentare cateva fraze simple si refuzati sa folositi un dictionar de termeni atasat cartii despre care discutam. Am inceput asa ca sa intelegeti ca si eu, ca si dumneavoastra, simt nevoia unui dialog civilizat, bazat pe respect reciproc. Pentru asta puteti incepe prin incercarea sincera de a intelege mesajul celuilalt, prin renuntarea la efectele oratorice inutile, la jigniri si eventual la tonul condescentent care va pot aduce doar aplauzele admiratoarelor partizane. In rest multumesc pentru efortul depus pentru a produce un raspuns atat de detaliat si sper sa gasesc azi timp sa va raspund.
Marie Therese 2010-12-12
@ BRAVO ,d-le Sorin VA FELICIT !!! Ce extraordinara demonstratie logica - si care ma va scuti sa-i explic d-lui Aurel dece interpretarea dumnealui nu e corecta. De fapt nici n-am inteles despre ce interpretare vorbeste,decat daca facea aluzie la cele cateva balbaieli minabile pe care le scrisese ? Dar presupun ca numai la atata il duce mintea- si nu merita sa-l luati in seama, asa cum nu merita nici o proasta ca mariana care se vede bine ca n-a reusit sa se elibereze de influenta mahalalei in care a crescut si in care traieste
florenta Sadeanu 2010-12-12
Derapajele domnului Tudoran. Am aflat cu mahnire despre alte derapaje ale lui D.T. (Nu-mi place cuvantul turnator/turnatorie,prin urmare nu-l folosesc) Vorbeam de derapaje,sunt multe si din pacate vobesc ele insele.. Exista in dosarul lui DT un derapaj vis a vis de Monica Lovinescu,sinistru,cinic. Apoi unul referitor la Vlad Georgescu,Ierunca,Niki Manolescu,Mihai Botez(evident,cazul in discutie),lista este lunga si rusinoasa. Ma intreb daca acesta vina ascunsa atata amar de vreme se expiaza acum prein cartea "Eu fiul lor" intr-un mod aberant,bizar.. N-am crezut ca un poet atat de mare ,un om de cultura ca Dorin poate ajunge atat de jos,intr-o zona a lichelelor,bestiilor,animalelor ...n-am crezut si nu cred nici in acest moment. Astept sa-i aud rasul cald,sa-i zaresc privirea frumoasa, sa spuna simplu si omeneste :am gresit. Dar poate ca sunt o mare naiva,o mare visatoare si acesta nu este decat un vis ...de Craciun.
Sorin 2010-12-12
@Nelu ..Acesta fiind probabil ultimul meu comentariu de data asta voi fi si eu scurt - .Ceea ce spuneati despre citatele aduse era exact . Acestea nu se refereau la D.T. decat indirect ,si rolul lor era mai ales sa ofere cititorilor inafara comentariilor pline de venin si de cea mai joasa calitate aduse aici de vreo mariana..(sau in mai mica masura de vre-un aurel..) cu care am intrerupt de altfel orice contact - si opinia unor personalitati respectate ca N.Manolescu despre Mihai Botez .De asemenea am considerat importante citatele d-lui Andreescu care se refereau la Mihai Botez si la Radu Ianid- care l-a acuzat in prefata pe Botez (dupa cum stabileste Gabriel Andreescu FARA NICI O PROBA !!! ) - de a fi fost in solda securitatii . In legatura cu raportul dintre Dorin Tudoran si securitate va pot spune urmatoarele : Denuntul contra lui Mihai Botez nu a fost singurul. Am citit unul din documentele trimise (inca de mult..) revistei 22 in care D-ul Tudoran facea "afirmatii" de aceleasi gen cu cele facute despre Mihai Botez . Acest document cuprindea (printre altele) si "AFIRMATIILE" facute securitatii de catre d-l Tudoran cu privire la regretatul Adrian Paunescu. Nu cunosc motivul pentru care redactia nu le-a dat publicitatii . Poate ca a considerat materialul incendiar, poate ca s-a temut sa nu fie atacata . Poate ca mai existau si alte motive ... Mie textul nu mi-a permis sa-mi formez o parere definitiva daca D.T. facea aceste afirmatii in mod voluntar sau daca era supus unui interogatoriu .Cu toate ca prima posibilitate pare mai reala neavand totusi o certitudine nu vreau sa ma pronunt deocamdata . Dar daca cititorii revistei 22 vor reusi sa determine redactia sa-si modifice atitudinea fata de acest document si sa-l publice -fiecare va putea trage singur concluzile.. . Toate cele bune si sarbatori fericite P.S. ..Pentra a termina (sper ca o data pentru totdeauna ! ) cu toate insinuarile deplasate si penibile ,anunt aici pe toti curiosii ca fiind de sex masculin ,nu pot fi nici Viorica Oancea si nici Magda Botez. Vreau sa sper ca aceasta afirmatie este suficienta si ca nu voi fi obligat sa produc un nud ca dovada !
carmen 2010-12-12
@lui Aurel ...si d-lui Mihaescu .... Lista lui Mihaescu este un fals dupa cum urmeaza: 1-”Memmbrii fondatori ai revistei Dilema au scris....” trebuie dat tot citatul,cat despre Magureanu nu este si nu a fost membru fondator al Dilemei. Amestecarea de nume,obicei securistic clasic. Domnul Mihaescu trebuie sa ne spuna unde s-a publicat ,numarul pagina . Este un fals-afirmatia este falsa (GAFA..) 2-Botez nu a fost casatorita cu un medic Stomatolog ci este EA INSASI MEDIC STOMATOLOG (GRESALA...) 3-Montreal Canada. Botez a fost rechemata la Montreal dupa ce fusese data afara de Iliescu-Geoana. A fost reclamata prin vot popular spontan ,premiera absoluta in diplomatia romanesca. Organizatiile Solidarite Quebec-Roumanie,FAR Canada,si perosonalitati ca Dan Sergiu Hanganu,Monica Matte,Ion Taranu,Mircea Alexandru Mateescu,Nicholas Mateescu,Romulus Scorteanu,Wladimir Paskievici au reclamat d-lui Iliescu intorcerea la Montreal a lui Botez. 3-Banii lui Ceusescu,baietii”cu ochi spalaciti” etc,povesti de adormit copiii,spuse de un spion rus. 4-Expresia “prost gust”.. se pronunta “prozgust” -expresie tipica securistica
Sorin 2010-12-12
@Nelu ...5) Chiar si persoanele care nu au nici o notiune de logica inductiva cred ca au inteles cu relativa usurinta rationamentul expus si seria de inferente plauzibile pe care s-a bazat (vorbesc despre cei care au avut destula rabdare si nu au plecat cu idei preconcepute..) . Sper deci ca am reusit sa conving atat cititorii cat si pe dvs... Acelora care mai ezita insa le sugerez inca o demonstratie ( de data asta prin metoda reducerii la absurd ) cu care voi incheia infine ! Sa presupunem (pentru un moment..) ca m-as fi inselat si ca d-ul Tudoran a avut "un derapaj" dupa cum scria d-na Oancea .. In acest caz ,citind acest document in dosarul d-lui ,Dorin Tudoran care pe vremea aceea,cand peretii aveau urechi ii era teama pana sa si vorbeasca si scria bilete pe care le ardea imediat si deci intr-un asemenea caz nu ar fi putut sa comita o neglijenta atat de grava , Dorin Tudoran deci, care in mod sigur n-ar fi povestit asemenea lucruri decat in cel mai mare secret -si numai unei persoane in care avea o incredere totala -si cercul acestora era desigur restrans- ar fi trebuit sa STIE ACUM fara nici cea mai mica indoiala despre cine este vorba, -adica cine era informatorul in fata caruia "i-a scapat" aceasta informatie si care l-a denuntat apoi pe Mihai Botez. Ideea ca d-ul Tudoran, cunoscandu-l pe acela care l-a turnat intr-o imprejurare atat de serioasa, ar dori sa pastreze acest lucru secret mi se pare complet absurda ! Pentru ce ar face asta ? Acum,dupa aparitia unui volum ca Eu,fiul lor,dece ar fi "menajat" d-ul Tudoran tocmai pe un asemenea turnator ? Daca asa ar sta lucrurile intr-adevar, tacerea dumnealui ar fi inexplicabila ! Mai mult decat atat ,de fiecare data cand acest document fusese mentionat in fata d-lui Tudoran ,dumnealui nici macar nu a considerat posibilitatea unei scapari involuntare,si tot ce gasea de raspuns in legatura cu publicarea acestui document era ca -"doar nu era asa de prost incat sa se denunte singur" . Cam slabut ca argument ,ce parere aveti ?
Sorin 2010-12-12
@Nelu ...4) Lipsa cuvantului "sursa" - care fusese mentionat explicit in paragraful precedent - mi se paruse extrem de problematica . Dar nu numai atat... Ma intrebam daca D.T. ar fi folosit intr-o convorbire cu un prieten intim expresia " A PREDAT" de parca ar fi fost la posta !! ... Sunt sigur ca poetul Tudoran ar fi zis poate "am transmis scrisorile prin Mihai", "i-am dat lui Botez scrisorile",sau ceva asemanator- dar in nici un caz n-ar fi spus "AM PREDAT", In gura dumnealui aceasta expresie mi se pare imposibila,sau in orice caz extrem de improbabila ! Acest "A PREDAT" m-a intrigat mult timp pana cand m-am gandit la o ipoteza care poate explica totul, si lipsa unei SURSE in fata careia a facut D.T. aceasta afirmatie si acest fel curios de a se exprima . Daca punctul 2 al documentului ar fi fost de fapt rezumatul unui interogatoriu la care fusese supus d-ul Tudoran atunci evident ca nu exista nici o sursa si ca "afirmatia " in cauza fusese facuta in fata anchetatorului. Iar explicatia la acest "a predat" devine si ea simpla ... ofiterul de securitate a transcris raspunsul d-lui Tudoran in limbajul cu care el era obisnuit ! (documentele sunt predate...) Pentru mine cel putin n-a mai existat nici in dubiu - nu a fost nici o "scapare" ,Dorin Tudoran a facut aceasta "afirmatie" in mod constient ,probabil in urma presiunilor la care a fost supus in timpul interogatoriului . Eu unul care n-am fost supus niciodata unui interogatoriu,si nu stiu cum as fi reactionat nu vreau sa arunc prima piatra si sa-l condamn pe d-ul Tudoran. Dar asta nu inseamna ca adevarul nu trebuie sa iasa la iveala,caci daca Dorin Tudoran a vorbit ,altii , (ca Mihai Botez de exemplu..) au rezistat pana la capat ...
Sorin 2010-12-12
@Nelu...3) Sa trecem acum la punctul 2 . E foarte important sa nu pierdem nici o clipa din vedere faptul ca punctul 2 nu are absolut NICI O LEGATURA cu punctul 1 - desi ambele se gasesc in acelasi document ,ci se ocupa exclusiv de felul in care Mihai Botez trimitea scrisorile la Europa Libera . Citez " Ultimele doua materiale difuzate de Europa Libera au fost redactate de Dorin Tudoran in perioada iunie-iulie 1983. SUS-NUMITUL AFIRMA CA LE-A PREDAT lui Mihai Botez care le-a tinut asupra sa cca o luna de zile,dupa care le-a trimis in strainatate printr-un diplomat american care a plecat definitiv de la post" Deci SUS-NUMITUL ,adica D.T. - AFIRMA ... Remarcam insa ca de data asta nu se mai spune "IN FATA UNEI SURSE " Ce concluzii putem trage ? In primul rand ca daca ar fi fost vorba de acelasi informator ar fi fost scris de ex. " aceeasi sursa ne informeaza ca..etc" sau "din aceeasi sursa aflam,etc" sau ca "sus-numitul a afirmat in fata acestei surse,etc,etc" Nimic din toate astea.. Avem de-a face poate cu un ALT informator ..(posibil, ca doar Secu nu ducea lipsa ... ) Dar atunci dece in punctul 2 nu este mentionat DELOC acest lucru ? Doar de data asta nu este vorba despre planurile de viitor ale familiei Tudoran sau despre nesiguranta d-lui daca Securitatea ii va da sau nu aprobarea sa plece- ci despre afirmatii extrem de importante pentru organele de Securitate (pe cat erau si pentru M.B. caruia ii puneau in pericol libertatea ...) Deodata deci, spre deosebire de punctul 1 , D-ul Tudoran AFIRMA amanuntit si categoric lucruri foarte grave Ori asa ceva nu se putea povesti decat cuiva in care D.T. avea o incredere absoluta D.T. afirma deci aceste lucruri ,dar NU in fata unei surse .. intrebarea este in ce fel si IN FATA CUI ?
mariana 2010-12-12
@ Aurel. Domnule, va multumesc pentru cele scrise. In numele dnei. Dana (de mai sus) si a multor alti tineri care doresc sa afle cat mai mult despre perioada nefasta prin care a trecut si, din pacate,din care inca n-a iesit tara noastra. Personal, admir munca dvs. titanica intr-ale tastarii ceea ce poate parea restrictiv si de unii interpretat ca ironic. Nu este deloc asa, dar sunt la curent cu aceste informatii si astept si altele. Nu am gasit de cuviinta sa le fac publice din respect pentru principiul dupa care, cine acuza trebuie sa-si sustina acuzatiile cu probe. Avand de-aface cu persoane ca "doamna/domnul Sorin", marturisesc ca nu odata am fost pe cale sa-mi pierd cumpatul incalcand acest principiu. Ceea ce se intampla este oribil. Trist destin i-a fost rezervat dlui. Dorin Tudoran care, complet nevinovat, a suferit infernul pe vremea tineretii si iata ca si acum, la varsta matura se incearca sa fie crucificat. Sunt ultimile detestabile zvarcoliri ale unei "lumi" pe cale de a apune, dar care si-a pastrat nealterate josnicile modalitati de asi acoperi trecutul neonorabil.
Sorin 2010-12-12
@Nelu..2 )Acestea fiind zise imi incep aici "demostratia" .. In primele doua randuri ale acestei note citim urmatoarele : "Cu privire la scriitorul Dorin Tudoran unitatea noastra a obtinut urmatoarele noi date : " ..dupa care urmeaza 3 puncte independente si fara nici o legatura unul cu altul --- La punctul 1 aflam ca "dupa ce a primit la 8 noiembrie a.c raspunsul afirmativ al CCES la solicitarea sa de a i se da acordul pentru a pleca temporar in strainatate SUS-NUMITUL a luat imediat legatura cu avocatul sau si cu Nicolae Manolescu ,etc.." Sper ca suntem de acord d-le Nelu ,ca, fara cea mai mica indoiala , - SUS-NUMITUL este Dorin Tudoran Imediat dupa aceea citim ( intr-un nou paragraf ,insa apartinand si el PUNCTULUI 1 ) ca " Fata de o sursa a unitatii noastre a afirmat ca are inca retineri ,nefiind sigur ca organele de securitate vor da curs favorabil cererii sale" So far ,so good ..si aici lucrurile sunt la fel de clare - D.T. este acela care AFIRMA IN FATA UNEI SURSE ca are retineri ,etc Ultimul paragraf al punctului 1 relateaza planurile d-lui Tudoran daca i se va aproba plecarea.-- Ce concluzii partiale putem trage din punctul 1 ? a)expresia sus-numitul se refera la Dorin Tudoran ,si b) atunci cand D.T. "se scapa" cu cate ceva in prezenta unui informator acest lucru este descris in mod explicit si ni se spune ca acesta a afirmat IN FATA UNEI SURSE . c) D-ul Tudoran pare foarte circumspect si destul de vag in aceste afirmatii ..asa cum era normal sa fi fost in anii aceia..
Sorin 2010-12-12
@Nelu ..Din pacate nu voi putea fi nici pe departe la fel de scurt si inca inainte de a incepe imi dau seama ca pentru o analiza amanuntita spatiul va fi insuficient ,in consecinta imi voi imparti raspunsul in cateva fragmente .... 1 )..Stiam ca dumneata esti macar de buna credinta . Am facut acum un MARE pas inainte . Suntem infine de acord ca acest document dovedeste ca CINEVA il denunta pe Mihai Botez si NU INVERS ! Inteleg si ca suntem de acord ca acest cineva era Dorin Tudoran. Singura diferenta dintre noi este ca dvs. sustineti deocamdata ca era vorba de o scapare involuntara,pe cand eu sunt convins ca era vorba de o turnatorie in toata regula . Desi eu (si banuiesc ca nici dvs ) nu sunt un expert in acest gen de acte,vom incerca impreuna sa identificam semnificatia formulelor si a cuvintelor folosite in acest document (sau eventual lipsa lor !) Sper ca cursurile de logica din tinerete vor compensa faptul ca nu am urmat facultatea de litere ... Avem de-a face aici cu solutia unei probleme la care am ajuns prin common sense. Daca vom considera amandoi problema cu rabdare si cu buna vointa si mai ales fara a nega a priori ipoteza celuilalt vreau sa cred ca vom reusi sa ajungem la un numitor comun si sa gasim pana la urma si raspunsul logic acestei probleme. ( pana a ajunge la solutia asta am recitit de nenumarate ori acest document - simteam intuitiv contradictiile care se ascund in text dar pana cand am reusit sa inteleg despre ce este vorba a durat mult timp ...) Toate citatele aduse in continuare sunt exacte si pot fi verificate cu usurinta... dar pentru a sublinia cate ceva am folosit uneori majuscule (care nu apar in textul original)
Aurel 2010-12-11
@ Sorin Dl Sorin eu nu vreua sa fac ca @mariana si sa va banuiesc ca sunteti altcineva dar ca sa ma convingeti cu totul va rog sa raspundeti la o intrebare mai veche: daca nu sunteti dna Botez ori V. Oancea de unde stiti dvs. ce documente compromitatoare impotriva lui Tudoran s-au trimis la 22? Stiti de documente deci sinteti implicat si atunci spuneti ce documente si tabaram noi pe cei de la 22 sa le publice. Va rog eu sa spuneti. Multumesc.
Aurel 2010-12-11
@Marie Therese Eu zic sa ne explicati de ce ziceti ca interpretarea lui dl Silviu e corecta si a mea si a dlui Nelu nu se sutin. Asa puteti sa ziceti ca luna este patrata si Marea Neagra se afla in Sudan. Demonstrati. Si doamna Botez a plecat de mult din Romania si uite ce bine se intelege romaneste si cu Ceausescu si cu Iliescu si cu Geoana si cu Talpes si cu finu mare sef la SRI numai cu cecurile din banca nu da raspuns lui Tudoran. O schimba mereu la altceva si uita sa raspunda la intrebari. V. Oancea falsifica si dl Slviu zice ca nu e nici o problema. I-auzi nene. Sa-l fi prins astia pe Tudoran cu texte falsificate si atunci sa vedeti circ. Marie Therese mai vino si matale prin Romania ca e frumos la Snagov linga vila lui Talpes seful spionilor pe vremea lui Iliescu
Aurel 2010-12-11
@Nelu Nu are cum sa raspunda punctual ca nu are cum. Nici nu vrea sa raspunda punctual si astai toata "smecheria": in loc de ce a facut Botez vrea sa se discute despre ce li se pare lor ca ar fi facut Tudoran. Eu raman la parerea ca Tudoran a gresit rau cand a tot vorbit cu intelegere de Botez si ca nu l-a acuzat. Asa a lasta impresia ca Botez a fost baiat bun. O fi fost dar nu cu Tudoran pe care la turnat. Care "interogatorii"? Asa arata un interogatoriu cu complimentele si multumirile alea intre colonelul Secu Ureche si Botez? Ala l-a bagat pe Botez la CEDOR si Botez recunoaste si-i multumeste. Uitati-va cum aratau discutiile lui Tudoran cu sefu suprem de la Pasapoarte Dorobantu sau cu aia de la Partid, Croitoru. Uitati-va pe urma la "interogatoriile" cu Botez si se vede diferenta. Dl Silviu se face ca nu vede cine il acuza pe Tudoran, tocmai dbna Botez care ba tipa ca Iliescu si ai lui l-au asasinta pe Botez ba pleaca Consul General dupa aia trimisa tot de Iliescu. Mai e si nasa sefului de la SRI mai e prietena si cu alalalt sef de spion Ion Talpes si are casa la Snagov linga el dar tot Tudoran e turnatorul. Sa mori de ras nu alta.
Aurel 2010-12-11
@ Sorin Domnul Sorin munciti din greu si simbata si dumineca. Nota lui Manolescu il pune intr-o lumina proasta doar pe dl Manolescu. De ce nu a scris Manolescu asta in postfata cartii, eu nu cred ca Tudoran il cenzura. Pe urma Manolescu asta crede despre Botez dar nu spune ca Tudoran a fost turnator cum ziceti dvs. Adreescu nu spune nici el nimic rau de Tudoran, zice ca nu e de acord cu Ioanid. Tudoran nu l-a acuzat pe Botez ca a fost informator insa documentele sunt clare. Ce daca nu au nume de cod? Nu puteai sa torni si fara nume de cod? A gasit cineva nume de cod pentru Vadim sau javra aia de Eugren Barbu si astia doi turnau direct la I. Vlad seful lui Secu? In interviul cu dna Palade DT spune clar ca volumul de documente este insotit de trei pozitii independente care sint ale lui Ioanid, a lui Manolescu si a lui Tudoran. DT a spus ce a spus si nu l-a acuzat pe Botez și in plus nu a oprit pe nimeni sa spuna ce crede. Chestiile cu Flacara si Luceafarul ce legatura au cu discutia asta? Si Manolescu a lucrat la reviste de cultura unde nu te punea Securitatea dar la CEDOR unde a intrat Botez nu puteai intra fara voie de la Secu. Si in documentele din cartea lui Tudoran sunt si turnatoriile lui Botez impotriva celor de la CEDOR. De astea ce mai aveti de zis? Si notele date dupa intalnirile de la ambasade date la Secu de Botez? Le dadea tot in „interogatorii”? Si nota despre ce s-a discutat acasa la inginerul ala disident, Stancescu? Și notele despre ce discuta cu ziaristii din Occident care veneau la Bucuresti sa se intereseze de Tudoran si de altii? Si angajamentul ca aduce la Secu textul la care scria DT? Pana azi nu a publicat cineva asa documente scrise de Tudoran. Poate stiti dvs. ca a publicat si atunci spuneti aici unde s-a publicat asa ceva. Manolescu le spune „interogatorii”. Dvs. le spuneti marturii ale securitului Ureche. Securistul spune de o convorbire ca e si inregistrata. De ce nu cer V.Oancea si nevasta lui Botez socoteala lui Ureche? Are si asta dreptul sa spuna ceva. Si pe urma de ce ii ziceti dvs. „Nikki” lui Nicolae Manolescu? Inseamna ca sunteti pretini? Chestia e simpla. despre Tudoran nu s-au gasit asa documente dar despre Botez s-au gasit. Ne invirtim in jurul cozii ca asa vor V. Oancea si nevasta lui Botez ca sa se duca discutia spre altceva. Domnul Sori asta e diversiune securitista.
Aurel 2010-12-11
@ Sorin Dl Sorin tocmai m-am intors de la citit. Iata ce scrie Eugen Mihaescu care a fost consilier al lui Iliescu si ambassador UNESCO tot sub Iliescu. La momentul cand a publicat “Lista lui Mihaescu” dansul era senator si vicepresedintele Comisiei de Afaceri Externe a Senatului asta imi spune ca omul stie ce vorbeste: “Lista pe care o public in continuare cuprinde doar cativa dintre diplomatii care ar trebui sa faca parte din primul val de restructurari. Ei sunt trimisi in misiune in strainatate sau in posturi de conducere in minister, deci fac parte din primele esaloane. I-am ales pentru ca sunt un exemplu perfect pentru sistemul relational incalcit care ii uneste. Datorita unora ca ei Ministerul Afacerilor Externe nu este o echipa de profesionisti pregatiti sa-si serveasca tara, ci o gasca, un clan preocupat de propriile interese. Magda Michaela Botez Este Consulul General al Romaniei in Canada, cu sediul la Montreal. Este vaduva profesorului Mihai Botez care, in 1990, a fost numit de Iliescu Ambasadorul Romaniei la Natiunile Unite si apoi la Washington. Legat de aceasta numire, membrii fondatori ai revistei DILEMA au scris: "Nu vom fi stiut noi, prietenii din exil, ce hram poarta, pana cand s-a dovedit a fi ambasadorul lor - insa Plesu, Buzura, Magureanu isi cunosteau foarte bine colegul". Magda Botez este a doua sotie a profesorului. A locuit multi ani in Elvetia, la Lausanne, unde a fost casatorita cu un medic stomatolog. Dupa divort s-a mutat la Ohaj, California. A plecat de multe ori in tara fiind suspectata de legaturi ascunse cu DIE. De asemenea, exista suspiciunea ca, la ultima vizita a lui Ceausescu in SUA, a fost folosita de "baietii cu ochi albastri" pentru plasari de bani/achizitionari de proprietati in mare secret. Numirea lui Mihai Botez, de catre Iliescu, in functia de ambasador ar putea fi un avans intr-un targ de recuperare a respectivelor fonduri. Curios este faptul ca Magda Botez refuza sa discute imprejurarile misterioase ale mortii lui Mihai Botez, chemat la Bucuresti si internat la spital unde a murit fulgerator, dupa ce a agonizat trei ore la vila "Dante". Dupa cum se lauda, doamna Botez a fost colega de scoala cu sotia lui Ioan Talpes, asa se explica vecinatatea casei sale de vacanta de la Snagov cu cea a generalului. Magda Botez a fost numita initial la Consulatul Romaniei din Los Angeles, numire refuzata de SUA pe motiv ca era cetatean american. Schimbarea consulului general de la Montreal, Elena Stefoi, a creat oportunitatea ca in 2003 doamna Botez sa arate ce poate in diplomatie. La prima receptie, oferita cu prilejul sarbatorii nationale a Romaniei, Magda Botez a oferit un spectacol de prost gust afirmand ca: "Romania s-a schimbat daca eu am fost numita Consul General aici". Cariera diplomatica a doamnei Botez a debutat cu reclamarea furtului unei icoane de valoare care s-ar fi produs la domiciliul acesteia. Gurile rele sustin ca, in realitate, nu a existat nici icoana, nici furtul. A ramas rec
Nelu 2010-12-11
@Sorin: O sa fiu foarte scurt. Am inceput ultimul meu mesaj cu un citat din textul dumneavoastra! De aceea sunt sigur ca interpretarea mea nu are cum sa fie complet eronata nici macar dupa criteriile dumneavoastra numai si pentru ca eu v-am dat dreptate in ceea ce ati afirmat in acel fragment citat de mine: "el este cel care afirma un fata unei surse". Pai domnule si eu sunt de acord ca o sursa a reusit sa culeaga aceasta informatie de la DT! Poate fi un prieten, o ruda sau o scrumiera asta nu schimba fondul problemei. Ca DT ar refuza dupa ce a citit aceasta pagina sa fredoneze ceva incriminant pana si in fata oglinzii in timp ce se rade asta e cu totul alta problema! Va legati de singura speculatie pe care am facuta in mesajul meu, aceea cu colajele, dar refuzati sa analizati corect textul afirmand ca logica limbajului e ceva interpretabil aici si oricum nu in favoarea celor sustinute de mine. De ce? Refuzati sa demonstrati. Eu nu discut aici despre domnul Mihai Botez ci despre acuzatia pe care o sustineti la adresa dl. Dorin Tudoran. Nici unul din citatele folosite de dumneavoastra nu pun la indoiala statutul de OBIECTIV pe care l-a avut acesta in raport cu securitatea. Va rog sa raspundeti, daca puteti, punctual doar la aceasta problema.
mariana 2010-12-11
@ Sorin. Doamna/Domnule, credeam ca in al 12-lea ceas v-ati retras intr-un coltisor intunecat, rumegand asupra prostiei crase de a fi aruncat in dreapta si-n stanga cu acuzatii foarte grave si fara nici umbra de probe. Observ ca nu este asa, ca nu ati recuperat un minimum de bun simt. Trebuie spus ca, ajunsi la acest punct, ma indoiesc ca l-ati avut vreodata. Este, insa, problema dvs., in nici un caz a oamenilor cinstiti, de buna credinta si cu un trecut limpede printre care ma numar si eu. In numele acestor oameni fara pata si cu onoarea intacta, va somez : PUNETI LA VEDERE DOCUMENTE OFICIALE, PROBE AUTENTIFICATE, DECLARATII SCRISE SI SEMNATE si lasati vorbaria goala personala, pareri din targ, raspunsuri scoase din context al unuia si altuia, barfe de colt de strada.
Sorin 2010-12-11
@Completare la comentariul precedent (#29) Deoarece spatiul a fost totusi insuficient reiau aici ultimul paragraf : .. Cei dornici sa se documenteze si asupra activitatii d-ului Tudoran dupa plecarea dumnealui din Romania vor gasi in jurnalele Monicai Lovinescu ,aparute de curand un material extrem de interesant si instructiv . Si deoarece d-na Lovinescu nu a fost niciodata o mare admiratoare a d-lui Botez, desigur ca in ceea ce priveste raporturile dintre Mihai Botez si Dorin Tudoran marturiile dumneai pot fi considerate ca fiind impartiale . Cu ocazia asta as dori sa-mi cer scuze pentru eroarea comisa - in acesta serie exista 4 articole ; citatele apartineau celui de al 3-lea ! ..Si last but not least - vreau sa-i multumesc aici d-nei Marie Therese pentru suport ..infine o persoana de buna credinta ..si care intelege limba romana !
Marie Therese 2010-12-11
@ D-le Sorin,dupa ce am recitit de cateva ori documentul m-am convins ca fara nici un dubiu analiza textului data de dvs. este singura posibila. Nu ma pricep la acte securistice dar explicatiile d-lor Nelu si Aurel mi se par trase de par si nu se sustin deloc.Cu toate ca am plecat de mult din Romania n-am uitat inca limba romana ..!
Sorin 2010-12-11
@Celor carora nu le este teama de adevar ... Primul citat apartine d-lui Manolescu . In Romania Literara la inceputul lunii noiembrie, D-ul Manolescu a reactionat imediat la interviul dat de catre D.T. d-nei Rodica Palade .(interviu in care D.T. incercase sa-l implice si pe d-ul Manolescu in calomniile d-lui la adresa lui Mihai Botez ) Prezint mai jos textul integral al d-lui Manolescu : "Prietenul meu Dorin Tudoran afirma in continuarea interviului sau,ca ma banuieste a fi fost de acord cu observatiile lui si ale prefatatorului,din moment ce in postfata mea nu am spus nici un cuvant despre Mihai Botez.N-am abordat subiectul legat de declaratiile lui M.B. la Securitate din alt motiv ; le cred date in timpul anchetelor si nu mi s-au parut deloc incriminante,ba chiar destule foarte favorabile lui D.T.,mergand pana a le arunca in obraz securistilor ca necinstea lor se afla la originea ostilitatii lui D.T. fata de regim. In plus sunt semnate,asadar asumate. N-am remarcat existenta unui nume de cod sau a unui angajament . MI-E IMPOSIBIL SA LE CONSIDER CA NISTE TURNATORII ." (majusculele imi apartin ) --- Imi este imposibil a reproduce aici textul integral ale celor trei articole scrise de catre d-ul Gabriel Andreescu si aparute in luna octombrie in Cotidianul sub numele "Ce spun dosarul Tudoran şi Radu Ioanid despre Mihai Botez" ,dar acest material, absolut indispensabil acelora care vor sa cunoasca adevarul,prezentat de catre un istoric obiectiv si impartial, este foarte usor de gasit pe internet . Imi permit deci sa citez aici numai doua fragmente scurte, -extrase din ultimul articol al d-lui Andreescu ,primul se refera la Radu Ioanid si al doilea la Mihai Botez : "Dacă dl Ioanid are date concrete privind calitatea lui Botez de agent al Securităţii la care noi, ceilalţi, nu am ajuns - ar fi plauzibil, având în vedere contactele sale îndelungate cu vârfurile serviciilor de informaţii româneşti -, este firesc să vorbească despre ele dovedindu-le. Până acum, domnia sa ne-a prezentat doar un pasaj impresionant prin contrastul dintre talentul de a îndrepta mintea cititorului spre un verdict acuzator, lipsa de consistenţă a argumentelor şi, la nivelul faptelor, absenţa oricărei probe." "Datele disponibile până astăzi, cele din arhive, câte sunt, cât şi celelalte, aflate la dispoziţia opiniei publice de mult timp, desfid ideea ca Mihai Botez să fi fost un colaborator al Securităţii." As dori sa inchei cu o sugestie : despre perioada dinaintea exilului d-lui Tudoran , (inclusiv cariera d-lui la Flacara si la Luceafarul..) se cunosc multe amanunte . Cei dornici sa se documenteze si asupra activitatii d-ului Tudoran dupa plecarea dumnealui din Romania vor gasi in jurnalele Monicai Lovinescu ,aparute de curand un material extrem de interesant si instructiv . Si deoarece d-na Lovinescu nu a fost niciodata o mare admirato
Sorin 2010-12-11
@Nelu .. D-le Nelu ,dupa cum se vede interpretarea dvs. este cu totul si cu totul diferita de a mea ,dar cu toate ca o consider complet eronata eu va cred totusi de buna credinta si va respect opinia . (o remarca totusi d-le Nelu ,nu era vorba de "colaje" -ca sa nu fiu nevoit sa copiez toata foaia am omis, din motive de comoditate,cateva fragmente nesemnificative ale notei de la pg. 556 !) Insa nu un expert in lingvistica ci viitorul ne va demonstra (in cel mai scurt timp sper..) care din noi avea dreptate . As vrea sa cred ca cel care a gresit va avea atunci destul curaj pentru a-si recunoaste gresala in mod public. (pe paginile revistei 22 sau aiurea..) Cu totul altfel stau lucrurile in ceea ce-l priveste pe dl Aurel . Desi mi-am dat seama imediat cu cine am de-a face am continuat totusi polemica atata timp cat d-lui s-a exprimat (mai mult sau mai putin..) intr-un mod relativ civilizat. Dar in fata unui limbaj de mahala,grosolan si lipsit de orice urma de buna crestere, ca cel folosit de catre d-ul Aurel in ultimele lui "comentarii", refuz sa continui acest dialog. Decat sa intru si eu in mocirla in care se balaceste dumnealui .prefer sa ma retrag - chiar cu riscul de a-l lasa sa creada ca in discutia dusa pe acest site el a avut ultimul cuvant. Sa-i fie de bine.. Dar pentru folosul cititorilor care,asemenea dvs.,apreciaza cinstea si corectitudinea d-lor Nicolae Manolescu si Gabriel Andreescu (si spre dezamagirea acelora care vor citi cu mare neplacere spusele dumnealor ) as vrea sa aduc aici cateva citate gasite pe internet. Deoarece mi-e teama ca pot depasi spatiul alocat voi face asta pentru mai multa siguranta intr-un comentariu separat .
Aurel 2010-12-10
@ Sorin: ASta e tare de tot. Bine le mai ziceti: "Restul ,adica daca V.Oancea a dat sau nu un citat gresit sau daca a comis chiar un fals asa cum spune D.Tudoran nu are mare importanta . Si apropos ,nu o cunosc pe d-na Oancea si nu sunt deloc aparatorul dumneaei (de altfel presupun ca va sti sa se apere singura ...)" Adica nu conteaza ca V. Oancea falsifica citate? Atunci ce conteaza? Cine sa ia in serios doua mincinoase? Nu am auzit ca Ioanid a dat-o in judecata desi trebuie sa o dea sa sa invete minte sa nu mai minta si sa nu mai umble cu falsuri. Si daca nu a dat-o in judecata de ce sa se aper V. Oancea? Cum dracu sa se apere ca a falsificat? Poate asa sa zica "Nu eu am vrut m-a pusa cumnatica mea..." Hai ca prea sinteti de risul lumii dl. Sorin. Uitati-va la TVR ca zice ca a venit ninsoare mare. Pe urma veniti aici si spuneti ca aia la TVR au spus ca ninsoarea a fost trimisa pe caput nostru de "turnatorul" ala de Tudoran si hai sa-l belim. Vi s-a pus pata rau pe omul asta. Trebuie ca a atins rau la linguricfa pe multi ca matale si domanele cu minciunile si falsurile. Alo, revista "22" poate ii raspundeti si dv. lui dl Sorin care zice ca ati primit documente despre turnatorul Tudoran dar ca nu voiti sa le vedem si noi.
Aurel 2010-12-10
@ Sorin Scuze de intrerupere Mesajul dinainte era pentru dvs. Ce daca oamenii pe care ii pomenti au scris bine de Botez? Stiau ei atunci ca Botez turnase la Secu? Se intalnea Botez cu ei si le spunea ca "Tocmai am fost la Secu sa-i mai dau lui Ureche informatii si documentele lui DT"? Ziceti de Manolescu. Am citit ce a scris in cartea lui DT (a scris postfata) si nu spune nimic de DT ca a fost turnator. Daca vedea in documentele cartii ce vedeti dvs. mai scria postfata? Daca vedea ce inventati dvs. in documentul de la pagina 556 mai scria postfata? Mai publica in revita lui Romania literara toate paginile alea despre cartea lui DT si documente din carte? Ce dreacu, dl Sorin, va faceti ca nu pricepeti? Manolescu zice "Trebuie sa recunosc ca mi-a facut pur si simplu rau lectura celor 55 de pagini de rapoarte (si de filaj) mote, inregistrari, fotograsfii, sinteze, adresate de ofiteri de Securitate superiorilor lor ierarhici,,, si nu in ultimul rind, turnatorii si alte inestimabile contributii ale, vai, colegilor nostri de breasla. Nu mi-am tradat principiile, nici prietenul. Daca asta l-a ajutat si ince masura in batalia lui (CACI BATALIE PE VIATA SI PE MOARTE A FOST) cu Securitatea, asta v-o poate spune el, Dorin Tudoran". Prietenul la care se refera e DT, el a dus lupta pe viata si pe moarte su Secu." Acum vin doamnele astea V.Oancea si Magda Botez sa-l faca turnator fara probe si mai le ajutati si dvs. Tot ce spuneti este mereu INVERS. Ati vrut Manolescu v-am dat din Manolescu. Nici ceilalti nu spun ca DT a fost turnator. Spun invers ca a fost turnat de o gramada de prieteni, colegi si altii. Nu e voie de pus linkuri aici ca v-as ajuta eu sa vedeti cine e nevasta lui Botez, de ce a fost trimisa la Montreal si ce tampenii a facut acolo de a trebuit astia sa o dea afara ca altfel ne faceam cu totul de bacanie si in Canada. Si cujm ramane cu asasinatul barbatului si postul de la Montreal, ca nu se prea potriveste una cu ailalta.
Aurel 2010-12-10
Interpretati gresit ce cititi. Tot ce se spune sub "Fata de o sursa a unitatii noastre a afirmat" inseamna ce a discutat Tudoran cu informatorul Securitatii care l-a cantat la Securitate. Nu exista in nota indicatia ca Tudoran a adirmat DIRECT Securitatii. E clar ca nu DT a facut denuntul. DT a fost denuntat. Daca in dosarul lui Botez se gaseste vreo nota care sa spuna ca "Botez a firmat in fata unui informator al nostru ca Ionescu afirma" si ninformatia ajunge la Securitate inseamna ca Botez l-a turnat pe Ionescu? Dvs. aveti o problema mare cu limba romana. In documentele care dovedesc ca Botez era clar informator se dau zilele, numele ofiterilor cu care a discutat despre TDT si cum se angaja sa aduca la Securitate documente scrise de DT. Undva se noteaza ca discutia dintre Botez si ofiterul Ureche a fost inregistrata. Intr-o nota se spune ca Botez i-a spus lui Ureche ca nu mai vrea sa-si toarne prietenii. Despre DT nu am vazut un document ca asta. Nu ma trimiteti sa citesc ce am citit mai demult. Cititi dvs. raspunsul lui DT dat lui V. Oancea ca acolo o face arsice si arata ca V.Oancea e alaturi cu poteca. V.Oancea si sotia lui Botez trebuie sa DOVEDEASCA ca documentele compromitatoare despre Botez sint false. Adica toate documentele de la CNSAS sint false? Si notele date de Botez Securitatii sint false? Nu e vorba de "marturii" ale lui Ureche. Acelea sint documente cu nr. de inregistrare, tot tipicul. De ce nu dovedeste V.Oancea ca sint false? DT a primit documentele de la CNSAS nu le-a fabricat el. V.Oancea si nevasta lui Botez se ocupa sa "dovedeasca" ca DT ne vinovatul. Jalnic! Pe V. Oancea o mai inteleg ca e sora turnatorului dar dvs cine sinteti de vreti sa faceti din DT turnator si din Botez victima turnatoriilor lui DT? Procedati la fel ca V. oance. Raspunsul de la SRI nu spune ce ziceti dvs. ca "Mihai Botez nu a facut parte nici din SRI si nici din securitate". Zice altceva ca "domnul Mihai Botez nu a fost identificat ca facind parte din fostele structuri de informatii si/sau din Serviciul Roman de Informatii." Deci ca Botez nu a fost OFITER DE SECURITATE insa nu spune ca Botez NU a fost INFORMATOR.. Ioanid nici nu a spus ca a fost ofiter. De ce sa cred oameni dovediti ca falsificatorica V. oancea si sa nu cred oameni care nu au fost prinsi cu falsuri? Nevasta lui Botez l-a acuzat pe DT de niste aberatii. DT i-a raspuns scurt si cu documente si i-a cerut sa prezinte si ea probe. N-a produss nimic decat vorbarie. De ce sa cred atunci poveste cu asasinatul. Nine un mahar de la CIA la Bucuresti sq-i spuna cine l-a asasinat la spitalul stabilor si pe urma nevasta lui Botez e trimisa Coinsul in Canada de aia care i-au "asasinta" barbatul. Ce dracu, chiar suntem idioti?Aruncati cite o titibomba si cu asta ati "rezoolvat" turnatoriile lui Botez si le-ati pus in dreptul lui DT. Sunteti de tot risul cu ideea ca DT a pus in cartea lui documente care sa dovedeasca ca turna la Securitate?!Si ce daca oameni care l-au cunoscut pe Botez au scris de
Nelu 2010-12-10
@Sorin: Va citesc cu atentie si iata cum argumentati: "el este cel care afirma un fata unei surse" Pai asta am adus si eu atentiei dumneavoastra fara sa fac colaje cum incercati dumneavoastra. Incepe asa: "Cu privire la scriitorul DORIN TUDORAN, unitatea noastra a obtinut urmatoarele date: continua cu: "Fata de o SURSA a unitatii noastre a afirmat..." Este "SUS-NUMITUL AFIRMA" pentru ca OBIECTIVUL fusese numit mai sus in text dar e vorba de o informatie expusa DE SURSA securitatii nu de "sus-numitul" asa cum rauvoitor deduceti. Chiar nu puteti sa vedeti lacuna logica a afirmatiilor dumneavoastra? In rest, sa stiti ca ai citesc si eu cu placere pe cei enumerati de dumneavoastra.
Sorin 2010-12-10
@Aurel D-le Aurel,realizand cu regret (desi cu intarziere) ca m-am inselat totusi ,si ca nu "cautarea adevarului" v-a indemnat sa scrieti aceste comentarii nu am intentia de a continua cu dvs. aceasta discutie sterila. Dar inainte de a o incheia as vrea sa clarific mai intai cateva puncte mai importante- 1) Relativ la documentul SRI care aparuse in OC ( si chiar pe site-ul IRIR ..desi dvs. nu l-ati gasit acolo ..) - ma vad obligat sa va intreb din nou - dumneavostra intelegeti ceea ce cititi ? Eu recunosc spre rusinea mea, ca nu ma pricep deloc la chestiile astea cu ofiteri , informatori,surse, s.a.m.d - dar vad un text in care mi se spune cat de poate de clar si fara nici un echivoc ca "Mihai Botez nu a facut parte nici din SRI si nici din securitate " . Atunci ce rost are toata argumentatia dvs ? N U A F A C U T P A R T E ....PUNCT !!! Restul ,adica daca V.Oancea a dat sau nu un citat gresit sau daca a comis chiar un fals asa cum spune D.Tudoran nu are mare importanta . Si apropos ,nu o cunosc pe d-na Oancea si nu sunt deloc aparatorul dumneaei (de altfel presupun ca va sti sa se apere singura ...) 2) Citate relative la documentul olograf semnat chipurile de Mihai Botez se pot gasi destule pe internet...evident ,daca cineva isi va da osteneala sa le caute ! Eu va pot semnala de ex. articolul d-lui Antonesei - (btw, bun prieten cu d-l Tudoran..) "Portret in picioare" aparut si el in OC si in care-l citeaza pe Dorin Tudoran . 3)Personal nu sunt in masura de a aprecia cat adevar continea articolul Magdei Botez relativ la asasinarea lui Mihai Botez. Ma mira insa ca dvs. d-le Aurel o tratati cu atata dezinvoltura ,in timp ce eroul dvs. pare sa ia foarte in serios acest lucru. Pentru a adresa o scrisoare deschisa D-lui Iliescu si a cere sefilor securitatii deschiderea unei anchete se poate presupune ca d-ului Tudoran relatarea d-nei Botez nu i se pare chiar o "poveste" Si la urma un sfat...mi-e team ca-i de prisos, dar vi-l dau totusi ! Incercati sa gasiti si alte surse de informare inafara d-lor Tudoran,Ioanid si a prietenilor dumnealor , internetul este plin ! Nu va bazati numai pe marturia verbala a unui congressman mort citata de Radu Ioanid sau pe "marturiile" unor fosti securisti ca Marian Ureche. Cititi-l pe Niki Manolescu,pe Andreescu,pe Tismaneanu, Plesu,Buzura,Maria Manoliu, si pe atatia altii care l-au cunoscut atat pe Mihai Botez cat si pe Dorin Tudoran ! Cititi si memoriile Monicai Lovinescu.. Cititi ,si daca (poate,totusi ?..) ati fost cat de cat sincer si bine intentionat,atunci dupa ce cititi spuneti macar mea culpa !
Sorin 2010-12-10
@Nelu @Aurel... Una din doua ,dvs. ori sunteti de rea credinta ,ori chiar nu INTELEGETI ce cititi ! Documentul despre care era vorba (si care apare de doua ori in volum) se refera la DORIN TUDORAN . In nota de la pagina 556, punctul 1 se vorbeste despre plecarea din tara a d-lui Tudoran ,iar la punctul 2 se spun urmatoarele, citez : " ultimele 2 materiale difuzate de Europa Libera au fost redactate de catre D.Tudoran " - si apoi ca ... " SUS-NUMITUL AFIRMA ca le-a predat lui Mihai Botez care le-a tinut cca. o luna asupra sa dupa care le-a trimis in strainatate printr-un diplomat american" etc,etc. La CINE se refera acest paragraf ? CINE ESTE dupa parerea dvs. domnilor "SUS-NUMITUL " care AFIRMA securitatii acest lucru ? Pentru ca cineva sa continua sa sustina ca nu-i vorba de Dorin Tudoran,acest cineva trebuie sa sa fie intr-adevar o persoana de rea credinta ! De altfel insusi D.Tudoran recunostea ca de d-lui este vorba ! (desi n-a reusit niciodata sa dea o explicatie logica ) . Dar dumnealui ca scriitor stie macar cum se interpreteaza acest text si nu incearca ca dvs. sa nege evidenta ! Doar nimeni nu-si poate magina ca Botez (sau diplomatul american !..) se hotarasera se se autodenunte securitatii ! Caci exact despre asta e vorba aici domnilor ! De un denunt ! . Sunt perfect de acord ca este vorba de un document de prima importanta si n-am deloc intentia sa trec peste el ! Din contra ! Documentul vorbeste doar depre Dorin Tudoran, el este cel care afirma un fata unei surse etc,etc.Care este deci problema si CE nu vi se pare destul de limpede domnilor ? (chiar ca apa de izvor d-le Nelu..) Cine denunta pe cine ? Ce Dumnezeu, este oare limba romana chiar atat de greu de priceput ?? P.S. Cititorii dornici sa vada cu ochii lor documentul in cauza si sa traga singuri concluzii sunt invitati sa caute in Observatorul Cultural excelentul articolul al d-lui Simonca"O lume mizerabila" unde acest document fusese atasat tocmai pentru a clarifica acest punct !
Sorin 2010-12-09
@mariana Neavand nici o legatura (inafara acestor comentarii ) cu revista 22 nu vad ce fel neplaceri mi-ar putea provoca decat cenzurandu-le deacum inainte. (ceea ce,neavand absolut nici un motiv, vreau sa cred ca nu o va face ) Probabil ca grija pe care mi-o purtati ar fi trebuit sa ma induioseze pana la lacrimi ... insa presupunerile dvs (nu numai complet eronate dar si ridicole ..) m-au amuzat atat de mult incat nu mi-am putut stapani rasul ! Cat despre amabilul sfat de a renunta la scris ,cred ca pentru un simplu diletant care scrie ocazional nu ma descurc prea rau . Daca insa aceasta este intamplator meseria dvs. atunci v-as sfatui la randul meu ,dar foarte sincer, sa va reprofilati ...
Nelu 2010-12-09
@ Sorin #5: Am crezut ca "... apare limpede ca apa de izvor..." e o ironie la adresa doamnei Oancea. Ce nu intelegeti dumneavoastra din “Fata de o sursa a unitatii noastre a afirmat ca”? Daca aveti detalii exacte despre documente suplimentare care va dau puterea de a trece peste acest detaliu important si documentat semnalat mai sus, de ce nu faceti trimiteri clare si ramaneti la nivelul de insinuari?
dana 2010-12-09
Desi locuim in strainatate, tin sa-i invat in paralel pe copii limba romana si aproape toata programa care se face in Romania(inclusiv Istoria Romaniei si Geografia). Venim anual in vacanta in Romania si cumpar manualele respective. Poate ne intoarcem, pentru ca nostalgia pentru Cluj-Napoca este foarte puternica. Va doresc sanatate, d-na Mariana.
mariana 2010-12-09
@ Sorin. Sunt de-a dreptul ingrijorata pentru dvs. N-aveti pe nimeni pe alaturi care sa va atraga atentia ca ar fi mult mai indicat sa renuntati de a mai scrie ?Nu va dati deloc-deloc seama ca n-ati facut altceva decat sa-mi confirmati presupunerile (cu temei, de altfel) ? Dar cel mai important, lasati-va sfatuit/a de cineva de specialitate. Ultima afirmatie privind "documentele-proba ale activitatii de turnator a dlui. Tudoran" ce s-ar afla in posesia ziarului, va pot procura nu putine neplaceri serioase... Si nu neaparat din partea dlui. Tudoran, cat din aceea a responsabililor Revistei 22.
Sorin 2010-12-09
@mariana #6 Probabil ca fiind impiedecat de "ceata deasa care a pus stapanire pe creerul meu " nici macar nu remarcasem acest "comentariu" pana acum cateva clipe. Socat am devenit dar abia acum, la descoperirea adevaratei Mariana ! Va creditasem cu o educatie si un nivel intelectual total diferite. Dupa cum ii scriam insa d-lui Aurel, important este sa stii sa-ti recunosti gresala . Ma scuz deci aici in fata cititorilor ,m-am inselat in privinta dvs. ,sunteti extrem de departe de ceea ce credeam !
Sorin 2010-12-09
@Mariana Stimata d-na Mariana,va inselati cu desavarsire,si va puteti adresa cu domnule fara nici o teama ! (eu personal nu am nici un dubiu in privinta sexului dvs..) Despre Smaranda nu stiu absolut nimic, nici cine este si nici unde se gaseste. (dupa cum nu am nici cea mica idee nici cine sunteti dvs...nu ca asta ar avea pentru mine vreo importanta ) In privinta Smarandei insa ,in urma zig-zagurilor efectuate in ultimul timp de dumneai pe diversele bloguri as fi fost intr-adevar curios sa aflu despre cine era vorba . La un moment dat m-am intrebat chiar daca este vorba de una si aceeasi persoana care semneaza Smaranda ! (dumneata macar ai fost tot timpul consecventa ..) Relativ la documentele transmise revistei 22 -ar fi trebuit probabil sa exclam "WOW ,cum ati ghicit -era intr-adevar vorba despre turnatoriile d-lui Tudoran ! " dar am senzatia ca ar fi trebuit sa va raspund mai curand "informatia pe care o aveti este corecta" ! V-as mai intreba si de unde aveti certitudinea (desi pare logic sa fi fost asa ) ca aceste documente au fost trimise redactiei de catre membrii familiei Botez .. dar presupun ca cunoasteti aceste date din aceeasi sursa ! Cat despre intrebarea dvs. DECE revista 22 nu le-a publicat in locul unui articol lung si plictisitor ..spre desosebire de articolul dumneai aparut in revista Cultura..(remarca pertinenta si la care ma alatur din toata inima ...) din pacate nu eu sunt acela care va poate raspunde . Dece n-o intrebati mai curand pe D-na Rodica Palade ?
mariana 2010-12-09
@ Dana. Doamna, remarca mea se referea la primul dvs. comentariu. Apoi, nu inteleg ce carti de istorie va pregatiti sa cumparati pentru baietii dvs. Daca locuiti in strainatate, aceste manuale vor trata istoria tarii respective, foarte putin despre comunism (ca doar n-ati plecat intr-o tara ex-comunista, sper) si deloc despre dezastrul romanesc, lung 45 de ani plus 20 "neclari". Spuneti ca dvs. ati invatat istoria scrisa de comunisti, eu tot pe aceea dar "pe pielea mea"... Cel putin pana acum mai bine de 35 de ani, cand am avut aceeasi idee cu a dvs. si, vazand cum merg lucrurile, mi-a disparut orice nostalgie. In rest, nu stiu ce sa va sfatuiesc, fiecare se aranjeaza cum crede de cuviinta dar intotdeauna ascultand cat mai multe voci si tinand cont de proverbe (ca tot va plac), ca de exemplu acela care zice ca "nu tot ce straluceste este aur"...
Aurel 2010-12-09
@ Sorin Raspunsul primit de V. Oancea din partea SRI este la intrebarea daca Mihai Botez a facut parte din Securitate, daca a fost OFITER DSS, asa cum l-ar fi invinuit Ioanid in prefata cartii lui Tudoran. Tudoran a DOVEDIT ca V. Oancea a comis un fals. Spune clar la el pe blog: “Dna Viorica Oancea comite un fals. Nici în studiul introductiv semnat în “Eu, fiul lor”, nici în fragmentele apãrute în “Observator cultural” (nr. 539, 26 august, a.c.,), dl Radu Ioanid nu scrie despre Mihai Botez, cum afirmã calomnios dna Oancea, „pînã la proba contrarie, pare sã fi fost o sursã a DSS, care nu a semnat un angajament, dar care, fiind ofiþer DSS, a dat informaþii în clar“, ci “pînã la proba contrarie și bazîndu-se exclusive pe documentele din dosarul lui Dorin Tudoran, Mihai Botez pare sã fi fost o a DSS care nu a semnat un angajament cu Direcția I sau cu UM 0800 SMB și care a dat informații DSS .” Sintagma “fiind ofițer DSS” este o invenție frauduloasã a dnei Oancea. Rãspunsul SRI cãtre cererea dnei Oancea lãmurește o cu totul altã întrebare, pe care dl Ioanid nu a formulat-o. Printre anexele publicate în “Eu, fiul meu” se aflã și un “Index de termeni și abrevieri cu utilizare frecventã în documentele Securitãții” preluat de pe site-ul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitãții – CNSAS. Cum a pretins în intervenții anterioare cã a citit cartea la care face referiri — “Eu, fiul lor” -, dna Viorica Oancea nu are nici mãcar scuza cã nu ar fi luat notã de diferența între calitãțile de “ofițer DSS” și “sursã”. “ Raspunsul de la SRI spune ca Botez nu a fost ofiter de Securitate. Ioanid nici nu l-a invinuit ca a fost ofiter. Cred ca Ioanid trebuie sa o dea in judecata pe V.Oancea pentru minciuna asta gogonata. Cei de la SRI nu spun ca documentele din cartea lui Tudoran implicindu-l pe Botez sunt false si acele documente arata clar ca Botez dadea declaratii despre prietenul lui in scris si in intalniri cu cei de la Securitate. V. Oancea trebuie sa dovedeasca ca documentele acelea sunt false. Ce nu e limpede? E clar cine minte de ingheata apele. Am fost pe pagina electronica de la irir si acolo nu e cum spuneti dvs. documentul primit de V.Oancea de la SRI. Este exact textul lui Tudoran de mai sus in care o face de ras pe V.Oancea pentru falsul la care s-a pretat. Asa ca si dvs. umblati cu tromboane.
Aurel 2010-12-09
@Sorin Unde a spus Tudoran ca “are un document OLOGRAF semnat de Mihai Botez care-l incrimineaza pe acesta ca “turnator”? Eu n-am gasit asta nicaieri. Mentionati articolul sau interviul unde a zis ca sa il citesc si eu sau dati citatul. Am citit de citeva ori documentul de la pagina 556 si acolo scrie altceva nu ce ziceti dvs. scrie ca Tudoran a fost turnat la Securitate de un informator. Scrie asa “Fata de o sursa a unitatii noastre a afirmat ca”. Eu inteleg ca Tudoran a fost turnat Securitatii de un informator, nu ca Tudoran a spus Securitatii. In cartea lui Tudoran si in alte documente dintr-astea e plin de note ca asta. Daca ma iau dupa dvs. toti oamenii turnati de altii la Securitate erau tot ei turnatori. Sa-l faceti tot pe Tudoran turnator inseamna ca ne luati pe toti de prosti. Am citit si multe cronici despre cartea asta inainte sa cumpar volumul si toti lauda cartea. Pentru motivul acesta am si cumparat cartea. Nu am gasit pe nimeni care sa afirme despre documentul de la pagina 556 ca dovedeste ca Tudoran a turnat. Cititi ce scriu cei de meserie despre carte fiindca am impresia ca dvs. cititi numai ce spun V.Oancea si sotia lui Botez care nu stiu ce sa mai inventeze. Daca era vreo turnatorie comisa de Tudoran nu o vedea si Rodica Palade, nu il intreba si ea cand s-au intalnit si au facut interviul ala in mai multe parti? Sunt toti intelesi sa-i faca rau lui Botez? Tudoran a vorbit tot timpul frumos de Botez. Acolo a gresit. Prieten-prieten dar dupa ce ma torni parca nu mai imi vine sa zic ca esti chiar prieten. Eu zic ca va faceti de ras cu minciunile astea. Parca sunteti V. Oancea ori dna Botez cu povetile ei cu CIA si asasinatul la Elias. Parca dansa foloseste chestia cu “lacrimile de crocodil”.
Dana 2010-12-09
Unde sa ma instruiesc, stimata d-na Mariana? Am plecat din Romania dupa mineriade si nu regret. Am trei baieti care isi revendica pe rind calculatorul . Pentru mine revista 22 a fost o constanta toti acesti ani.Nu am pregatire istorica sau filologica si nici nu am beneficiat de indrumari pertinente din partea parintilor sau a dascalilor. Am spilcuit si eu de pe Internet si din revistele de specialitate. Nu sunt o pasionata sau cunoscatoare(este si greu sa te incarci cu atita informatie) dar sunt lucruri de bun simt pe care multi tineri din generatia mea le simt. Nevoia de a cunoaste adevarul despre comunism, disidenta romanesca faptul ca putem vorbi despre demnitatea nationala la romani. Personal preferam sa-i urmaresc pe acesti oameni veritabili la emisiunile televizate dupa 90, nu pe omniprezentul Silviu Brucan de exemplu. De la ei aveam ceva de invatat si erau pe gustul meu. Nu forme fara fond,exempare care nu cred nici ei ce debiteaza cu un cinism care ne ingrozeste.Poate atunci nu mai plecam din tara. Milioane de tineri au parasit Romania scirbiti de falsitatea sistemului. Pe noi nu ne intereseaza atit de mult controversele care se poarta astazi asupra disidentilor. Nu ne putem edifica pentru ca nu avem informatia primara. Dar este suficient ca acesti oameni au existat si este foarte important sa stim ca romanii nu au fost cu totii lasi si oportunisti in comunism. In curind voi cumpara manuale de istorie pentru baietii mei si sunt tare curioasa ce vor cuprinde. Eu am invatat istoria scrisa de comunisti.
mariana 2010-12-09
@ Dana. M-a lasat cu gura-cascata marturisirea dvs. cum ca va "instruiti" citind un articol de ziar. Este o gluma,nu ?!...
mariana 2010-12-09
@ Sorin ( desi cred ca ar trebui sa ma adresez cu "doamna") am cateva intrebari pentru dvs. Ce mai stiti de Smaranda, a disparut brusc... Care sunt documentele importante pe care membrii familiei Botez le-ar fi incredintat Revistei 22 si pe care "raii" de pe aici nu le-au publicat ?!? Cumva este vorba de probe care sustin acuzatia dvs. privindu-l pe D.Tudoran care nu numai ca l-ar fi turnat pe dl. Botez, dar ar fi facut o adevarata hecatomba printre "multi altii" ?!? Nu se stie din ce obscure motive, ar fi decis cei de la Revista 22 sa nu publice vreun document oficial care sa excluda definitiv un posibil rol al d.lui Botez ca "sursa" ?!? Cei de la Revista 22 ar fi publicat un articol interminabil si plictisitor prin neaducerea vreunui element nou, dar l-ar fi lasat "orfan" tocmai de aceste importante dezvaluiri ? Sa fim seriosi...
Dana 2010-12-09
M-am repezit sa va felicit in primul comentariu pentru initiativa de a scrie despre disidenta romaneasca. Dar rumegind articolul mai bine , citind comentariile si vazind ca si la Taguri nu apar numele Dorin Tudoran si Paul Goma, am vazut ca ati intentionat sa faceti o departajare in dezirabili si indezirabili. Sigur, ne creionati disidenta romaneasca, spuneti ca ea presupune GENEROZITATE si il plasati pe Paul Goma la ratati din cauza temperamentului tumultuos si a vanitatii. In mod paradoxal cuvintul generozitate este cel care il caracterizeaza pe acest om. Desigur sint polemici recente, pe care nu le pot intelege in amanunt, dar de ce trebuie sa fim mai catolici decit Papa, cind peste tot in lume se dezbat anumite aspecte istorice. Numai asa ,prin dezbatere, se pot asuma anumite erori ale istoriei si evita altele. Eu cred ca adevaratii inamici trebuie cautati altundeva, in ignoranta si perfidie. Ciinele care latra nu musca, este o vorba din batrini. Totusi sunt sensibilitati lezate prin consideratiile lui aspre, oameni care au in spate o cariera si temperamente sensibile. Nici acest lucru nu trebuie ignorat. Dar nici destinul nu a fost blind cu el, si nici realitatea romaneasca dupa 89 nu l-a ajutat sa revina printre romani. Exilul este amar.
Sorin 2010-12-09
Răspunsul de la SRI, Sectorul „Relaţii cu Cetăţenii“: „Doamnei Viorica Oancea Municipiul Bucureşti, strada Tudor Arghezi nr. 52, sector 1 Nr. 70641 din 15.11.2010 Ca urmare la solicitarea dumneavoastră formulată în memoriul nr. 70641 din 04.11. 2010, vă comunicăm că, în urma verificărilor efectuate în documentele de evidenţă gestionate la nivelul instituţiei noastre, domnul Botez Mihai nu a fost identificat ca făcînd parte din fostele structuri de informaţii şi/ sau din Serviciul Român de Informaţii. Cu stimă, Şeful Sectorului ss indescifrabil“
Sorin 2010-12-09
@Aurel In ceea ce priveste talentul poetic al d-lui Tudoran subscriu comentariului dvs. In rest insa... Daca ati citit intr-adevar (cu atentie !) toate interviurile si articolele d-lui Tudoran, ati fi remarcat ca d-lui sustinea ca poseda un document OLOGRAF semnat de Mihai Botez care-l incrimina pe acesta ca "turnator" . Ori, cu toate insistentele, acest document nu a fost publicat nici pana acum ..si nici nu va fi ! Din simplul motiv ca acest document nu exista .. Ma mira in mod deosebit faptul ca dvs., care ati reusit sa gasiti in Eu,fiul lor peste 10 documente care-l incriminau pe d-ul Botez (dupa parerea dvs.... ) nu va dati deloc cu parerea de ex. despre documentul aflat la pagina 556 si despre "afirmatiile" facute securitatii de catre d-l Tudoran despre felul in care Mihai Botez isi transmitea scrisorile catre Europa Libera ! Daca n-ati remarcat nici macar acest lucru dati-mi voie sa ma indoiesc de valoarea "expertizei" dvs. care stabileste ca aceste documente "indica clar colaborarea lui Mihai Botez cu Securitatea" . D-le Aurel ,as vrea sa cred ca ati fost sincer in ceea ce sustineati in comentariul dvs, si ca v-ati lasat convins de lacrimile de crocodil ale d-lui Tudoran Daca redactia revistei 22 ar fi publicat documentele care i-au fost trimise poate ca nici nu ati fi deschis discutia.... Unul din ele poate fi gasit insa pe internet in Observatorul Cultural,la IRIR (si cred ca la un moment dat aparuse chiar pe blogul d-lui Tudoran !) Este vorba de documentul referitor la Mihai Botez eliberat de SRI d-nei Oancea si care infirma odata pentru totdeauna toate povestile d-lui Ioanid si ale securistilor citati de d-lui ca "probe" cat si pe acelea scrise de catre Dorin Tudoran Dar pentru a va scuti de osteneala si pentru a informa si pe ceilalti cititori ai revistei 22 il voi posta mai jos Sper ca dupa ce-l veti citi veti retracta imediat ceea ce ati scris despre Mihai Botez . Acest lucru va fi spre onoarea dvs. ,oricine poate gresi ,important insa este sa-ti recunosti gresala !
mariana 2010-12-08
@ Sorin #5. Ma intreb cum puteti aprecia limpezimea apei de izvor atata timp cat basbaiti printr-o deasa ceata ce a pus stapanire si pe creierul dvs. Cine stie, poate cu putin noroc si mult zel reusiti pana la urma sa iesiti la lumina cand, socat, va veti da seama de enormitatile debitate.
Sorin 2010-12-08
Trebuie sa recunosc ca mi-e greu sa inteleg despre ce derapaj sau scapare involuntara ne povesteste d-na Oancea.. Documentul adus ca "proba" de catre Dorin Tudoran la pagina 556 a cartii "Eu,fiul lor" vorbeste de la sine.Dar desi am o oarecare intelegere pentru pozitia circumspecta adoptata aici de catre d-na Oancea, daca nici macar un asemenea document nu reprezinta pentru dumneai un denunt get-beget ma intreb ce alte dovezi ii erau necesare pentru a spune totusi lucrurilor pe nume ? Doar felul in care Dorin Tudoran il turna securitatii pe Mihai Botez (si nu numai pe el...) apare limpede ca apa de izvor...
Aurel 2010-12-08
Am citit cartea lui D.Tudoran si interviurile aparute dupa aparitia cartii si textele semnate de V.Oancea si Magda Botez. Rezum: in carte apar peste 10 documente indicand clar colaborarea lui Mihai Botez cu Securitatea. Tudoran scrie in carte o pagina frumoasa despre prietenul sau si nu il acuza de nimic. In interviuri vorbeste cu caldura despre Botez si afirma ca ar fi gata sa “se inhaiteze” din nou cu prietenul sau de ar fi posibil. Ca raspuns V. Oancea si Magda Botez il acuza pe Tudoran de tot felul de prostii fara probe, muta discutia de la fapte si anume documentele ce il incrimineaza pe Mihai Botez la alegatii, insinuari murdare. Tudoran raspunde cu probe. Chestia cu cecurile e definitiva dar este acuzat din nou fara probe. V.Oancea recurge la falsificarea unui citat din Ioanid doar spre a dovedi ca are dreptate. Tudoran are o singura vina insa una mare. Nu trebuia sa fie intelegator cu un prieten care taifasuia cu Securitatea despre el si actiunile lui si se angaja sa ofere Securitatii copii ale textelor la care lucra prietenul sau. Si doamnei Palade trebuia sa ii raspunda altfel la intrebarile despre Botez. Simplu, ca Botez l-a turnat si asta a fost. Acum V.Oancea exprima opinii de “critic literar”. Volumul Kakistiocratia e o culegere de texte “jenante”. Critica literara a spus altceva si a acordat cartii foarte multe premii, Uniunea Scriitorilor din Romania, Marele Premiu ASPRO, Premiul Superlativele Anului dat de ziarul Cuvintul, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova si altele. O cautare pe Internet si e clar. Toti membrii din juriile acelea au fost niste idioti si V.Oancea despre care nu stim ce expertiza literara poseda are dreptate? Anul trecut Tudoran a primit Premiul National de Poezie Eminescu Opera Omnia. Iarasi juriul e timpit si V. Oancea e desteapta? Nu vi se pare ridicol? Ce urmareste revista dumneavoastra prin publicarea unor texte de mahala semnate de Magda Botez si aprecierile unei “specialiste” ca V.Oancea? Ca nu puteti zice ca asa e aparata imaginea lui Mihai Botez. Va spun eu ca este un atac la imaginea lui Tudoran si asta e o porcarie. Doamnele sa aduca dansele probe ca documentele despre Botez sunt false. Pana atunci nu Tudoran e de vina. 22 stie asta.
Dana 2010-12-08
Va multumesc pentru articol. In 89 aveam 18 ani si am parasit Romania de 15 ani , deci nu am practic de unde sa ma informez obiectiv. Sunt lucruri care ma impresioneaza sincer. Aflu ca au existat oameni de caracter, care si-au sacrificat cariere de succes si linistea familiei pentru principiile sanatoase si firesti ale democratiei si libertatii. Mai mult decit atit, in loc ca acesti disidenti sa fie onorati cum se cuvine dupa 89 s-a contribuit prin manopere de breasla la imbricirea lor in derizoriu si discreditare. Exista pe lume si oameni liberi, dar evident asta implica niste riscuri mari. In contextul actual al Romaniei ma intreb retoric unde sunt oamenii valorosi, de ce nu ii putem identifica printre politicieni sau cei care ii sfatuiesc pe acestia? Cum reusesc si acum sa se "infiga" in fata numai controversatii, dubiosii si nulitatile? Este ca si cum am anula tot sacrificiul si suferinta acestor oameni daca nu suntem in stare sa promovam valorile romanesti si sa fim sinceri cu noi insine.
Nelu 2010-12-08
Liliana Armașu" "Cunoscut ca unul din cei mai imbatabili disidenţi ai Europei Răsăritene, declarând în primăvara anului 1985 greva foamei în semn de protest faţă de refuzul regimului ceaușist de a i se acorda dreptul la emigrare, stabilit deja de mai bine de două decenii în Statele Unite ale Americii, Dorin Tudoran continuă și acolo, peste Ocean, să confirme, prin acţiunile și prin scrierile sale, calitatea de cetăţean de onoare al ţării sale, dar și al întregii lumi." "Deschis ca puţini alţii spre dialog, demn de toate faptele și scrierile sale, Dorin Tudoran poate fi citit nu doar cu plăcere, dar și cu încredere."
Daniel StPaul 2010-12-07
O binevenita, desi, evident, partiala, evocare (ca sa nu mai spun ca am fost lasat sur ma faim in ce priveste "vinovata, indelunga noastra tacere") . Nu pot sa nu consemnez si un regretabil coup de sabot cam ne"indeminatic" executat; daca e de salutat darul rememorarii , as sanctiona drept veleitara, cu indulgenta spus, pornirea spre judecata literara doar de dragul de a nu rata "revansa"...
Total 123 comments.
Recomandari
3516
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22